• Tartalom

1001/2017. (I. 3.) Korm. határozat

1001/2017. (I. 3.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

2017.01.03.

A Kormány

1. a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének címrendjében – 2017. január 2-i fordulónappal – a XIV. Belügyminisztérium fejezet 15. Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ címről a Nemzetközi Oktatási Központ költségvetési szervet a 7. Rendőrség cím alá átsorolja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. január 5.

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 1. pont szerinti címrendi változás 2017. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére