• Tartalom

1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat

1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság teljes ülésének AB Tü. határozata az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról1

2018.01.01.
Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – tekintettel az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 22. § (6) bekezdésére is – az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozat (a továbbiakban: SZMSZ) 8.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.2. Az elnöki kabinet a kabinetfőnökből, a nemzetközi és protokoll ügyek referenséből, az elnöki (fő)tanácsadókból és a jogegységi (fő)tanácsadóból áll. Az elnöki kabinet titkársági feladatait az elnök alkotmánybírói törzskarának a titkársági feladatokat ellátó munkatársa (titkárságvezető vagy titkár/nő) látja el.”
2. Az SZMSZ a következő 8.7. ponttal egészül ki:
„8.7. A jogegységi (fő)tanácsadó
a) elemzi és feldolgozza az Alkotmánybíróság határozatait és alapjogi joggyakorlatát;
b) figyelemmel kíséri és elemzi az Alkotmánybíróság joggyakorlatához kapcsolódó hazai és külföldi szakirodalmat és joggyakorlatot;
c) figyelemmel kíséri és az elnök részére elemzi a közzétett döntés-tervezeteket és feljegyzéseket abból a szempontból, hogy azok illeszkednek-e az Alkotmánybíróság joggyakorlatába és az Alaptörvény rendelkezéseihez;
d) az elnök igényei szerint önálló kutatómunkát végez;
e) elvégzi az elnök által meghatározott egyéb szakmai és operatív feladatokat.”
3. Az SZMSZ 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. Az Alkotmánybíróságot az Alkotmánybíróság elnöke (a továbbiakban: az elnök) vezeti és képviseli. Az Alkotmánybíróság szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (továbbiakban: Abtv.) és az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) Tü. határozat (továbbiakban: Ügyrend) állapítja meg.”
4. Az SZMSZ 1. számú mellékletének helyébe a jelen határozat 1. számú melléklete lép.
5. Az SZMSZ 2. számú mellékletének helyébe a jelen határozat 2. számú melléklete lép.
6. Ez a határozat 2018. január 1-jén lép hatályba.
Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/2171/2017.

1. számú melléklet az 1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozathoz

2. számú melléklet az 1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozathoz

Állománytábla

Szervezeti egység

Beosztás

Létszámkeret (fő)

Alkotmánybírói törzskarok

Az Alkotmánybíróság tagja

15

Jogász (érdemi) munkatárs

45

Titkárságvezető/titkár(nő)

15

 

 

 

Elnöki kabinet

 

 

Kabinetfőnök

1

Nemzetközi és protokoll ügyek referense

1

Elnöki (fő)tanácsadók

2

Jogegységi (fő)tanácsadó

1

Belső ellenőr (külsős)

0,5

 

 

 

Volt elnök titkársága

Jogász (érdemi) munkatárs

2

 

 

 

Főtitkárság

Főtitkár

1

Főtitkársági titkárság

Titkárságvezető/titkár(nő)

1

Indítványelemzői munkacsoport

Indítványelemző

5

Informatika

Informatikus

3

Kezelőiroda

Irodavezető

1

Ügyintéző

2

Könyvtár

Könyvtárvezető

1

 

 

 

Gazdasági főosztály

Gazdasági főigazgató

1

A gazdasági főosztály titkársága

Titkárságvezető/titkár(nő)

1

Pénzügyi és számviteli egység

Pénzügyi és számviteli ügyintéző

4

Bér- és tb. ügyintéző

1

Gazdasági ügyintéző

1

Műszaki-ellátó egység

Gondnok, tűz- és munkavédelmi ügyintéző

1

 

Épületgépész

0,5

 

Szakmunkás, egyéb fizikai alkalmazott

12

Személy- és munkaügyi referens

Humánpolitikus

1

Gépkocsi-üzemeltetési egység

Gépkocsi-üzemeltetési referens (garázsmester)

1

Gépkocsivezető

17

Összesen

 

137

1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére