• Tartalom
Oldalmenü

13/2017. (V. 26.) MNB rendelet

a „Kiegyezés” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2017.05.29.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az osztrák–magyar kiegyezés 150. évfordulója alkalmából – „Kiegyezés” megnevezéssel 20 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2017. május 29.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 77,76 gramm, átmérője 52,5 mm, széle egyedi módon recézett, a recék csúcsa homorúan ívelt.

(2) Az emlékérme előlapján, a bal oldali mezőben, ovális keretben Deák Ferenc féloldalas portréjának ábrázolása látható. A portré alatt, az ovális keret vonalát követve a „⋅ DEÁK FERENC ⋅” mikroméretű betűkkel vert felirat olvasható. A portréhoz jobbról – félig takarásban – az Osztrák–Magyar Monarchia kiscímere jobb oldali részletének ábrázolása kapcsolódik. Az ábrázolás fölötti három vízszintes sorban a „20 000” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „2017” verési évszám, az ábrázolás alatt a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme szélét gyöngysorszegély díszíti, amelyet lent visszahajló belső peremvonal szakít meg. Az emlékérme alsó szélének közepén, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alatta a „JOBBAN TUDOM SZERETNI A HAZÁT, MINT GYŰLÖLNI ELLENSÉGEINKET.” mikroméretű betűkkel vert felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a jobb oldali mezőben, ovális keretben Erzsébet királyné és I. Ferenc József féloldalas portréjának ábrázolása látható. A portrék alatt, az ovális keret vonalát követve az „⋅ ERZSÉBET ⋅ I. FERENC JÓZSEF ⋅” mikroméretű betűkkel vert felirat olvasható. A portrékhoz balról – félig takarásban – az Osztrák–Magyar Monarchia kiscímere bal oldali részletének ábrázolása kapcsolódik. Az ábrázolás fölött, középen látható pecsétszerű formában, két vízszintes sorban az „1867” és a „2017” évszám olvasható, melyeket a hetes számjegy köt össze egymással. Az ábrázolás alatt, középen Kósa István tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme szélét gyöngysorszegély díszíti, amelyet lent visszahajló belső peremvonal szakít meg. Az emlékérme alsó szélének közepén, félköriratban a „KIEGYEZÉS” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2017. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2017. (V. 26.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 13/2017. (V. 26.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: