• Tartalom

68/2016. (X. 13.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról

2018.04.04.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Hízottbikatartás támogatása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 10. §-a alapján összesen legfeljebb 2 856 405 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegből a 2016. évben előlegként történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 25 000 Ft támogatás fizethető ki.

2. Tejtámogatás

2. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 11 749 715 120 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 6,34 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatás a 2016. évben kifizetésre kerül.

3. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása

3. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján, anyatehenek után összesen legfeljebb 3 012 707 750 Ft, egyedenként legfeljebb 25 750 Ft vehető igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása

4. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 2 326 023 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegből a 2016. évben előlegként történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 25 000 Ft támogatás fizethető ki.

5. Anyajuhtartás termeléshez kötött támogatása

5. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19–23. §-a alapján, anyajuhok után összesen legfeljebb 16 599 756 Ft, egyedenként legfeljebb 18,6 Ft támogatás vehető igénybe. Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 15,5 Ft.

6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

6. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 455 391 300 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 2304 Ft támogatás vehető igénybe.

7. Dohány termeléstől elválasztott támogatása

7. § (1)1 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohánytermesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 827 727 901 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 500 421 Ft támogatás vehető igénybe.

(2)2 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Virginia dohánytermesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 2 381 795 631 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 596 495 Ft támogatás vehető igénybe.

8. A támogatási keret túllépése

8. § A támogatási keret túllépése esetén a megállapított támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §3 E rendeletnek az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról szóló 51/2017. (X. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 51/2017. (X. 13.) FM rendelet] megállapított 7. §-át a 2016. évi dohány termeléstől elválasztott támogatás kifizetése esetében kell alkalmazni.

11. §4 E rendeletnek az egyes központi költségvetési forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2018. (IV. 3.) FM rendelettel [a továbbiakban: 9/2018. (IV. 3.) FM rendelet] megállapított 7. § (1) és (2) bekezdését a 9/2018. (IV. 3.) FM rendelet hatálybalépésekor5 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 51/2017. (X. 13.) FM rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan beiktatta a 9/2018. (IV. 3.) FM rendelet 3. §-a.

5

A hatálybalépés időpontja 2018. április 4.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére