• Tartalom

71/2016. (X. 28.) FM rendelet

71/2016. (X. 28.) FM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról1

2016.10.29.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 35. és 36. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

35. § A növényvédelmi szolgáltatás és árutermelés során használt növényvédelmi gépeken – a kézi, illetve háti növényvédelmi berendezések kivételével – háromévente időszaki felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni.
36. § (1) A permetezőgépnek minden munkavégzés alkalmával meg kell felelnie a kereszt- és hosszirányú szórásegyenletesség permetezés-technikai követelményének, valamint a biztonságos munkavégzés előírásainak. Sérült, csöpögő berendezéssel munkát végezni tilos.
(2) Ha a permetezőgép a követelményeknek nem felel meg, a megyei kormányhivatal a munkavégzést a hiba kijavításáig leállítja.
(3) A növényvédelmi gépet munkavégzés után meg kell tisztítani.”

2. § Hatályát veszti az R. 3. melléklet „Növényvédelmi gépek felülvizsgálata” alcímének 1–5. pontja és 7–10. függeléke.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére