• Tartalom

1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről1

2017.04.28.

A Kormány – egyetértve azzal, hogy az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetése érdekében a stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek szabályozásának felülvizsgálata, valamint a végre nem hajtott feladatok soron kívül történő végrehajtására rendkívüli forrás biztosítása szükséges –

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet címrendjének a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím, 23. Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás rendezése érdekében gondoskodjon

a) 596 000 ezer forintnak a települési stratégiai zajtérképek elkészítése céljából a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/02/23 „Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű előirányzata javára,

b) 17 970 ezer forintnak a települési stratégiai zajtérképek elkészítésével kapcsolatos előkészítő feladatok folyamatos ellátása céljából biztosítandó eszközigény céljára a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/03/37 „Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzata javára,

c) 12 760 ezer forintnak a települési stratégiai zajtérképek elkészítésével kapcsolatos előkészítő feladatok folyamatos ellátása céljából biztosítandó személyi állomány bővítése céljára a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/03/37 „Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzata javára,

d) 23 400 ezer forintnak a települési stratégiai zajtérképek elkészítésével kapcsolatos előkészítő feladatok folyamatos ellátása céljából a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/03/37 „Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzata javára,

e) 152 400 ezer forintnak a települési zajcsökkentési intézkedési tervek elkészítése céljából a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/02/23 „Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű előirányzata javára,

f) 91 160 ezer forintnak a műszaki előkészítő feladatok (zajtérképek új számítási módszerének előkészítése, folyamatos mérésre szolgáló szabvány) kidolgozására a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete 20/32/13 „Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű előirányzat javára,

g) 45 151 ezer forintnak a fő közutak és vasútvonalak 2017. évi zajtérképezésére kiegészítésként a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete 20/32/13 „Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű előirányzat javára,

h) 70 000 ezer forintnak a fő közutak és vasútvonalak 2018. évi intézkedési tervei elkészítésére a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete 20/32/13 „Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű előirányzat javára,

i) 70 000 ezer forintnak a fő közutak és vasútvonalak 2018. évi intézkedési tervei elkészítésére a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete 20/32/13 „Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű előirányzat javára

többletforrásként történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az a), b), c), f), g) és h) pont tekintetében: 2017. május 31.

a d), e) és i) pont tekintetében: 2018. január 31.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek rendszeres felülvizsgálatának biztosítása érdekében gondoskodjon

a) 23 400 ezer forintnak a települési stratégiai zajtérképek elkészítésével kapcsolatos előkészítő feladatok folyamatos ellátása céljából a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/03/37 „Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzata javára,

b) 322 400 ezer forintnak a települési stratégiai zajtérképek elkészítése céljából a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/02/23 „Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű előirányzata javára,

c) 152 400 ezer forintnak a települési zajcsökkentési intézkedési tervek elkészítése céljából a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/02/23 „Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű előirányzata javára,

d) 79 000 ezer forintnak a fő közutak és vasútvonalak 2022. évi zajtérképeinek felülvizsgálatára a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete 20/32/13 „Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű előirányzat javára,

e) 79 000 ezer forintnak a fő közutak és vasútvonalak zajtérképeinek, valamint zajvédelmi intézkedési terveinek felülvizsgálatára a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete 20/32/13 „Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű előirányzat javára

történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az a) pont tekintetében a 2019. évi költségvetés tervezése során, majd azt követően évente,

a b) pont tekintetében a 2021. évi költségvetés tervezése során,

a c) pont tekintetében a 2022. évi költségvetés tervezése során,

a d) pont tekintetében 2018. január 31.,

az e) pont tekintetében a 2019. évi költségvetés tervezése során, majd azt követően évente

4. felhívja a földművelésügyi minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek rendszeres felülvizsgálatának biztosítása érdekében a 3. pont b) és c) alpontjai tekintetében a feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást – a 3. pont b) és c) pontban foglalt határidőkhöz képest – ötévente a központi költségvetés tervezése során a központi költségvetésről szóló törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetébe tervezze be;

Felelős: földművelésügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: Magyarország központi költségvetésének tervezése során

5. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel közösen készítsen beszámolót a Kormány részére az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetése érdekében elvégzett feladatok aktuális állásáról;

Felelős: földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: első alkalommal: 2017. október 30.

második alkalommal: 2018. október 30.

6. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a kötelezettségszegési eljárással érintett egyes hiányzó stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek megvalósulását követően gondoskodjon az Európai Bizottságnak a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerint szükséges tájékoztatásáról.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: 2018. december 31.

1

A határozatot az 1794/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pontja visszavonta 2019. december 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére