• Tartalom

13/2017. (IX. 27.) HM rendelet

13/2017. (IX. 27.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról1

2017.09.28.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 12. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2017. (IX. 27.) HM rendelethez

1. Az 1. melléklet szerinti táblázat G:11 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kifizetésben részesülők köre)

(11)

1. Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület
2. Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány
3. Magyar Hadisírgondozó Szövetség
4. Eötvös József Börtönügyi Egyesület
5. Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944–45 Alapítvány
6. Meritum Egyesület
7. Budakeszi Kultúra Alapítvány
8. LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére