• Tartalom

10/2017. (VI. 2.) EMMI rendelet

10/2017. (VI. 2.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról1

2017.06.03.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2017. (VI. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R. 1. melléklet V. fejezet 48. pont 48.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.3. A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.”
2. Az R. 1. melléklet VII. fejezet 57. pont 57.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„57.3. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére