• Tartalom

2017. évi XIII. törvény

2017. évi XIII. törvény

egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról1

2017.03.24.

1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

1. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 27. § (2) bekezdésében és 39. § (2) bekezdésében a „munkaszüneti napon” szövegrész helyébe a „január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24–26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az Atv. 3. § i) pontja.

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

3. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.”

3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

4. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.”

4. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

5. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Munkaszüneti napok január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.”

5. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

6. § A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 242. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.”

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. március 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. március 16. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére