• Tartalom

12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról1

2017.11.14.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2., 9. és 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya]

i) a GET 127. § s) pontja alapján a GET szerinti engedélyes társaságra, a PB-gáz forgalmazóra, a PB-gáz kiskereskedőre, a mintaprojektet végző társaságra, valamint a hazai termelésű földgázt termelőre, továbbá a GET 141/A. § (1) bekezdésében megjelölt volt közüzemi nagykereskedőre és a GET 141/J. §-a szerinti szerződött egyetemes szolgáltatóra,”

[terjed ki.]

2. § Az R. 2. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatszolgáltató a (3) bekezdésben meghatározott adatlapot a tevékenységének megkezdését követő 8 napon belül köteles a Hivatal részére megküldeni.
(3b) A (3) bekezdésben meghatározott adatlap tartalmában bekövetkező változást az adatszolgáltató 8 napon belül köteles a Hivatal részére megküldeni.”

3. § Az R. 6. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő k) és l) pontokkal egészül ki:

[A GET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:]

j) szervezett földgázpiaci engedélyes a 26. melléklet,
k) a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1. mellékletében megnevezett volt közüzemi nagykereskedő a 22., 23. és a 33. melléklet,
l) a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1. mellékletében megnevezett szerződött egyetemes szolgáltató a 25. és 34. melléklet

[alapján.]

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az R. 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az R. 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az R. 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az R. 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az R. 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az R. 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az R. 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az R. 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az R. 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az R. 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az R. 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

5. § Az R.

egészül ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez

[1. melléklet a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez]


2. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


3. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


4. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


5. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


6. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


7. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


8. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


9. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


10. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


11. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


12. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


13. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


14. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


15. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


16. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


17. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


18. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


19. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


20. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez

21. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelethez


1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére