• Tartalom

2017. évi CXII. törvény

2017. évi CXII. törvény

a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről1

2022.11.24.

(A Jegyzék 2016. január 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzéket (a továbbiakban: Jegyzék) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzék hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„Ministry of Foreign Affaires
Republic of Estonia
Nr.15.2-2/7034

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affaires of the Republic of Estonia presents its compliments to the Embassy of the Republic of Hungary and concerning the Convention between the Republic of Estonia and the Republic of Hungary for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, has the honour to inform the Embassy of the following.

On 1 January 2016 the Protocol Amending the Convention of 11 June 2002 between the Government of the Republic of Estonia and the Swiss Federal Council for the Avoidance of Double Taxation became effective, by which Estonia has agreed to give the taxing rights of royalties exclusively to the state of residence and has agreed to narrower definition of royalties. As a result the conditions for the application of the most-favoured nation clause in paragraph 3 of the Protocol of the convention between the Republic of Estonia and the Republic of Hungary for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital are met.

Therefore, with effect from 1 January 2016, with reference to paragraphs 1, 2 and 3 of Article 12 of the double tax convention between Estonia and Hungary signed on 11 September 2002, the following new rules apply:
1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.
2. The term „royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

The Ministry of Foreign Affaires of the Republic of Estonia avails itself of this opportunity to renew the Embassy of the Republic of Hungary the assurances of its highest consideration.

Tallin, 25 November 2016

„Külügyminisztérium
Észt Köztársaság
Nr.15.2-2/7034”

SZÓBELI JEGYZÉK

Az Észt Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Nagykövetségének, és az Észt Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén kötött Egyezményt érintően a Nagykövetséget a következőkről tisztelettel tájékoztatja.

2016. január 1-jén vált alkalmazhatóvá az Észt Köztársaság Kormánya és a Svájci Államszövetség Szövetségi Tanácsa között 2002. június 11-én létrejött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt módosító Jegyzőkönyv, ami alapján Észtország beleegyezett, hogy a jogdíjak adóztatási jogát kizárólagosan az illetőség államának adja és egyetértett a jogdíjak meghatározásának szűkítésével. Ennek eredményeképpen teljesülnek az Észt Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén kötött Egyezmény Jegyzőkönyvének 3. bekezdésében foglalt legkedvezőbb elbánásra vonatkozó rendelkezés alkalmazásának feltételei.

Ebből következően, 2016 január 1-jétől alkalmazhatóan, az Észtország és Magyarország között 2002. szeptember 11-én aláírt adóegyezmény 12. cikkének 1., 2. és 3. bekezdései vonatkozásában a következő új szabályok kerülnek alkalmazásra:
1. A jogdíj, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelynek haszonhúzója a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy, csak ebben a másik államban adóztatható.
2. E cikk alkalmazásában a „jogdíj” kifejezés bármely olyan jellegű kifizetést jelent, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek, ideértve a filmalkotást, szerzői jogának, bármilyen szabadalomnak, védjegynek, formatervezési vagy más mintának, tervnek, titkos formulának vagy eljárásnak hasznosításáért vagy hasznosítási jogáért, valamint ipari, kereskedelmi vagy tudományos tapasztalatokra vonatkozó információért ellenértékként kapnak.

Az Észt Köztársaság Külügyminisztériuma megragadja ezt az alkalmat, hogy újból biztosítsa legmélyebb nagyrabecsüléséről a Magyar Köztársaság Nagykövetségét.

Tallin, 2016. november 25.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

5. §2 A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2004. évi CXXVIII. törvény e törvénybe foglalt módosításokkal egységes szerkezetben a Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről az adópolitikáért felelős miniszter – a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. október 12.

2

Az 5. §-t a 2022. évi XLV. törvény 151. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére