• Tartalom

2017. évi CIV. törvény

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról1

2017.07.31.

1. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

1. § (1)2

(2) A Tvtv. 11/G. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az e § szerinti rendelkezések ismételt vagy többrendbeli megsértése esetén a hatóság jogellenesen elhelyezett plakátonként 150 000 forint közigazgatási bírságot szab ki a médiahirdetésifelület-értékesítővel és a reklámozóval szemben, kivéve, ha az eset összes körülményének mérlegelése alapján megállapítható, hogy a plakát elhelyezése nem a reklámozó vagy a médiahirdetésifelület-értékesítő közrehatására vezethető vissza.”

(3)3

2. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 30. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére