• Tartalom

1171/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

1171/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztési koncepciójáról

2017.04.03.

A Kormány egyetért a Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról szóló 1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 1. pontja alapján elkészített, az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek elsősorban közcélú hasznosítást szolgáló fejlesztéséről szóló előzetes koncepcióval, amelynek megvalósítása érdekében

1. felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve készítse el – a terület tervezett használatára vonatkozó adatokat és a régészeti előkészítés eredményeit felhasználva – az Óbudai-sziget részletes komplex árvízvédelmi koncepcióját; az árvízvédelmi koncepció összeállítása során részletesen vizsgálják meg a – helytartói palota feltárásával és későbbi használatával összefüggő intézkedések előfeltételeként – szükséges résfalazás, valamint a kapcsolódó műveletek árvízvédelemmel összefüggő hatásait, beleértve a régészeti terület feltárása idején szükséges ideiglenes árvízvédelmi intézkedéseket is; az árvízvédelmi koncepció készítése során legyenek figyelemmel az egyéb, a fővárosi Duna-szakasz nagyvízi medrét érintő beruházásokra és fejlesztési elképzelésekre, továbbá a koncepció összeállításának részeként kerüljön vizsgálatra a tervezett beruházásoknak a mértékadó árvízszintre gyakorolt hatása;

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2. pontban szereplő forrás biztosításától számított hat hónapon belül

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon az 1. pont szerinti részletes, komplex árvízvédelmi koncepció elkészítéséhez egyszeri jelleggel 200,0 millió forint forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím, 1. Működési költségvetés előirányzat csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet címrendjének a 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 85. Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése és hasznosítása jogcímcsoporttal történő kiegészítését.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére