• Tartalom

2017. évi CVI. törvény

2017. évi CVI. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében1

2017.09.28.

1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 26. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A XXVII. Fejezetben meghatározott bűncselekmények büntethetősége tizenkét év elteltével évül el.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. szeptember 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. szeptember 25. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére