• Tartalom

2017. évi CXXIII. törvény

2017. évi CXXIII. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról1

2017.11.02.

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

1. §2

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

2–9. §3

10. § Hatályát veszti a Kttv.

a)–d)4

e) 134. § (2) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatalnál,” szövegrész,

f)5

3. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

11. §6

4. Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény módosítása

12–14. §7

5. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 10. § e) pontja 2017. november 2-án lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. október 12. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § a)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére