• Tartalom

13/2017. (IV. 25.) NFM rendelet

13/2017. (IV. 25.) NFM rendelet

a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről1

2017.04.26.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2019. december 31-ig a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 5. § 14. pontja hatályon kívül helyezte 2018. június 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére