• Tartalom

2016. évi LXXXI. törvény

2016. évi LXXXI. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról1

2017.01.02.

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

1. §2

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

2–9. §3

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

10–17. §4

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

18. §5

19. §6

20–24. §7

25. § (1)8

(2)9

26. §10

5. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

27–29. §11

6. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 19. § és a 25. § (2) bekezdése 2016. október 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) Nem lép hatályba a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi V. törvény 19. §-a és 25. §-ának (2) bekezdése.

(5)12

31. § A 6. alcím az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 23. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 67. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 20–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 25. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 25. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 30. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére