• Tartalom

2016. évi LXXXII. törvény

2016. évi LXXXII. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról1

2017.01.02.

1. § (1)2

(2)3

2–3. §4

4. §5

5–7. §6

8. §7

9–11. §8

12. § Nem lép hatályba az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény

13. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)9 Az 1. § (1) bekezdése, a 2. §, a 3. §, az 5–7. § és a 9–12. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3)10

14. §11 E törvény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1–78. o.) 4. cikk (1) bekezdés v) pontjának, valamint 42. és 43. cikkének hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 23. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 68. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2016: CXXXVIII. törvény 57. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

4

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2016: CXXXVIII. törvény 57. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

6

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2016: CXXXVIII. törvény 57. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

8

A 9–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13. § (2) bekezdése a 2016: CXXXVIII. törvény 55. §-ával megállapított szöveg.

10

A 13. § (3) bekezdését a 2016: CXXXVIII. törvény 58. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 14. §-t a 2016: CXXXVIII. törvény 56. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére