• Tartalom

2016. évi LXVI. törvény

2016. évi LXVI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról1

2024.01.01.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)–(3)3

(4)4

2. §5

3. §6

4. §7

5. §8

6. §9

7. §10

8. §11

9. §12

10. §13

11. §14

12. §15

13. §16

14. §17

15. §18

16. §19

17. §20

18. §21

19. §22

20. §23

21. §24

22. §25

23. §26

24. §27

25. § Az Szja tv.

szerint módosul.

26. §28

1–7. 29
8. 30
9–10. 31
11–14. 32
15–19. 33
20–23. 34
24. 35
25. 36
26. 37
27. 38
28. 39
29–30. 40
31. 41

27. § (1) Hatályát veszti az Szja tv.

1.42

2.43

3.44

4–5.45

6.46

(2)47

1.48

2.49

3.50

4.51

2. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

28. § (1)–(2)52

(3)–(4)53

(5)54

(6)55

29. §56

30. §57

31. §58

32. §59

33. §60

34. §61

35. §62

36. §63

37. §64

38. §65

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

39. § (1)–(2)66

(3)–(5)67

40. §68

41. § (1)–(2)69

(3)70

(4)71

(5)72

(6)–(9)73

(10)–(11)74

(12)75

42. § (1)76

(2)77

43. §78

44. §79

45. §80

46. §81

47. §82

48. §83

49. §84

50. §85

51. §86

52. §87

53. §88

54. § (1)–(2)89

(3)90

55. §91

56. §92

57. §93

58. §94

1. 95
2. 96
3. 97
4. 98
5. 99

59. §100

4. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

60. §101

61. §102

62. §103

II. Fejezet

KÖZVETETT ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

5. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

63. §104

64. §105

65. §106

66. §107

67. §108

68. §109

69. §110

70. §111

71. §112

72. §113

73. §114

74. § (1)115

(2)116

75. §117

a) 118
b) 119
c)–e) 120
f) 121

76. §122

1. 123
2. 124

77. § Hatályát veszti

a)125

b)126

6. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

78. §127

79. §128

80. §129

81. §130

82. §131

83. §132

III. Fejezet

A HELYI ADÓZÁST ÉS A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

7. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

84. §133

85. §134

86. §135

87. §136

88. §137

89. §138

90. §139

91. § (1)–(2)140

(3)141

92. §142

93. § (1)143

(2)144

1–3.145

4.146

5.147

8. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

94. §148

95. §149

96. § (1)150

(2)151

97. §152

98. §153

99. §154

100. §155

101. §156

9. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépésének elmaradásáról

102. § Nem lép hatályba az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény

2. 59. §-a és

IV. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

10. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

103. § (1)157

(2)–(5)158

(6)–(7)159

104. §160

105. §161

11. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

106. §162

107. §163

12. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

108. §164

V. Fejezet

ILLETÉKEK

13. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

109. §165

110. §166

111. §167

112. §168

113. §169

114. §170

1. 171
2–4. 172

115. §173

116. §174

14. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

117. §175

118. §176

119. §177

120. §178

121. §179

122. §180

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

15. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

123. §181

124. §182

125. §183

126. §184

127. §185

128. §186

129. §187

130. §188

131. §189

132. §190

133. §191

134. §192

135. §193

136. §194

a) 195
b) 196
c)–e) 197

137. §198

1. 199
2–5. 200

16. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

138. §201

17. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosítása

139. §202

140. §203

141. §204

142. §205

143. §206

144. §207

145. §208

146. §209

147. §210

148. §211

149. §212

150. §213

151. §214

152. §215

VII. Fejezet

ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

18. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

153. §216

154. §217

155. §218

156. § (1)219

(2)220

157. §221

158. §222

159. §223

160. §224

161. §225

162. §226

163. §227

164. § (1)228

(2)229

165. §230

166. §231

167. §232

168. §233

169. §234

170. §235

171. §236

172. §237

173. §238

174. §239

175. §240

176. §241

177. §242

178. §243

179. §244

180. §245

181. §246

182. §247

183. §248

184. §249

185. §250

186. §251

187. §252

188. §253

189. §254

190. §255

191. §256

192. §257

193. § (1)258

(2)259

(3)260

194. §261

195. §262

196. §263

197. §264

198. §265

199. § (1)266

(2)267

200. §268

1. 269
2–3. 270
4–14. 271
15–16. 272
17–19. 273
20. 274
21–22. 275
23. 276
24. 277
25–29. 278
30. 279
31. 280
32. 281
33–34. 282

201. § (1)283

1.284

2–3.285

4.286

(2)287

19. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

202. §288

20. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló

2015. évi CLXXXVII. törvény módosítása

203. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 5. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6/B. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az „A megbízható adózó által” szövegrész helyett az „A megbízható adózó – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – által” szöveggel lép hatályba.

VIII. Fejezet

SZÁMVITELT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

21. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

204. §289

205. §290

206. §291

207. §292

208. §293

209. §294

210. §295

211. §296

212. §297

213. §298

214. §299

215. §300

216. §301

217. §302

218. §303

219. §304

220. §305

221. §306

222. §307

223. §308

224. §309

22. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

225. §310

23. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény módosítása

226. §311

24. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény módosítása

227. § A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 4. § (2) bekezdésének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az „e) azon külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely a 154/A. § (1) bekezdése alapján mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól.” szövegrész helyett az „e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.” szöveggel lép hatályba.

228. § A Módtv. 12. § (2) bekezdésének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 177. § (55) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

„(55) A hitelintézet, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás – függetlenül attól, hogy értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák –, az a biztosító, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák és a Diákhitel Központ Zrt. e törvénynek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított 9/A. §-át először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra alkalmazza azzal, hogy a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra történő alkalmazás is megengedett.”

25. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

229. §312

230. §313

231. §314

232. §315

26. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

233. §316

IX. Fejezet

27. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

234. §317

235. §318

236. §319

237. §320

238. §321

239. §322

240. §323

241. §324

242. §325

243. §326

244. §327

245. §328

246. §329

247. §330

248. §331

249. §332

250. §333

251. §334

252. §335

253. §336

254. §337

255. §338

256. §339

257. §340

258. §341

259. §342

260. §343

X. Fejezet

TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS

261. § (1)344 Hozzájárulás-köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3., 5. és 6. pontja szerinti szolgáltatás (a továbbiakban: hozzájárulás-köteles szolgáltatás) ellenérték fejében történő nyújtása.

(1a)345 Nem hozzájárulás-köteles az Áfa törvény 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3., 5. és 6. pontja szerinti szolgáltatásnak az Áfa törvény 15. §-a szerinti nyújtása.

(2) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet.

(3) A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: Áfa) nélküli ellenértéke.

(3a)346 A hozzájárulás alapjának forintra való átszámításához az Áfa törvény 80–80/A. §-át kell megfelelően alkalmazni.

(4) A hozzájárulás mértéke 4%.

(5) A hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és a (6) bekezdés szerint bevallani, amelyről kiállított

a) számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a

b) számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja

a (6) bekezdés szerinti bevallási időszakra esik.

(6) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a bevallási kötelezettségét

a) a rá irányadó Áfa bevallási időszak szerint, az Áfa bevallás benyújtására előírt határidőig,

b) azon időszakról, amelyről Áfa bevallás benyújtására nem köteles, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás Áfa törvény szerinti teljesítési időpontját követő év február 25. napjáig

az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adó- és vámhatósághoz teljesíti.

(7) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig fizeti meg.

(8) A hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Az e §-ban nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) A hozzájárulásból származó bevétel a központi költségvetés bevétele, amelynek megfelelő összeget a külön jogszabályban meghatározott turizmus fejlesztési feladatokra kell fordítani a központi költségvetés turisztikai célelőirányzata útján.”

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. Hatályba léptető rendelkezések

262. § (1)347 Ez a törvény – a (2)–(6) és (8)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(7)348

(9) A 74. § (2) bekezdés és a 77. § b) pontja hatálybalépésének napja az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett azon egyedi határozat kihirdetését követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Norvég Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.”

(10)349 A 161. § és a 200. § 15–16. pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

29. Az Európai Unió jogának való megfelelés

263. § A 72. §, 75. § e) pont és 10. melléklet a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 199. cikk d) pontjának való megfelelést szolgálja.

264. § A 27. § (1) bekezdés 2. pont, a 199. § (2) bekezdés, a 201. § (1) bekezdés 1. és 4. pont a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2060/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

265. § A 26. § 10. pontja és 4. számú melléklet 2. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187 2014.06.26. 1–78. o.) 1–14. és 17. cikkei hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

266. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. október 22-i 2014/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint

c) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv.

30. Jogszabály tervezetének egyeztetése

267. § E törvény 106. §–107. § tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez

1.350

2–4.351

5–7.352

8.353

9.354

10.355

2. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez356

3. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez

1.357

2.358

4. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez359

5. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez360

6. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez361

7. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez362

8. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez363

9. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez364

10. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez365

11. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez366

12. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez367

13. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez368

14. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez369

15. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez370

16. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez371

17. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez372

18. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez373

19. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez374

20. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez375

21. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez376

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 15.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. § 1–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 26. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 26. § 9–10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 26. § 11–14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 26. § 15–19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 26. § 20–23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 26. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 26. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 26. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 26. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 26. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 26. § 29–30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 26. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 27. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 27. § (1) bekezdés 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 27. § (1) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 27. § (1) bekezdés 4–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 27. § (1) bekezdés 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 27. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 27. § (2) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 27. § (2) bekezdés 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 27. § (2) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 27. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 28. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 28. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 28. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 28. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 37–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 37–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 39. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 39. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 41. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 41. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 41. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 41. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 41. § (6)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 41. § (10)–(11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 41. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 42. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 42. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 52–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 52–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 54. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 54. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 58. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 58. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 58. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

Az 58. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 58. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

Az 58. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 60–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 60–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 60–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 63–65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 63–65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 63–65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 67–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 67–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 67–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 70–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 70–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 70–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 70–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 74. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 74. § (2) bekezdése a 262. § (9) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett azon egyedi határozat kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, amely megállapítja Magyarország és a Norvég Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

117

A 75. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 75. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 75. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 75. § c)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 75. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 76. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 76. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 76. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 77. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 77. § b) pontja a 262. § (9) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett azon egyedi határozat kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, amely megállapítja Magyarország és a Norvég Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

127

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 79–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 79–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 79–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 79–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 84–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 84–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 84–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 84–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 84–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 84–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 91. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 91. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 93. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 93. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 93. § (2) bekezdés 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 93. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 93. § (2) bekezdés 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 94–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 94–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 96. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 96. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 98–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 98–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 103. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 103. § (2)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 103. § (6)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 106–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 106–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 109–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 109–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 109–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 109–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 109–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 114. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 114. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 114. § 2–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 115–116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 115–116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 117–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 117–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 117–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 117–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 117–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 117–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 123–124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 123–124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 126–129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 126–129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 126–129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 126–129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 131–132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 131–132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 133–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 133–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 136. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 136. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 136. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 136. § c)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 137. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 137. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 137. § 2–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 139–141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 139–141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 139–141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 143–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 143–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 143–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 147–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 147–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 147–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 151–152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 151–152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 156. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 156. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 157–160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 157–160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 157–160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 157–160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 164. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 164. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 165–166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 165–166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 168–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 168–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 186–187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 186–187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 188–191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 188–191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 188–191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 188–191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 193. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 193. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 193. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 194–195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 194–195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 197–198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 197–198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 199. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 199. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 200. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 200. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 200. § 2–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 200. § 4–14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 200. § 15–16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 200. § 17–19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 200. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 200. § 21–22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 200. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 200. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 200. § 25–29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 200. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 200. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 200. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 200. § 33–34. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 201. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 201. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 201. § (1) bekezdés 2–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 201. § (1) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 201. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

312

A 229–232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

313

A 229–232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

314

A 229–232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

315

A 229–232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

316

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

317

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

318

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

319

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

320

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

321

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

322

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

323

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

324

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

325

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

326

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

327

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

328

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

329

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

330

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

331

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

332

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

333

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

334

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

335

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

336

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

337

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

338

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

339

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

340

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

341

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

342

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

343

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

344

A 261. § (1) bekezdése a 2019: LXXIII. törvény 61. §-ával megállapított, a 2023. évi CIX. törvény 69. §-a szerint módosított szöveg.

345

A 261. § (1a) bekezdését a 2020: CXVIII. törvény 109. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2023. évi CIX. törvény 69. §-a szerint módosított szöveg.

346

A 261. § (3a) bekezdését a 2020: CXVIII. törvény 109. § (2) bekezdése iktatta be.

347

A 262. § (1) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 231. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

348

A 262. § (7) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 231. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

349

A 262. § (10) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 231. § (3) bekezdése iktatta be.

350

Az 1. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

351

Az 1. melléklet 2–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

352

Az 1. melléklet 5–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

353

Az 1. melléklet 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

354

Az 1. melléklet 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

355

Az 1. melléklet 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

356

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

357

A 3. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

358

A 3. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

359

A 4–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

360

A 4–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

361

A 4–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

362

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

363

A 8–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

364

A 8–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

365

A 8–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

366

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

367

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

368

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

369

A 14–16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

370

A 14–16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

371

A 14–16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

372

A 17–21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

373

A 17–21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

374

A 17–21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

375

A 17–21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

376

A 17–21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére