• Tartalom

117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet

117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet

a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről

2020.07.31.

A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) szerinti központi bírságkezelő szervként a Kormány az Országos Rendőr-főkapitányságot jelöli ki.

2. §1 (1) A központi bírságkezelő szerv az egységes helyszíni bírság központosított beszedési számlán kezeli a (2) bekezdésben meghatározott bevételeket.

(2) A központi bírságkezelő szerv a Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdése szerinti befizetés ellenőrzési és azonosítási feladatát a Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés c)–i) pontjában felsorolt szervek, illetve személyek által kiszabott és önkéntesen befizetett helyszíni bírság vonatkozásában látja el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A 2. § a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 92. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére