• Tartalom

1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről1

2017.04.10.

A Kormány az Országos Széchényi Könyvtár korszerű működési feltételeinek biztosítása érdekében:

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben – az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1387/2016. (VII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. pontjában foglaltaktól eltérően a Budavári Palota F épületének rekonstrukciójával kapcsolatos tervpályázat kiírásáról 2017. szeptember 15-éig az Országos Széchényi Könyvtár útján, a Lechner Tudásközpont bevonásával, a műemlék-helyreállítással érintett terek vonatkozásában a Nemzeti Hauszmann Tervvel összhangban gondoskodjon;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. szeptember 15.

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájának megvalósításából adódó feladatokról szóló 1316/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 2. pontja és a Határozat 1. pontja szerinti, a Budavári Palota F. épülete rekonstrukcióját megalapozó tervezési program elkészítéséhez 2017. évben szükséges 119,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Budavári Palota F épületének rekonstrukciójával kapcsolatos tervpályázat lebonyolításához 2017. évben szükséges 111,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. július 1.

1

A határozatot az 1521/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat 1. pont d) alpotnja visszavonta 2020. augusztus 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére