• Tartalom
Oldalmenü

12/2017. (V. 17.) MNB rendelet

az „Irinyi János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2017.05.18.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Irinyi János születésének 200. évfordulója alkalmából – „Irinyi János” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2017. május 18.

2. § (1) A négyzet alakú emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mm × 28,43 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a jobb oldali mezőben egy gyufásdoboz oldalán lévő gyújtósáv ponthálós ábrázolása látható, benne az éppen fellobbanó robbanásmentes gyufaszál lángjával. A különleges – ún. proof – technológiával vert emlékérmén a gyufaszál lángja természetes fényben, mozgatás hatására a szivárvány színeiben váltakozik. Az ábrázolástól balra, az emlékérme középvonalán található vízszintes gyufaszállal elválasztva egymástól a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent, balra a „2017” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a jobb oldali mezőben Irinyi János portréjának ábrázolása látható, melyen a ruházat struktúráját a „200 ÉVE SZÜLETETT A ROBBANÁSMENTES GYUFA SZABADALMAZTATÓJA” mikroméretű betűkkel vert felirat ismétlődése adja. Az emlékérme szélén, fent az „IRINYI JÁNOS”, bal oldalon, a peremmel párhuzamosan az „1817–1895” felirat olvasható. Az emlékérme bal szélén, lent Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 6000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2017. május 18-án lép hatályba.

1. melléklet a 12/2017. (V. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 12/2017. (V. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: