• Tartalom

1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat

1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról

2017.03.20.

A Kormány – egyetértve a beszállítói ágazatok fejlesztésének szükségességével és a Beszállítói Cselekvési Tervben foglaltakkal – a Beszállítói Cselekvési Tervben foglaltak végrehajtása érdekében Beszállító-fejlesztési programot indít.

A Kormány ennek keretében

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a Beszállító-fejlesztési program első alprogramjának részleteit az Ipar 4.0, azon belül az intelligens termelés és termékek területén, különös tekintettel a járműgyártásra és az új hajtásláncokra;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. március 31.

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a Beszállító-fejlesztési program második alprogramjának részleteit az autóbuszgyártáshoz és a kötöttpályás járműgyártáshoz kapcsolódóan;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. május 31.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a Beszállító-fejlesztési program harmadik alprogramjának részleteit az orvostechnológiai eszközgyártáshoz és a védelmi iparhoz kapcsolódóan;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. július 31.

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének 25. Fejezeti kezelésű előirányzat cím 5. Belgazdasági feladatok alcím, 11. Irinyi terv végrehajtása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

5. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének 25. Fejezeti kezelésű előirányzat cím 5. Belgazdasági feladatok alcím, 11. Irinyi terv végrehajtása jogcímcsoport 2. Beszállítói-fejlesztési Program jogcímmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

6. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 8. Irinyi terv iparstratégiai támogatásai jogcímcsoport besorolását a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 11. Irinyi terv végrehajtása jogcímcsoport, 1. Irinyi terv iparstratégiai támogatásai jogcímre változtatja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 11. Irinyi terv végrehajtása jogcímcsoport, 2. Beszállítói-fejlesztési Program jogcím javára a Beszállító-fejlesztési program 1. pontban foglalt első alprogramja végrehajtásához szükséges legfeljebb 6000 millió forint biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére