• Tartalom

2016. évi LXIX. törvény

2016. évi LXIX. törvény

a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról1

2017.01.02.

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1–10. §2

2. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

11–30. §3

31–32. §4

33–39. §5

3. Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény módosítása

40–42. §6

4. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

43. §7

5. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

44–50. §8

6. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

51–52. §9

7. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

53–57. §10

8. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

58–60. §11

9. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

61–64. §12

10. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

65–67. §13

11. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

68. §14

12. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

69–70. §15

13. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi
CLXXXVIII. törvény módosítása

71–72. §16

14. Záró rendelkezések

73. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 31. § és a 32. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 23. §, 24. §, 45. és 46. §-ainak a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént..

74–75. §17

76. § Az 1–5. §, 10. § a)–c) pontja, 11–18. §, 20. §, 21. §, 29–37. §, valamint a 39. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 17. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 66. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 31–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 33–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 40–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 44–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 53–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 58–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 61–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 65–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 69–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 71–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 74–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére