• Tartalom

9/2016. (VI. 28.) IM rendelet

9/2016. (VI. 28.) IM rendelet

az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről

2018.09.08.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § g), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 25. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 27. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 28–29. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A választási irodák tagjainak oktatása

1. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

2. A választási informatikai rendszer

2. § (1) A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) e rendelet vonatkozásában a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett választási informatikai infrastruktúra és választási alkalmazói rendszerelemek összessége.

(2) A választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek:

a) a választási célú dedikált informatikai eszközök,

b) az elektronikus anyakönyvi rendszer informatikai eszközrendszere (a továbbiakban: EAK),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) informatikai eszközei,

d) az okmányirodák, valamint az okmányirodai funkciókat is ellátó kormányablakok (a továbbiakban együtt: okmányiroda) informatikai eszközei,

e) a külképviseletek informatikai eszközei,

f) az a)–e) pontban meghatározott informatikai eszközöket összekötő adatátviteli hálózatok és

g) egyéb, kormányzati célú informatikai rendszerek.

(3) A választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a névjegyzékek vezetését, a szavazatösszesítést, az eredménymegállapítást, a logisztikai és pénzügyi lebonyolítást, valamint a választási szervek közötti kommunikációt támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

3. § (1) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) az informatikai rendszert a választási célú dedikált informatikai eszközök, ezek hiányában az EAK igénybevételével éri el.

(2) A népszavazási informatikai feladatok ellátására az üzembiztonság és a hatékony munkavégzés érdekében a HVI vezetőjének kérésére, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének döntése alapján az okmányirodai infrastruktúra is igénybe vehető. Ha a TVI vezetője az okmányirodai infrastruktúra bevonásáról dönt, erről haladéktalanul értesíti a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elnökét és az igénybevétel helye szerint illetékes kormánymegbízottat.

(3) Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében a HVI vezetőjének kezdeményezésére, a TVI vezetője a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Ebben az esetben a TVI vezetője gondoskodik az új adatfeldolgozó hely regisztrálásáról, és erről haladéktalanul értesíti az NVI elnökét.

(4) A TVI az informatikai rendszer elérésére a választási célú dedikált informatikai eszközöket, az EAK-ot, illetve az okmányirodai infrastruktúrát használhatja.

4. § Az informatikai rendszert kell használni

a) a választási bizottságok adatainak rögzítéséhez,

b) a szavazóköri névjegyzék, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a szavazóhelyiségbe kerülő példányának elkészítéséhez,

c) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

d) a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,

e) az értesítők elkészítéséhez,

f) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,

g) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok átvételével, elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,

h) a szavazóköri jegyzőkönyvek, továbbá a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke szavazóhelyiségbe kerülő példányának nyomtatásához, valamint a nyomtatás és hitelesítés megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

i) a rendkívüli események jelentéséhez és a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,

j) a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzéséhez,

k) a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

l) a népszavazási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

m) a népszavazási eredmény megállapításának támogatásához, valamint

n) a bírságokkal kapcsolatos feladatok támogatásához.

5. § (1) A kormányhivatal a népszavazási feladatok ellátása érdekében a TVI, illetve a HVI vezetője számára – megállapodás alapján – biztosítja

a)1 a megfelelő számú, a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét és

b) a választási iroda tagjának közreműködését a népszavazási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint.

(2) A kormányhivatal a TVI, illetve a HVI részére – megállapodás alapján – biztosítja

a) az okmányirodai infrastruktúra igénybevételét az okmányirodákban,

b) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket és

c) az a) és b) pontban foglaltakhoz szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(3)2 A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő népszavazási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása,

b) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,

c) a választások pénzügyi és logisztikai elszámolási feladatai informatikai támogatása.

(5) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a népszavazási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A népszavazási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

3. A levélszavazatok megszámlálását támogató informatikai alkalmazás

6. § Az NVI a levélben beérkezett szavazatokat informatikai alkalmazás igénybevételével előzetesen megszámlálja, és annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

4. A népszavazási eredmény országosan összesített adatai

7. § A népszavazási eredmény országosan összesített adatai a következők:

a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a külképviseleti névjegyzékben és a levélben szavazók névjegyzékében lévő választópolgárok száma,

b) a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen,

c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazó választópolgárok száma, az érvényes szavazási iratok száma,

d) a szavazóként megjelent és az érvényes szavazási iratot visszaküldő választópolgárok száma összesen,

e) az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma,

f) az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma,

g) az érvényes szavazatok száma összesen,

h) az érvényes szavazatok száma válaszonként.

5. A bírság megfizetése, a médiatartalom-szolgáltató képviseletében eljáró személy e minőségének igazolása, valamint a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjainak költségtérítése

8. § A népszavazás kezdeményezésével kapcsolatos eljárás, valamint a népszavazási eljárás során a bírság megfizetésére, a médiatartalom-szolgáltató képviseletében eljáró személy e minőségének igazolására használható okiratokra, valamint a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjainak költségtérítésére a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) IV/A. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az R. 20/A. § (3) bekezdésében a Ve. 124. § (2) bekezdése szerinti bírságon az Nsztv. 18. § (2) bekezdése, 19. § (3) bekezdése, 19/A. § (2) bekezdése, 19/B. § (4) bekezdése és 19/C. § (4) bekezdése szerinti bírságot kell érteni.

II. Fejezet

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

9. § Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

10. § (1) A HVI a névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatáskörében – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

b) továbbítja a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket, és

c) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntését a kérelmező lakcímére is megküldi.

(2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

b) fogadja az SZSZB megbízott tagjainak bejelentését, ellenőrzi választójogukat, gondoskodik eskü-, illetve fogadalomtételükről,

c) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a HVI vezetőjének nevét, a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

d) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

e) gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,

f) fogadja a központilag – szavazókörönként – összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenőrzi, elhelyezi bennük a napközbeni részvételi jelentések adatainak, valamint a szavazóköri eredmény adatainak telefonos továbbításához szükséges jelszót tartalmazó lezárt borítékokat, és gondoskodik a szavazás napjáig történő megőrzésükről,

g) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

h) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket, valamint

i) gondoskodik a megfelelő szavazóhelyiség és a szavazáshoz szükséges egyéb technikai feltételek biztosításáról, a szavazólapok és az egyéb választási iratok őrzéséről.

(3) A HVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a)3

b) a kinyomtatott névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, és erről tájékoztatja az NVI-t.

(4) Az R. 1. melléklet 1. pontjában meghatározott település HVI-je a személyazonosság ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

7. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

11. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,

c)4 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,

f) a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően azonnal továbbítja annak adattartalmát a HVI-hez a HVI vezetőjének utasítása szerinti rövid úton (telefonon vagy faxon),

g) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában, valamint

h) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

b)5 továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti kérelmeket,

c) fogadja és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazókörökből érkezett napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

d) fogadja és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazókörökből rövid úton érkezett jegyzőkönyvi adatokat; ha az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelez, a HVI vezetője a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,

e) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, továbbá az egyéb választási iratokat, valamint

f) a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, és tételesen ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát; a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását követően intézkedik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról.

(3) Az NVI elnöke által kijelölt HVI a (2) bekezdés f) pontjában foglalt tételes ellenőrzés helyett a szavazóköri jegyzőkönyvet beszkenneli.

8. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

12. § A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) az informatikai rendszerben tárolt és a jegyzőkönyvi adatok eltérése esetén az informatikai rendszer adatait javítja, vagy felhívja az SZSZB figyelmét a jegyzőkönyv javításának szükségességére,

c) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattározza,

d) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait a TVI vezetője által meghatározottak szerint továbbítja az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához (a továbbiakban: OEVI), a fővárosi kerületi HVI az NVI-hez, valamint

e)6 a szavazólapokat és egyéb választási iratokat a polgármesteri hivatalban a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

III. Fejezet

KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

9. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást megelőzően

13. § (1) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellátja a külképviseleti szavazással és a levélben szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

b) átadja a megfigyelőnek a kitűzőt, valamint tájékoztatja jogairól és kötelezettségeiről,

c)7 a külképviselet épületében a szavazást megelőző 15. naptól, valamint a külképviseleti szavazás időtartama alatt külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékjának leadására, amelyet a válaszboríték leadására rendelkezésre álló időben folyamatosan felügyel,

d) minden munkanap, valamint a külképviseleti szavazás napján a válaszboríték leadására rendelkezésre álló nyitvatartási idő elteltét követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat becsomagolja úgy, hogy a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen a csomag tartalmát megváltoztatni,

e) a leadott válaszborítékok számát naponta jelenti az NVI-nek,

f) az NVI-hez való továbbításukig gondoskodik a válaszborítékokat tartalmazó csomagok biztonságos helyen történő őrzéséről,

g) biztosítja a szavazóhelyiséget, annak felszerelését, valamint a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket,

h) szabályszerűen berendezi a szavazóhelyiséget, valamint

i) kinyomtatja és hitelesíti a külképviseleti névjegyzéket, ha azt az NVI elektronikus úton küldi meg.

(2) A KÜVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – gondoskodik a szavazólapok, az egyéb választási iratok, továbbá a szavazáshoz szükséges kellékek biztonságos őrzéséről.

(3) Az R. 1. melléklet 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI a személyazonosság ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

10. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján

14. § A KÜVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,

b) vezeti a visszautasítottak jegyzékét,

c) két példányban kiállítja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet; annak első példányát, a visszautasítottak jegyzékét, a rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, valamint a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket elhelyezi az urnában, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani,

d) a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második példányát elektronikus úton azonnal továbbítja az NVI-hez,

e) a leadott válaszborítékok számát jelenti az NVI-nek, valamint

f) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvet, továbbá a KÜVI tevékenysége ellen benyújtott kifogást elektronikus úton azonnal továbbítja az NVI-hez.

11. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követően

15. § A KÜVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik a lezárt urna és a válaszborítékokat tartalmazó csomagok NVI-hez szállításáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második példányának nyilvánosságát, valamint

c)8 a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat megsemmisíti.

IV. Fejezet

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

12. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

16. § Az OEVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) fogadja az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) megbízott tagjainak bejelentését, ellenőrzi választójogukat, gondoskodik eskü-, illetve fogadalomtételükről,

b) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az OEVI vezetőjének nevét, az OEVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, email címét,

c) a személyazonosság ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

13. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napján

17. § Az OEVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékainak leadására, amelyet folyamatosan felügyel,

b) 19.00 órát követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat szállítóborítékba zárja úgy, hogy annak megsértése nélkül ne lehessen a szállítóboríték tartalmát megváltoztatni,

c) a leadott válaszborítékok számát jelenti az NVI-nek, valamint

d) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekről az intézkedésekről tájékoztatja a TVI, valamint a HVI vezetőjét.

14. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napját követően

18. § Az OEVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozásának megtörténtét,

b) a levélben szavazók válaszborítékait tartalmazó csomagot és a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait – az NVI vezetőjének rendelkezése szerint – legkésőbb a szavazást követő napon 19.00 óráig továbbítja az NVI-hez, valamint

c)9 a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

V. Fejezet

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

19. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellenőrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,

b) megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek oktatását,

c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében, valamint

d) a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az illetékes OEVI vezetőjének közreműködését igénybe veheti.

15. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

20. § (1) A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) nyilvánosságra hozza a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, email címét, valamint

b) a választási logisztikai rendszer adataira alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi készítésű nyomtatványok előállításának, szállításának és átvételének rendjét.

(2) A TVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet és

b) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek és az egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását.

16. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

21. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítő funkcióinak használatát,

b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, és erről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint

c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

VI. Fejezet

KÖZPONTI FELADATOK

17. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

22. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik a KÜVI-k és a TVI-k vezetőinek oktatásáról,

b) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,

c) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja az igénylőnek,

d) a c) pont szerinti befizetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi számlaszámát,

e) kidolgozza és a feldolgozás helyére továbbítja a választás eredményének számítógépes feldolgozásához szükséges azonosító kódrendszereket,

f) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő azon választópolgárok számára, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, megküldi a szavazási levélcsomag átvételének helyére és idejére vonatkozó információkat,

g) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a szavazási levélcsomagot, vagy eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre,

h) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,

i) fogadja a Nemzeti Választási Bizottságba (a továbbiakban: NVB) megbízott tagok, a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők, valamint a külképviseleti megfigyelők bejelentését, ellenőrzi azok választójogát; gondoskodik az NVB megbízott tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

j) nyilvánosságra hozza az NVB és az NVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, email címét, valamint

k) a választások hivatalos honlapján közzéteszi a választási irodák hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét.

(2) Az NVI elnöke – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) meghatározza az országos igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit,

b) kiadja a jegyzőkönyvek és egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását.

18. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

23. § Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) működteti a Választási Központot,

b) működteti a választási informatikai rendszert,

c) ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,

d) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések és a napközben történt rendkívüli események adatait, azokról tájékoztatja az NVB-t,

e) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat, valamint

f) fogadja a KÜVI-től a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket és a benyújtott kifogásokat, valamint a szavazás lezárásáról kiállított jegyzőkönyveket.

19. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

24. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) fogadja a külképviseletekről érkező urnákat, valamint levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat tartalmazó csomagokat, gondoskodik azok őrzéséről,

c) a szavazást követő napon fogadja az OEVI-ktől, illetve a fővárosi kerületek tekintetében a HVI-ktől a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az OEVI-ktől a szavazási iratokat tartalmazó szállítóborítékokat,

d) beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok előzetes megszámlálását,

e) a szavazást megelőző nap 24.00 órát követően beérkező szavazási iratokat – az (1) bekezdés b) és c) pont szerinti szavazási iratok kivételével – a megsemmisítésükig felbontás nélkül, biztonságos helyen tárolja.

f) a 11. § (3) bekezdése szerint még be nem szkennelt szavazóköri jegyzőkönyveket beszkenneli, és azok adatait összehasonlítja az informatikai rendszerben tárolt adatokkal; eltérés esetén haladéktalanul értesíti a HVI vezetőjét,

g) adatokat szolgáltat az NVB részére az eredmény megállapítása, illetve közzététele céljából,

h) gondoskodik a népszavazás eredményének a Magyar Közlönyben történő közzétételéről,

i)10 a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti, valamint

j)11 a jegyzőkönyvek első példányát a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

(2) Az NVI elnöke utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a számítógépes rendszer működtetésének befejezésére.

VII. Fejezet

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN HASZNÁLANDÓ NYOMTATVÁNYOK

25. § Az országos népszavazáson használandó nyomtatványok jegyzékét az 1. melléklet, a nyomtatványok mintáit a 2–17. melléklet tartalmazza.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. §12 E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését13 követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.

28. §14

29. §15

1. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Az országos népszavazáson használandó nyomtatványok

1.

nyomtatvány megnevezése

2.

Szavazóköri névjegyzék

3.

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke

4.

Külképviseleti névjegyzék

5.

Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához

6.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről

7.

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről

8.

Ellenőrző lap

9.

Visszautasítottak jegyzéke

10.

Számlálólap a napközbeni jelentéshez

11.

Jegyzőkönyv minta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről (a formanyomtatvány használata nem kötelező)

12.

Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz

13.

Szavazóköri jegyzőkönyv

14.

Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazás befejezéséről

15.

Jegyzőkönyv a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálásáról

16.

Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról

17.

Jegyzőkönyv a népszavazás eredményéről

2. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Szavazóköri névjegyzék

SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉK


ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

(a szavazás napja)


(TELEPÜLÉS)

…. számú szavazókör
(szavazóhelyiség címe)

1. oldal


 

A választópolgár adatai

A választópolgár aláírása

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

 


(A névjegyzék utolsó oldalán)


a névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen

 

A

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)

 

 

 

+

 

mozgóurnával szavazó választópolgárok száma:
(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)

 

 

 

=

 

a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen:

 

E

3. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke

MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE


ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

(a szavazás napja)


(TELEPÜLÉS)

…. számú szavazókör
(szavazóhelyiség címe)

1. oldal

 

A választópolgár adatai

A választópolgár aláírása

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

 

4. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Külképviseleti névjegyzék

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK


ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

(a szavazás napja)


(KÜLKÉPVISELET)

(szavazóhelyiség címe)

1. oldal

 

A választópolgár adatai

A választópolgár aláírása

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(szavazási segítség)

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(szavazási segítség)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(szavazási segítség)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(szavazási segítség)

 

(A névjegyzék utolsó oldalán)a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma összesen

 

A

megjelent választópolgárok száma
(aláírások száma a névjegyzéken)

 

B

5. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez16

6. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez17

7. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez18

8. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethezEllenőrző lap

Ellenőrző lap
a mozgóurna / külképviseleti urna hitelesítésére

A szavazás napja:     ......................................................................................................
A szavazókör sorszáma:     ......................................................................................................Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a törvényes követelményeknek megfelel.
Az ellenőrző lapot ........... óra .…...... perckor helyeztük a mozgóurnába.
A szavazatszámláló bizottság / külképviseleti választási iroda jelen lévő tagjainak aláírása:

 

 

...............................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................


Az elsőként szavazó választópolgár

………………………………………….

………………………………………….

neve

aláírása

9. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Visszautasítottak jegyzéke

VISSZAUTASÍTOTTAK
JEGYZÉKE

 

 

település

Szavazókör sorszáma:

 

 

 

 

 

év

 

nap

 

 

 

A visszautasított polgár

 

családi és utóneve

lakcíme

A visszautasítás oka

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


 

,

 

év

 

nap

 

    
jegyzőkönyvvezető

10. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez19

11. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv minta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

JEGYZŐKÖNYV
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről,

illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének /
külképviseleti választási iroda vezetőjének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

Készült:

 

év

 

 

nap

 

település

 

utca/út/tér

 

szám alatt, a

 

számú szavazókör helyiségében.

Jelen vannak:

SZSZB/HVB/KÜVI elnöke/vezetője

 

SZSZB/HVB/KÜVI tagjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szavazás közben előforduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének / külképviseleti választási iroda vezetőjének a rend fenntartása érdekében tett intézkedése:

 

 

,

 

év

 

 

nap

 

 

 

az SZSZB/HVB/KÜVI
elnöke/vezetője

A jegyzőkönyv továbbítva:

 

nap

 

óra

 

perc

 

 

 

jegyzőkönyvvezető

12. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez20

13. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez21

14. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez15. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethezJegyzőkönyv a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálásáról

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

 

A

JEGYZŐKÖNYV
A KÜLKÉPVISELETEKEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL
(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)

 

A Nemzeti Választási Iroda állítja ki
két példányban!

Ez a

 

számú példány.

 

Készült:

 

év

 

 

napján

 

település

 

utca

 

szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében.


A szavazatszámlálás ⎕⎕⎕⎕ év ⎕⎕ hó ⎕⎕ nap ⎕⎕.⎕⎕ órakor kezdődött.
A szavazatszámlálás ⎕⎕⎕⎕ év ⎕⎕ hó ⎕⎕ nap ⎕⎕.⎕⎕ órakor befejeződött.
A Nemzeti Választási Iroda a szavazatokat ⎕⎕ alkalommal számolta meg.

A külképviseleti névjegyzékben lévő választópolgárok száma

A külképviseleten szavazó választópolgárok száma

B

F

 

 

A külképviseletekről érkezett urnákban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma

A külképviseletekről érkezett urnákban lévő lebélyegzett szavazólapok száma

Eltérés
a szavazóként megjelent választópolgárok számától
(többlet: + / hiány: -)

Érvénytelen lebélyegzett
szavazólapok száma

Érvényes
szavazatok
száma

M

J

O

K

L

 

 

 

 

 

B

(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)

IGEN
szavazatok száma

NEM
szavazatok száma

I

N

 

 


NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JELEN LÉVŐ TAGJAI, MEGFIGYELŐK

NÉV

Aláírás

Aláírás

a jegyzőkönyv átvételéről

…………………………………..…………….…

a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

 

…………………………………..…………….…

a Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………
a Nemzeti Választási Iroda elnöke

 

p.h.

16. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethezJegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

 

A

JEGYZŐKÖNYV
A LEVÉLBEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL
(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)

 

A Nemzeti Választási Iroda állítja ki
két példányban!

Ez a

 

számú példány.

 

Készült:

 

év

 

 

napján

 

település

 

utca

 

szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében.


A szavazatszámlálás ⎕⎕⎕⎕ év ⎕⎕ hó ⎕⎕ nap ⎕⎕.⎕⎕ órakor kezdődött.
A szavazatszámlálás ⎕⎕⎕⎕ év ⎕⎕ hó ⎕⎕ nap ⎕⎕.⎕⎕ órakor befejeződött.
A Nemzeti Választási Iroda a szavazatokat ⎕⎕ alkalommal számolta meg.

A levélben szavazók névjegyzéké ben lévő választópolgárok száma

Az érvényes
szavazási iratok
száma

C

G

 

 

Az érvényes
szavazási iratokban lévő szavazólapok
száma

Eltérés
az érvényes szavazási iratok számától
(többlet: + / hiány: -)

Az érvényes szavazási iratokban lévő érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazatok
száma

J

O

K

L

 

 

 

 

B

(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)

IGEN
szavazatok száma

NEM
szavazatok száma

I

N

 

 


NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JELEN LÉVŐ TAGJAI, MEGFIGYELŐK

NÉV

Aláírás

Aláírás

a jegyzőkönyv átvételéről

…………………………………..…………….…

a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

 

…………………………………..…………….…

a Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………

 

 

…………………………………………..…………
a Nemzeti Választási Iroda elnöke

 

p.h.

17. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethezJegyzőkönyv az országos népszavazás eredményéről

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

 

A


JEGYZŐKÖNYV
A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRŐL

(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)

A Nemzeti Választási Bizottság állítja ki két példányban!

Ez a számú példány.

 

Készült:

 

év

 

 

napján

 

település

 

utca

 

szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében.

Ez a jegyzőkönyv ………….. db szavazóköri jegyzőkönyv, a külképviseleten leadott szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv és a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv adatainak összesítése alapján készült.
a) Névjegyzéki adatok

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma

A külképviseleti névjegyzékben lévő választópolgárok száma

A levélben szavazók névjegyzékében lévő választópolgárok száma

A választópolgárok száma összesen

A

B

C

D

 

 

 

 

b) Szavazók adatai

A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma

A külképviseleten szavazó választópolgárok száma

Érvényes szavazási
iratok száma

Szavazóként megjelent, valamint érvényes szavazási iratot visszaküldő választópolgárok száma összesen

E

F

G

H

 

 

 

 

c) Szavazás adatai

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és érvényes szavazási iratokban lévő
szavazólapok száma

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazatok száma

J

K

L

 

 

 

B

 

 

(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)

IGEN
szavazatok száma

NEM
szavazatok száma

I

N

 

 


A NÉPSZAVAZÁS
ÉRVÉNYTELEN / ÉRVÉNYES, DE EREDMÉNYTELEN / ÉRVÉNYES ÉS EREDMÉNYES


NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

NÉV

Aláírás

az eredmény megállapításakor

Aláírás

a jegyzőkönyv átvételéről

………………………………………………………..……

Nemzeti Választási Bizottság elnöke

 

………………………………………………………..……

Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese

 

………………………………………………………..……

 

 

………………………………………………………..……

 

 

………………………………………………………..……

 

 

………………………………………………………..……

 

 

………………………………………………………..……

 

 

………………………………………………………..……

 

 

………………………………………………………..……

 

 

………………………………………………………..……

 

 

………………………………………………………..……

 

 

………………………………………………………..……

 

 

………………………………………………………..……

 

 

………………………………………………………..……

Nemzeti Választási Iroda elnöke

 


p. h.

18–21. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez22

1

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 23/2016. (XII. 21.) IM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 5. § (3) bekezdése a 23/2016. (XII. 21.) IM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 10. § (3) bekezdés a) pontját a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 29. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 11. § (1) bekezdés c) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

5

A 11. § (2) bekezdés b) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

6

A 12. § e) pontja a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 13. § (1) bekezdés c) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 29. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 15. § c) pontja a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 18. § c) pontja a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 24. § (1) bekezdés i) pontja a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 24. § (1) bekezdés j) pontja a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 27. §-a iktatta be.

13

A hatálybalépés időpontja 2018. szeptember 8.

14

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 5. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 28. § a) pontjával megállapított szöveg.

17

A 6. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 28. § b) pontjával megállapított szöveg.

18

A 7. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 28. § c) pontjával megállapított szöveg.

19

A 10. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 28. § d) pontjával megállapított szöveg.

20

A 12. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 28. § e) pontjával megállapított szöveg.

21

A 13. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 28. § f) pontjával megállapított szöveg.

22

A 18–21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére