• Tartalom

2017. évi CIII. törvény

2017. évi CIII. törvény

a veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról1

2017.07.01.

1. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosítása

1. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletét, valamint módosításait és kiegészítéseit rendeletben hirdesse ki.”

2. A Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet módosítása

2. § A Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke (RID) Mellékletét, valamint módosításait és kiegészítéseit rendeletben hirdesse ki.”

3. § Hatályát veszti a Tvr. 3. § (2) bekezdés b) pontja.

3. A Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvény módosítása

4. § A Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvény a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzatot, valamint módosításait és kiegészítéseit rendeletben hirdesse ki.”

4. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIII. törvény hatályon kívül helyezése

5. § Hatályát veszti a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIII. törvény.

5. A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény módosítása

6. § A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: ADN tv.) 6. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy)

c) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben az ADN-hez csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket”

(rendeletben állapítsa meg.)

7. § Az ADN tv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.”

8. § Hatályát veszti az ADN tv.

a) 5. § nyitó mondatában a „Szabályzat 1.8.3 szakasza szerinti” szövegrész,

b) 1–4. §-a, 8. §-a, valamint

6. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény módosítása

9. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: ADR tv.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.”

10. § Az ADR tv. 4. § (1) bekezdésében az „az ADR A Melléklet 1.8.3 szakasza szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó” szövegrész helyébe az „a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó” szöveg lép.

11. § Hatályát veszti az ADR tv.

a) 1–3. §-a, 6. §-a és 8. §-a, valamint

7. Záró rendelkezés

12. § Ez a törvény 2017. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 27. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére