• Tartalom
Oldalmenü

9/2016. (IV. 21.) MNB rendelet

a „Magyarország Alaptörvénye” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2016.04.25.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Magyarország Alaptörvénye kihirdetésének 5. évfordulója alkalmából – „Magyarország Alaptörvénye” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. április 25.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben Magyarország Alaptörvényének díszkiadását szimbolizáló nyitott könyv ábrázolása látható. Az ábrázolás feletti két vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés és a „forint” felirat olvasható. Az ábrázolás alatti két vízszintes sorban a „2016” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható, alatta körívben díszítő motívumok láthatók. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben az Országház kupolacsarnoka belső részletének ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban az „ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART!”, alsó köriratban az „AZ ALAPTÖRVÉNY 5. ÉVFORDULÓJÁRA” felirat olvasható. Az alsó és a felső köriratot egymástól egy-egy díszítő motívum választja el, a bal oldali díszítő motívumban ifj. Szlávics László tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2016. április 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2016. (IV. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 9/2016. (IV. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: