• Tartalom

2016. évi LXXXV. törvény

2016. évi LXXXV. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról1

2016.07.09.

1. §2

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A Fővárosi Törvényszék a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXXV. törvény hatálybalépését követő 15 napon belül az ERRA nyilvántartási adatait és az általa őrzött iratait – ideértve a folyamatban lévő nyilvántartásba-vételi (változásbejegyzési) eljárás adatait és iratait is – papíralapon átadja a külgazdaságért és külpolitikáért felelős miniszternek, egyidejűleg az ERRA-t a bírósági hatáskör megszűnésére tekintettel törli a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából.

(3)3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 23. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 69. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére