• Tartalom

1077/2017. (II. 13.) Korm. határozat

1077/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával érintett ingatlan állam általi megszerzéséhez szükséges intézkedésekről

2017.02.13.

A Kormány

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a Budapest IX. kerület, belterület 38250/5. helyrajzi számú ingatlanból telekmegosztást követően a Málenkij Robot Emlékhely elhelyezéséhez szükséges legalább 1500 m2 nagyságú ingatlanrész tulajdonjogának – vagyonrendezési eljárás útján vagy legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken – az állam javára történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. július 31.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az MNV Zrt. útján – gondoskodjon az emberi erőforrások minisztere bevonásával a 2. pontban megjelölt, az állam tulajdonába kerülő ingatlanrész vagyonkezelői, használati viszonyainak rendezése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a tulajdonjog megszerzését követően azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – ha a 2. pontban foglalt feladat teljesítése nem vagyonrendezési eljárás útján történik – a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a tulajdonszerzéshez szükséges forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. július 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére