• Tartalom

86/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet

86/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet

a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért járó programdíjról

2016.04.26.

A Kormány a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 69. § (1) bekezdése szerinti lineáris audiovizuális médiaszolgáltató;

2. műsorterjesztő: a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés 35. pontjában meghatározott fogalom;

3. programdíj: a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 37. § (1) bekezdésében meghatározott műsordíj.

2. § (1) A jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató – a műsorterjesztővel kötött megállapodás alapján – a legnagyobb átlagos közönségarányú médiaszolgáltatása tekintetében is jogosult programdíjra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás tartalmát a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató és a műsorterjesztő szabadon állapítják meg.

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére