• Tartalom

1150/2017. (III. 20.) Korm. határozat

1150/2017. (III. 20.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról1

2017.03.20.

1. A Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista” című táblázat „A tervezett projekt megnevezése” oszlop 32. sorában a „Kisvárda ÉK-i tehermentesítő út (előkészítés)” szövegrész helyébe a „Kisvárda ÉK-i tehermentesítő út (a város északi területei elkerülő és feltáró útjainak, a stadion közúti megközelítésének megvalósítása)” szöveg lép.

2. A Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat] 2. mellékletében foglalt „1. Az IKOP 1. prioritása terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése:” című táblázat

a) B:15 mezőjében a „2016. IV. negyedév” szövegrész helyébe a „2017. I. negyedév” szöveg;

b) C:15 mezőjében a „2019. II. negyedév” szövegrész helyébe a „2019. IV. negyedév” szöveg

lép.

3. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése” című táblázat

a) B:11 mezőjében a „2016. IV. negyedév” szövegrész helyébe a „2017. I. negyedév” szöveg;

b) C:3 mezőjében a „2019. I. negyedév” szövegrész helyébe a „2018. II. negyedév” szöveg

lép.

1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére