• Tartalom

13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet

13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének feladat- és hatáskörébe tartozó NMHH rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

Az 1. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 18. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva,

a 10. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva,

a 11. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével,

a 15. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosításáról

1. § A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet

a) 20. § (3) bekezdés b) pontjában a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

b) 20/A. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,

c) 20/A. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg

lép.

2. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló
2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosításáról

2. § (1) Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5/A. § Azonosító engedélyezési eljárásokban – ide nem értve az egyeztetést igénylő és a több szolgáltatót vagy nemzetközi azonosítót érintő ügyeket – az ügyintézési határidő 21 nap.”

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a lekötési engedély jogosultja a szolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit megállapodás alapján egy harmadik félre ruházza át, és a szolgáltatási tevékenységének átadását 30 napon belül a hatóság részére bejelenti, a bejelentésben felsorolt – átruházott tevékenységhez kapcsolódó – azonosítókra vonatkozó lekötési engedélyeket a hatóság a szolgáltatási tevékenységet átvevő szolgáltató kérelme alapján indított eljárásban e szolgáltató részére átruházza.”

(3) Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit megállapodás alapján egy harmadik félre ruházza át, és a szolgáltatási tevékenység átadását 30 napon belül a hatóság részére bejelenti, az átadásban érintett azonosítók átruházhatók. A szolgáltatási tevékenységet átvevő szolgáltató kérelme alapján az átruházott tevékenységhez kapcsolódó azonosítókra vonatkozó kijelölési engedélyeket a hatóság – az érintett szolgáltatókkal egyeztetett átadási időpontban – e szolgáltató részére átruházza. Az átruházás a szolgáltatási tevékenység átadásában nem érintett szolgáltatóhoz hordozott számokat nem érinti.”

(4) Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet

a) 2. § 2. pontjában a „visszavonásával és nyilvántartásával” szövegrész helyébe a „visszavonásával, átadásával és nyilvántartásával” szöveg,

ba) b) alpontjában a „jogerőre emelkedéséig” szövegrész helyébe a „véglegessé válásáig” szöveg,

bb) c) alpontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

bc) d) alpontjában a „jogerőre emelkedéséig” szövegrész helyébe a „véglegessé válásáig” szöveg,

bd) e) alpontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

be) f) és g) alpontjában a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „jogutódlás” szövegrész helyébe az „átadás” szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

e) 7. § (4) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,

f) 10. § (2) bekezdés e) pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,

g) 16/D. § (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges döntéssel történő” szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 3. § (4) bekezdésében a „hirdetmény megjelenését követően” szövegrész.

3. A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

3. § A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg,

c) 15. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedéséig” szövegrész helyébe a „véglegessé válásáig” szöveg,

d) 17. § (2) bekezdés a) pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg, a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

e) 18. § (4) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg

lép.

4. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló
11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosításáról

4. § A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet

a) 3. § (2a) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról” szöveg,

ba) f) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

bb) g) pontjában a „népegészségügyért felelős szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, a „szóló jogerős” szövegrész helyébe a „szóló, véglegessé vált” szöveg,

bc) i) pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegessé vált döntésében” szöveg

lép.

5. Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról

5. § Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg

lép.

6. A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról

6. § A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

a) 12. § (1) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

ba) f) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

bb) g) pontjában a „népegészségügyért felelős szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, a „szóló jogerős” szövegrész helyébe a „szóló, véglegessé vált” szöveg,

bc) i) pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegessé vált döntésében” szöveg

lép.

7. A mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet módosításáról

7. § A mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet

a) 6. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdés c) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

c) 10. § (2) bekezdés d) pontjában a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg

lép.

8. A rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet módosításáról

8. § A rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

a) 3. §-ában a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,

b) 5. §-ában a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg

lép.

9. Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról

9. § (1) Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben szabályozott hatósági eljárásokban az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok kijelölését tartalmazó kormányrendeletben felsorolt szakhatóságok vesznek részt az ott meghatározott feltételek fennállása esetén és az ott megjelölt szakkérdésekben.”

(2) Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az építési engedélyezési eljárás során előterjesztett szolgalmi vagy más használati jog alapítás iránti kérelem végleges elbírálásáig a Hatóság az engedélyezési eljárást az Eht. 95. § (3) bekezdése alapján felfüggeszti.”

(3) Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ában, és 9–13. §-ában szabályozott településfejlesztési koncepcióhoz, valamint településszerkezeti tervhez, valamint helyi építési szabályzathoz kapcsolódó megalapozó vizsgálatnak az R. 1. melléklet helyzetfeltáró munkarész 1.16.3 pontját érintő, illetve a településszerkezeti tervhez, valamint a helyi építési szabályzathoz kapcsolódó alátámasztó javaslatnak az R. 3. melléklet 35. sor 4.3. pontját érintő minimális tartalmi követelményeit a 4. melléklet határozza meg.”

(4) Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)” szöveg,

b) 3. § (2) és (3) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

d) 11. § (3) bekezdés e) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg,

f) 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „jogerőre emelkedés” szövegrész helyébe a „véglegessé válás” szöveg,

g) 13. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedése” szövegrész helyébe a „véglegessé válása” szöveg,

h) 13. § (4) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,

i) 14. § (1) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

j) 14. § (7) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

k) 15. § (5) bekezdés a) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

l) 15. § (7) bekezdésében az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg,

m) 17. § (1) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

n) 17. § (4) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

o) 17. § (7) bekezdés b) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

p) 17. § (8) bekezdés a) és b) pontjában a „jogerőre emelkedés” szövegrész helyébe a „véglegessé válás” szöveg,

q) 18. § h) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

r) 21. § (1) és (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

s) 25. §-ában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

t) 26/A. § (4) bekezdés c) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

u) 26/A. § (6) bekezdés b) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg

lép.

10. A rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról

10. § A rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 20. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg lép.

11. Az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisához való kapcsolódásának és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való elektronikus kapcsolattartásának szabályairól szóló 19/2013. (X. 29.) NMHH rendelet módosításáról

11. § Hatályát veszti az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisához való kapcsolódásának és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való elektronikus kapcsolattartásának szabályairól szóló 19/2013. (X. 29.) NMHH rendelet 4. § (3) bekezdésében az „Az elektronikus értesítést – figyelemmel a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 70. § (7b) bekezdésére – az Ügyfélkapun keresztül való megküldés napját követő munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.” szövegrész.

12. A gyermekvédelmi szűrőszoftverek biztosításával kapcsolatos kötelezettség teljesítésének anyagi támogatását szolgáló pályázat szabályairól szóló 4/2014. (VI. 18.) NMHH rendelet módosításáról

12. § A gyermekvédelmi szűrőszoftverek biztosításával kapcsolatos kötelezettség teljesítésének anyagi támogatását szolgáló pályázat szabályairól szóló 4/2014. (VI. 18.) NMHH rendelet 11. § (2) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben” szöveg lép.

13. Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet módosításáról

13. § (1) Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet

aa) a) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

ab) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegesen” szöveg,

ac) 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálata iránti eljárást” szövegrész helyébe az „elleni közigazgatási pert” szöveg,

c) 12. § (5) bekezdésében a „határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték” szövegrész helyébe a „határozatot közigazgatási perben megtámadták” szöveg, a „bírósági felülvizsgálati eljárás” szövegrész helyébe a „közigazgatási per” szöveg,

d) 28. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet 12. § (1) bekezdésében az „Az eljárás ügyintézési határideje 45 nap, amely indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.” szövegrész.

14. Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet módosításáról

14. § Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet 15. § (6) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg lép.

15. A rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet módosításáról

15. § A rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet 17. § (7) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg lép.

16. Az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet módosításáról

16. § (1) Az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kérelmező a kérelmében – amennyiben erre vonatkozóan az eljáró tanács döntését kéri – köteles pontosan megjelölni, hogy az eljáró tanács
a) az összehangolás érdekében a feltételeket, és
b) a feleket terhelő kötelezettségeket, feladatokat
milyen tartalommal állapítsa meg.”

(2) Az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kérelmező a kérelmében – amennyiben erre vonatkozóan az eljáró tanács döntését kéri – köteles pontosan megjelölni, hogy az eljáró tanács
a) a helymegosztással, hálózati elemek és kapcsolódó eszközök megosztásával érintett elektronikus hírközlési építmény átalakításával és közös használatával kapcsolatos feltételeket,
b) a feleket terhelő kötelezettségeket, feladatokat, továbbá
c) a helymegosztással, a hálózati elemek és kapcsolódó eszközök megosztásával kapcsolatos műszaki és egyéb követelményeket
milyen tartalommal állapítsa meg.”

(3) Az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kérelmező a kérelmében – amennyiben erre vonatkozóan az eljáró tanács döntését kéri – köteles pontosan megjelölni, hogy az eljáró tanács
a) a fizikai infrastruktúra felhasználását, a használati jogot és szükség szerint a kapcsolódó szolgalmi jogot,
b) az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésének helyét és módját,
c) az elektronikus hírközlési építményen elhelyezhető elektronikus hírközlési berendezések műszaki jellemzőit, és
d) a hírközlési építmény környezetének helyreállításához szükséges és elégséges feltételeket
milyen tartalommal állapítsa meg.”

(4) Az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kérelmező a kérelmében – amennyiben erre vonatkozóan az eljáró tanács döntését kéri – köteles pontosan megjelölni, hogy az eljáró tanács
a) az épületen belüli fizikai infrastruktúra, valamint az épületen belüli hozzáférési pont helyét, a közös használat módját,
b) az épületen belüli fizikai infrastruktúra környezetének helyreállításához szükséges és elégséges feltételeket, és
c) az épületen belüli fizikai infrastruktúra felhasználásával elhelyezhető elektronikus hírközlési hálózati elemek műszaki jellemzőit
milyen tartalommal állapítsa meg.”

(5) Az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet 17. § (3) bekezdésében a „bekezdés a)–c) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg lép.

17. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről szóló
7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet módosításáról

17. § A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről szóló 7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 4. § (6) bekezdésében az „az általános hatósági ellenőrzés keretében” szövegrész helyébe az „a hatósági ellenőrzési jogkörében” szöveg lép.

18. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX: törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére