• Tartalom

9/2016. (III. 25.) NGM rendelet

9/2016. (III. 25.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról1

2017.01.02.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–34. §2

35. §3

36. § A Rendelet

a)–b)4

c)5

d)6

e)–f)7

37–38. §8

39. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)9

(3)10 A 35. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 36. § d) pontja és a 4. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

40. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1–2. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez11

3. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez12

4. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez13

5–6. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez14

1

A rendeletet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte 2019. január 2. napjával.

2

Az 1–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 36. § a)–b) pontja a 36/2016. (IX. 27.) NGM rendelet 5. §-a alapján nem lép hatályba.

5

A 36. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 36. § d) pontja a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 17. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

7

A 36. § e)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 37–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 39. § (2) bekezdését a 36/2016. (IX. 27.) NGM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 39. § (3) bekezdését a 36/2016. (IX. 27.) NGM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 1–2. melléklet a 36/2016. (IX. 27.) NGM rendelet 5. §-a alapján nem lép hatályba.

12

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 4. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 17. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

14

Az 5–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére