• Tartalom

2016. évi LXXVI. törvény

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról1

2016.09.01.

1–7. §2

8. §3

9–12. §4

13. § (1)5

(2) A Kvtv.

1. 7. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában a „középiskolában, szakiskolában” szövegrész helyébe a „középfokú iskolában” szöveg,

2. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ac) alpontjában a „szakiskolára” szövegrész helyébe a „szakközépiskolára” szöveg,

3. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ad) alpontjában a „speciális szakiskolára (készségfejlesztő speciális szakiskolára, előkészítő szakiskolára)” szövegrész helyébe a „szakiskolára, készségfejlesztő speciális szakiskolára” szöveg,

4. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ae) alpontjában a „szakközépiskolára” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumra” szöveg,

5. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont af) alpontjában a „szakközépiskolára” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumra” szöveg,

6. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ai) alpontjában a „szakközépiskolára” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumra” szöveg,

7. 7. melléklet I. pont 5. alpont c) pontjában a „szakiskolában” szövegrész helyébe „szakközépiskolában” szöveg,

8. 7. melléklet I. pont 5. alpont c) pontjában a „Köznevelési Hídprogramokat” szövegrész helyébe „Köznevelési és Szakképzési Hídprogramot” szöveg,”

9. 7. melléklet I. pont 5. alpont d) pontjában a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban” szöveg,

10. 7. melléklet I. pont 5. alpont e) pontjában a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban” szöveg,

11. 7. melléklet I. pont 5. alpont h) pontjában a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium” szöveg,

12. 7. melléklet I. pont 5. alpont k) pont kd) alpontjában a „speciális szakiskolája és előkészítő szakiskolája” szövegrész helyébe a „szakiskolája” szöveg,

13. 7. melléklet VI. pont 1. alpontjában a „szakiskolák, szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „szakképző iskolák” szöveg

lép.

14. §6

15. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. § (2) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

1–5. melléklet a 2016. évi LXXVI. törvényhez7

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére