• Tartalom

78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet

78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről1

2016.06.11.

A Kormány

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § b) pontjában,

a 2. § és az 1. melléklet tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § A 2016. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj (a továbbiakban: minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj) általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 1929 forint/óra.

2. § A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

4. §2

1. melléklet a 78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelethez

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj egyes elemei

A

B

Egyes elemek megnevezése

Pénzösszeg Ft-ban
meghatározva

1. ALAPBÉR

742

1.1. Szabadság

86

1.2. Betegszabadság

42

2. BÉRPÓTLÉKOK

2.1. Éjszakai pótlék

38

2.2. Munkaszüneti nap

21

1.+2. ÖSSZESEN

929

3. MUNKÁLTATÓI JÁRULÉKOK

265

4. REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS

23

5. TOVÁBBI SZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK

5.1. Munkavédelem

5

5.2. Munkaegészségügyi szolgáltatás

35

5.3. Munkabér számfejtés

10

5.4. Oktatás, képzés, továbbképzés

4

5. ÖSSZESEN

54

6. SPECIÁLIS KÖLTSÉGEK

6.1. Minőségirányítási rendszer

3

6. ÖSSZESEN

3

7. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

7.1. Könyvelés

5

7.2. Jogi képviselet, könyvvizsgálat

3

7.3. Üzemeltetés

7.3.1. posta

2

7.3.2. közüzemi díjak

6

7.3.3. telefon, internet

5

7.3.4. informatika

3

7.3.5. gépjárművek és biztosításaik

6

7.3.6. karbantartás és javítás

3

7.3.7. marketing

6

7.3.8. banki költségek

6

7.4. Beszerzések

7.4.1. papír, irodaszer

10

7.4.2. anyag, eszköz

2

7.5. Értékcsökkenési leírás

26

7.6. Ügyvitel, munkahelyi vezetés-irányítás

430

7.7. Munkahelyi szociális szolgáltatás

46

7. ÖSSZESEN

559

1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.

MINDÖSSZESEN

1833

8. ELVÁRT EREDMÉNY (2%)

35

9. MUNKÁLTATÓI ADÓK, JÁRULÉKOK

9.1. Iparűzési adó (árbevétel 2%)

55

9.2. Társasági nyereségadó (10%)

4

9.3. Innovációs járulék (0,3%)

2

9. ÖSSZESEN

61

MINDÖSSZESEN

1929

1

A rendeletet a 44/2017. (III. 17.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2017. május 16. napjával.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére