• Tartalom

2016. évi XCII. törvény

2016. évi XCII. törvény

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról1

2016.07.11.

1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

1. §2

2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény módosítása

2. §3

3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

3. §4

4. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

4–37. §5

5. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

38–42. §6

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

43. §7

6. A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2016. évi XXXII. törvény módosítása

44. § Nem lép hatályba a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2016. évi XXXII. törvény 11. § (1) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

45. § Ez a törvény a kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi XCII. törvényhez8

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 24. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 70. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 38–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére