• Tartalom

1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről

2020.09.22.

A Kormány

1. egyetért az országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) megvalósításával;

2. a Program egyes fejlesztéseinek megvalósítása és a látvány-csapatsportok támogatására vonatkozó társasági adókedvezmény minél nagyobb mértékű kihasználása érdekében

a) úgy dönt, hogy egyes – a Magyar Kézilabda Szövetséggel egyeztetett – kézilabda arénák fejlesztéséhez, illetve létrehozásához a szükséges pályázati önerő biztosítására összesen legfeljebb 1000,0 millió forint forrás erejéig, legfeljebb 7 kedvezményezett (Balatonfüreden, Fonyódon és Káptalanfüreden, valamint további legfeljebb 4 helyszínen) részére, kedvezményezettenként legfeljebb 300,0 millió forint forrás erejéig központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra;

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 62. TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

c) az a) alpont szerinti támogatások nyújtása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 56. Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés jogcímcsoport terhére és a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 62. TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. a Program egyes elemeinek állami beruházások keretében történő megvalósítása érdekében

a) úgy dönt, hogy a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 56. Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés jogcímcsoporton rendelkezésre álló 4500,0 millió forintból a 3. pont b) alpontja szerinti kézilabda munkacsarnokok épüljenek a Kormány által elfogadott műszaki tartalommal;

b) egyetért azzal, hogy a Program

ba) állami beruházásként valósuljon meg,

bb)1 keretében megvalósuló kézilabda munkacsarnokok előkészítője a Nemzeti Sportközpontok, megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen,

bc)2 a 2. melléklet szerinti településeken valósuljon meg,

bd) fejlesztéseinek előfeltétele, hogy azok állami tulajdonában lévő ingatlanokon valósuljanak meg, akként, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztéssel érintett ingatlanokat – a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság előzetes megfelelősségről szóló véleményét követően – az állam számára ingyenesen tulajdonba adják,

be)3

c)4

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdjen tárgyalásokat az érintett önkormányzatokkal a kézilabda munkacsarnokok felépítéséhez szükséges ingatlanok tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján, az állam részére történő ingyenes átruházása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kössön támogatási szerződést a Nemzeti Sportközpontokkal a kézilabda munkacsarnokok megvalósítására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

6. jóváhagyja, hogy a Nemzeti Sportközpontok által a 3. pont szerinti előirányzatok, illetve támogatás terhére lefolytatásra kerülő beszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;

7.5

1. melléklet az 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz


XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

7K08077_0

millió forintban egy tizedessel

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359973

 

 

 

56.

 

 

 

 

 

Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000,0

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

millió forintban egy tizedessel

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

millió forintban egy tizedessel

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,0

 

 

 

XVII

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359973

 

 

 

56.

 

 

 

 

 

Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezetet irányító szerv

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

 

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

1 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,0

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz6


A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló fejlesztések

Sorszám –
Megvalósítási sorrend

Település

1.

Békés

2.

Sümeg

3.

Lenti

4.

Balassagyarmat

5.

Budapest Főváros XVI. Kerület

6.

Bácsalmás

7.

Demecser

8.

Vecsés

9.

Komló

10.

Makó

11.

Hőgyész

12.

Túrkeve

13.

Csongrád

14.

Hévíz

15.

Debrecen-Pallag

16.

Budapest Főváros XXII. Kerület

17.

Nagyhalász

1

A 3. pont b) alpont bb) alpontja az 1773/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

2

A 3. pont b) alpont bc) alpontja az 1773/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. pont b) alpont be) alpontját az 1773/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. pont c) alpontját az 1773/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja hatályon kívül helyezte.

5

A 7. pont a 2010: CXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet az 1599/2020. (IX. 22.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére