• Tartalom

1136/2017. (III. 20.) Korm. határozat

1136/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról

2017.03.20.

A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja megvalósítása céljából

1. egyetért a József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztésére kidolgozott programmal (a továbbiakban: fejlesztési program) és azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – a Modern Városok Program keretében a fejlesztési program megvalósításához a 2017. évben szükséges 398 000 ezer forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: kedvezményezett) részére;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához

a) a 2018. évben szükséges 669 500 ezer forint,

b) a 2019. évben szükséges 633 000 ezer forint

biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2018. és 2019. évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint a fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fejlesztési program tekintetében a beruházást finanszírozó támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az állami beruházások hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1267/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja szerint igényelt adatszolgáltatás teljesítésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a beruházás ütemében

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén – a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében – a 2016. évre vonatkozó 76 200 ezer forint összegű kötelezettségvállalás mellett – a 2017–2019. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére további legfeljebb 1 700 500 ezer forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:

a) a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 398 000 ezer forint,

b) a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 669 500 ezer forint,

c) a 2019. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 633 000 ezer forint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére