• Tartalom

7/2016. (VII. 5.) BM OKF utasítás

7/2016. (VII. 5.) BM OKF utasítás

a kéményseprő-ipari szerv formanyomtatványainak kiegészítő adattartalmáról

2016.07.06.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 10. § (6) bekezdésére figyelemmel kiadom az alábbi utasítást:

1. § Az utasítás hatálya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra, valamint a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központra terjed ki.

2. § A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. és 3. melléklete kiegészítő adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A BM rendelet 4. és 5. melléklete kiegészítő adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2016. (VII. 5.) BM OKF utasításhoz

Kéményseprő-
ipari szerv

SZÁMVITELI BIZONYLAT

[közfeladatként a Kstv. 2. § (4) bekezdése alapján sormunka keretében, valamint
a 2. § (5) bekezdés a)–e) pontja alapján sormunka keretén kívül, megrendelésre
ellátott feladatokról]

Sorszám:

Sormunka keretén kívül megrendelésre ellátott kéményseprő-ipari tevékenységek:

    sormunkában meghatározott feladatok [Kstv. 2. § (5) bek. a) vagy b) pont];

    égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése
[Kstv. 2. § (5) bek. c) pont];

    közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása [Kstv. 2. § (5) bek. d) pont];

    10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása [Kstv. 2. § (5) bek. e) pont];

Az ellátott feladatokat ’X’-szel kell jelölni.

TÉRÍTÉSMENTES
FELADATVÉGZÉS:

TÉRÍTÉSKÖTELES

FELADATVÉGZÉS:

A megfelelőt ’X’-szel kell jelölni.

FIZETÉSI

KÖTELEZETTSÉG:

……………………. Ft

FIZETÉSI

HATÁRIDŐ:

…………………….

Kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja esetén:

Illetékes települési önkormányzat megnevezése: ……………………………………………………………………………….

Telephelye: ………………………………………………………………………………………………………………………

Bankszámlaszáma: ………………………………………………………………………………………………………………

Adószáma: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja (harmadik időpont), 2. § (11) bekezdése, valamint 2. § (5) bekezdés a)–e) pontja (megrendelésre végzett feladatok) esetén:

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ

Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Telephely: ………………………………………

Telefon: ……………………… E-mail: …………………………………

Előirányzat-felhasználási keretszámlaszám: 10023002-00294298-00000000

Adószám: 15775845-2-51

BEFIZETÉS MÓDJA:

ÁTUTALÁS:     KÉSZPÉNZ-ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS:

A megfelelőt ’X’-szel kell jelölni.

A banki átutalás, készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „KÉMÉNY” szöveget, valamint jelen tanúsítvány SORSZÁMÁT.

2. melléklet a 7/2016. (VII. 5.) BM OKF utasításhoz

Kéményseprő-
ipari szerv

SZÁMVITELI BIZONYLAT

Sorszám:

FIZETÉSI

KÖTELEZETTSÉG:

……………………… Ft

FIZETÉSI

HATÁRIDŐ:

……………………………

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ

Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Telephely: ……………………………………

Telefon: ……………………… E-mail: …………………………………

Előirányzat-felhasználási keretszámlaszám: 10023002-00294298-00000000

Adószám: 15775845-2-51

BEFIZETÉS MÓDJA:

ÁTUTALÁS:     KÉSZPÉNZ-ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS:

A megfelelőt ’X’-szel kell jelölni.

A banki átutalás, készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „KÉMÉNY” szöveget, valamint jelen tanúsítvány SORSZÁMÁT.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére