• Tartalom

1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

2017.06.08.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 10,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja cím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a helyi önkormányzatok elismerhető kiadásai csökkentése érdekében további 5614,8 millió forint összegű költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja címen;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújtson; a támogatás önkormányzatok részéről történő felhasználásának határideje 2017. december 31.;

5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti költségvetési támogatás 60%-át a támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül, majd a fennmaradó összeget két egyenlő részletben 2017. augusztus 31-éig és 2017. október 31-éig folyósítsa a 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzatok számára.

1. melléklet az 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-

tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368740

 

23

 

 

 

 

 

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-

tartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-

tartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozathoz

No.

Önkormányzat

Támogatás összege

Támogatásból a szociális feladatokat ellátó társulásnak átadandó összeg

1.

Budapest II. kerület

5 503 915

0

2.

Budapest XIX. kerület

1 436 106

0

3.

Budapest IV. kerület

9 455 019

0

4.

Budapest XX. kerület

7 115 166

0

5.

Budapest X. kerület

32 484 458

0

6.

Budapest XV. kerület

21 695 671

0

7.

Budapest XVIII. kerület

19 476 861

0

8.

Vásárosdombó

2 718 117

358 490

9.

Sumony

219 499

0

10.

Nagyharsány

170 665

170 665

11.

Geresdlak

876 902

0

12.

Szebény

508 256

0

13.

Ivánbattyán

184 031

0

14.

Ócsárd

229 546

0

15.

Baksa

1 262 250

0

16.

Nagybudmér

307 832

0

17.

Magyartelek

579 150

0

18.

Oroszló

272 195

0

19.

Rózsafa

213 466

0

20.

Bikal

229 749

0

21.

Villánykövesd

213 712

0

22.

Babarc

2 524 737

0

23.

Magyarhertelend

420 883

0

24.

Baranyaszentgyörgy

223 707

0

25.

Siklós

7 977 076

7 977 076

26.

Kisbeszterce

313 995

0

27.

Vokány

533 457

0

28.

Ellend

305 305

0

29.

Kákics

117 339

0

30.

Lapáncsa

255 299

0

31.

Kemse

108 240

0

32.

Mágocs

5 237 641

0

33.

Kishajmás

114 840

0

34.

Katádfa

313 555

0

35.

Vázsnok

261 767

0

36.

Palkonya

272 538

0

37.

Szárász

260 535

0

38.

Bürüs

294 745

0

39.

Bánfa

228 759

0

40.

Szőkéd

473 275

0

41.

Merenye

285 876

0

42.

Dencsháza

1 709 707

0

43.

Szajk

283 971

0

44.

Kétújfalu

106 755

0

45.

Kisszentmárton

206 646

0

46.

Siklósnagyfalu

570 178

0

47.

Szalatnak

284 075

0

48.

Drávakeresztúr

117 260

0

49.

Dunaszekcső

2 757 383

0

50.

Babarcszőlős

267 049

0

51.

Szentkatalin

277 262

0

52.

Kémes

342 752

221 767

53.

Kistótfalu

414 120

0

54.

Pécsvárad

9 145 261

3 726 363

55.

Cún

220 545

0

56.

Kisdér

681 780

0

57.

Mecsekpölöske

271 865

0

58.

Orfű

1 039 888

0

59.

Zók

639 869

0

60.

Óbánya

293 975

0

61.

Boldogasszonyfa

368 665

0

62.

Almamellék

220 466

0

63.

Gerényes

242 440

0

64.

Botykapeterd

219 358

0

65.

Mecseknádasd

4 078 630

2 861 280

66.

Erzsébet

542 593

0

67.

Nagyváty

889 411

0

68.

Máriakéménd

401 954

0

69.

Nagynyárád

543 638

0

70.

Marócsa

220 949

0

71.

Kővágószőlős

252 794

0

72.

Szentlőrinc

4 548 787

749 663

73.

Monyoród

130 405

0

74.

Mindszentgodisa

2 992 811

0

75.

Szentlászló

527 364

0

76.

Berkesd

3 093 982

358 490

77.

Székelyszabar

407 022

0

78.

Helesfa

797 339

0

79.

Drávafok

600 611

0

80.

Liget

259 905

0

81.

Zádor

544 385

0

82.

Patapoklosi

279 326

0

83.

Sámod

456 603

0

84.

Nemeske

346 981

0

85.

Ózdfalu

509 575

0

86.

Erdősmecske

613 253

0

87.

Lúzsok

236 555

0

88.

Pécs

57 221 988

39 356 078

89.

Ófalu

442 121

0

90.

Versend

646 800

0

91.

Nagypall

244 090

0

92.

Csányoszró

2 375 340

0

93.

Véménd

794 868

0

94.

Baranyahídvég

226 006

0

95.

Sárok

254 895

0

96.

Boda

340 134

0

97.

Hegyszentmárton

1 221 222

0

98.

Somogyviszló

227 466

0

99.

Harkány

3 545 781

0

100.

Csebény

283 525

0

101.

Old

188 135

0

102.

Bogádmindszent

835 416

0

103.

Szalánta

2 074 551

0

104.

Pócsa

263 931

0

105.

Bakóca

151 443

0

106.

Tormás

1 238 131

0

107.

Magyarszék

653 176

354 475

108.

Gyöngyösmellék

267 438

0

109.

Kisbudmér

185 072

0

110.

Lippó

923 111

0

111.

Siklósbodony

211 104

0

112.

Somberek

232 008

0

113.

Magyarlukafa

235 955

0

114.

Palé

143 778

0

115.

Somogyapáti

837 224

0

116.

Mohács

30 589 213

25 107 389

117.

Bár

140 085

0

118.

Szilvás

151 663

0

119.

Baranyajenő

1 031 735

0

120.

Bisse

290 845

0

121.

Vásárosbéc

233 475

0

122.

Magyarbóly

3 323 628

0

123.

Köblény

297 385

0

124.

Cserdi

785 667

0

125.

Komló

26 899 681

25 204 612

126.

Szigetvár

10 124 172

4 755 002

127.

Nagypeterd

216 847

0

128.

Szágy

268 373

0

129.

Tékes

239 814

0

130.

Villány

9 443 959

9 443 959

131.

Drávacsepely

444 730

0

132.

Endrőc

176 880

0

133.

Vajszló

208 151

0

134.

Drávaszabolcs

358 490

358 490

135.

Sellye

3 417 973

0

136.

Egerág

1 538 097

0

137.

Nagytótfalu

263 719

0

138.

Somogyhárságy

548 602

0

139.

Mozsgó

3 066 669

0

140.

Magyaregregy

193 930

0

141.

Maráza

214 528

0

142.

Homorúd

174 522

0

143.

Mekényes

581 559

0

144.

Hegyhátmaróc

338 470

0

145.

Sósvertike

110 997

0

146.

Beremend

13 989 530

13 989 530

147.

Illocska

480 267

0

148.

Szentdénes

260 095

0

149.

Sásd

6 475 896

3 189 660

150.

Drávaiványi

165 055

0

151.

Bodolyabér

271 645

0

152.

Ibafa

270 875

0

153.

Gordisa

225 390

0

154.

Bóly

10 690 011

8 124 167

155.

Kisnyárád

155 047

0

156.

Lánycsók

2 096 454

0

157.

Sátorhely

523 985

0

158.

Szentegát

256 039

0

159.

Máza

514 938

0

160.

Nagydobsza

1 035 046

0

161.

Kisdobsza

620 345

0

162.

Mánfa

490 902

0

163.

Szaporca

242 013

0

164.

Pálmonostora

1 902 875

0

165.

Felsőszentiván

6 479 528

6 479 528

166.

Fajsz

3 861 446

0

167.

Baja

101 298

101 298

168.

Bátmonostor

3 614 888

0

169.

Helvécia

4 220 191

4 212 770

170.

Dusnok

197 540

0

171.

Ladánybene

2 015 015

0

172.

Kunadacs

414 810

0

173.

Kunbaja

1 513 850

0

174.

Lakitelek

4 218 881

2 724 245

175.

Kalocsa

6 077 243

0

176.

Drágszél

226 905

0

177.

Dunavecse

3 114 055

0

178.

Kunbaracs

341 715

0

179.

Dunapataj

947 053

80 181

180.

Imrehegy

1 188 993

0

181.

Harkakötöny

1 819 221

0

182.

Jászszentlászló

7 958 601

4 240 751

183.

Öregcsertő

1 237 473

0

184.

Kiskőrös

585 158

0

185.

Jánoshalma

4 556 666

0

186.

Bácsbokod

2 794 893

0

187.

Dávod

5 015 870

3 683 643

188.

Bácsalmás

15 065 989

0

189.

Katymár

4 734 543

0

190.

Dunaszentbenedek

2 936 115

0

191.

Bátya

2 815 122

0

192.

Csólyospálos

1 271 202

0

193.

Dunafalva

1 683 087

0

194.

Ballószög

1 493 057

0

195.

Kömpöc

617 254

0

196.

Tiszaug

2 858 654

0

197.

Tataháza

824 564

0

198.

Csikéria

2 132 735

0

199.

Mélykút

8 461 257

0

200.

Ordas

798 708

0

201.

Uszód

1 249 312

0

202.

Orgovány

3 470 698

0

203.

Lajosmizse

8 296 280

4 083 541

204.

Ágasegyháza

641 264

0

205.

Kéleshalom

1 302 361

0

206.

Soltszentimre

369 394

0

207.

Harta

4 355 918

2 360 647

208.

Páhi

1 517 110

0

209.

Hajós

5 781 441

0

210.

Borota

1 661 559

0

211.

Szakmár

905 616

0

212.

Kecel

643 904

0

213.

Szalkszentmárton

406 983

0

214.

Soltvadkert

4 436 792

0

215.

Kiskunfélegyháza

19 354 533

0

216.

Szentkirály

2 595 947

0

217.

Apostag

2 110 844

0

218.

Sükösd

1 970 952

0

219.

Akasztó

2 204 572

0

220.

Kerekegyháza

9 347 108

5 280 971

221.

Madaras

4 777 173

0

222.

Kiskunmajsa

866 586

0

223.

Tázlár

2 096 073

0

224.

Szabadszállás

8 187 189

0

225.

Balotaszállás

2 212 708

0

226.

Nagybaracska

1 173 296

0

227.

Gátér

1 437 095

0

228.

Bácsborsód

142 497

0

229.

Kelebia

4 470 331

0

230.

Mátételke

555 279

0

231.

Homokmégy

552 880

0

232.

Kunszentmiklós

21 653 549

12 418 785

233.

Vaskút

1 130 173

0

234.

Tompa

2 995 819

0

235.

Kunfehértó

121 646

0

236.

Bácsszőlős

1 241 458

0

237.

Fülöpháza

2 045 272

0

238.

Kunszállás

835 175

0

239.

Kiskunhalas

34 754 799

18 750 548

240.

Bugac

6 401 272

2 825 792

241.

Újtelek

780 182

0

242.

Fülöpjakab

107 856

0

243.

Móricgát

543 620

0

244.

Újkígyós

12 295 052

0

245.

Békésszentandrás

10 130 041

0

246.

Kétegyháza

3 182 879

0

247.

Nagykamarás

4 116 366

0

248.

Kamut

1 880 319

0

249.

Gyula

55 702 606

55 702 606

250.

Pusztaföldvár

2 345 183

0

251.

Zsadány

1 825 973

0

252.

Kötegyán

6 875 370

4 702 744

253.

Nagyszénás

8 098 160

0

254.

Ecsegfalva

1 867 211

0

255.

Gádoros

2 286 062

0

256.

Békés

27 478 495

25 623 655

257.

Kondoros

5 937 669

1 107 320

258.

Mezőhegyes

12 106 245

0

259.

Kertészsziget

139 755

0

260.

Telekgerendás

113 286

0

261.

Köröstarcsa

4 220 027

0

262.

Bucsa

1 515 278

0

263.

Békéscsaba

52 901 642

17 546 041

264.

Kunágota

6 253 854

0

265.

Tótkomlós

8 588 435

0

266.

Geszt

2 163 501

0

267.

Battonya

6 395 451

0

268.

Kisdombegyház

792 165

0

269.

Okány

812 704

0

270.

Bélmegyer

429 145

0

271.

Pusztaottlaka

816 672

0

272.

Mezőberény

20 044 178

0

273.

Csanádapáca

9 636 721

0

274.

Medgyesbodzás

280 537

0

275.

Szeghalom

28 031 031

14 632 319

276.

Dombiratos

972 116

0

277.

Kaszaper

4 117 979

0

278.

Orosháza

9 177 658

3 035 914

279.

Szarvas

19 833 443

15 108 180

280.

Dombegyház

1 288 501

0

281.

Dévaványa

22 593 405

0

282.

Sarkadkeresztúr

988 412

0

283.

Csárdaszállás

101 045

0

284.

Nagybánhegyes

4 216 553

0

285.

Békéssámson

4 551 579

0

286.

Csorvás

2 649 693

0

287.

Magyarbánhegyes

6 779 584

0

288.

Sarkad

21 077 956

8 065 890

289.

Vésztő

5 226 866

0

290.

Almáskamarás

2 555 282

0

291.

Mezőkovácsháza

978 864

0

292.

Végegyháza

931 070

0

293.

Szabadkígyós

5 674 232

0

294.

Csabacsűd

431 055

0

295.

Kevermes

3 466 329

0

296.

Elek

1 512 527

0

297.

Tarhos

398 601

0

298.

Doboz

5 689 190

0

299.

Hunya

522 115

0

300.

Gyomaendrőd

23 577 621

22 566 597

301.

Csabaszabadi

141 460

0

302.

Abaújvár

1 294 394

985 074

303.

Tiszabábolna

298 955

0

304.

Fáj

381 549

0

305.

Abaújlak

257 955

0

306.

Felsőzsolca

2 183 353

2 183 353

307.

Oszlár

135 151

0

308.

Sáta

365 386

0

309.

Sajóhídvég

2 583 969

0

310.

Taktaszada

405 291

0

311.

Sajóivánka

565 059

0

312.

Léh

191 877

0

313.

Abaújszántó

8 633 294

8 537 672

314.

Taktabáj

1 017 857

0

315.

Kiskinizs

187 165

0

316.

Szakáld

1 223 398

0

317.

Ároktő

2 198 362

0

318.

Mád

4 397 061

0

319.

Cigánd

28 664 274

28 664 274

320.

Viszló

272 319

0

321.

Nyomár

184 990

0

322.

Aszaló

908 889

0

323.

Nyésta

126 833

0

324.

Emőd

1 636 714

0

325.

Sály

360 639

0

326.

Trizs

157 355

0

327.

Györgytarló

1 123 852

0

328.

Viss

1 414 454

0

329.

Sátoraljaújhely

44 254 175

0

330.

Nemesbikk

1 258 880

0

331.

Bőcs

1 823 411

1 076 185

332.

Borsodnádasd

2 169 907

0

333.

Kenézlő

325 442

0

334.

Izsófalva

1 882 312

0

335.

Bódvaszilas

5 656 213

2 400 875

336.

Dövény

239 635

0

337.

Füzérkajata

314 325

0

338.

Hejőbába

1 078 367

0

339.

Borsodivánka

182 662

0

340.

Cserépfalu

667 092

0

341.

Lénárddaróc

147 903

0

342.

Vadna

375 183

0

343.

Felsőregmec

127 489

0

344.

Monok

174 063

0

345.

Hét

111 169

0

346.

Bükkszentkereszt

906 997

0

347.

Szendrő

11 285 811

5 860 746

348.

Ináncs

3 666 837

3 666 837

349.

Sajóörös

1 707 753

0

350.

Tard

379 973

0

351.

Felsőberecki

589 655

0

352.

Boldva

1 262 155

1 262 155

353.

Szentistvánbaksa

200 035

0

354.

Tiszapalkonya

228 974

0

355.

Baskó

629 379

0

356.

Monaj

173 959

0

357.

Aggtelek

1 344 310

0

358.

Hernádcéce

770 083

0

359.

Szirmabesenyő

1 730 158

0

360.

Gömörszőlős

157 025

0

361.

Felsődobsza

730 275

0

362.

Varbóc

254 261

0

363.

Abod

261 513

0

364.

Füzérradvány

256 382

0

365.

Tornakápolna

284 707

0

366.

Detek

644 614

0

367.

Edelény

5 846 582

0

368.

Garadna

955 844

0

369.

Mogyoróska

237 160

0

370.

Tiszavalk

2 719 284

0

371.

Szuhakálló

1 530 462

0

372.

Hangács

1 134 298

0

373.

Mezőkeresztes

3 717 964

0

374.

Sajónémeti

713 391

0

375.

Damak

157 652

0

376.

Kisrozvágy

201 245

0

377.

Szinpetri

198 494

0

378.

Legyesbénye

149 732

0

379.

Mezőnyárád

970 964

0

380.

Meszes

126 871

0

381.

Kurityán

2 519 277

0

382.

Kelemér

153 571

0

383.

Tállya

268 854

0

384.

Pálháza

20 318 022

19 133 419

385.

Pamlény

272 869

0

386.

Fancsal

578 195

0

387.

Golop

139 480

0

388.

Sóstófalva

803 502

0

389.

Égerszög

306 593

0

390.

Telkibánya

190 523

0

391.

Mezőcsát

14 284 600

11 763 714

392.

Tiszakarád

476 180

0

393.

Csokvaomány

1 436 564

0

394.

Sajókaza

4 777 448

3 656 787

395.

Arló

1 349 185

0

396.

Bodrogolaszi

2 172 762

0

397.

Alsógagy

271 219

0

398.

Boldogkőváralja

1 593 569

0

399.

Ózd

33 432 559

28 028 529

400.

Tomor

113 960

0

401.

Mályinka

958 057

0

402.

Vámosújfalu

1 074 040

0

403.

Kéked

218 735

0

404.

Gesztely

3 026 045

3 026 045

405.

Zalkod

157 853

0

406.

Abaújalpár

265 815

0

407.

Jósvafő

352 935

0

408.

Hernádbűd

233 585

0

409.

Pácin

972 380

0

410.

Gönc

4 181 206

4 181 206

411.

Sajómercse

388 988

0

412.

Sajószentpéter

13 884 970

9 534 174

413.

Borsodgeszt

260 137

0

414.

Szögliget

118 424

0

415.

Komlóska

310 431

0

416.

Borsodszirák

2 851 881

0

417.

Pusztafalu

197 725

0

418.

Keresztéte

234 754

0

419.

Hernádszentandrás

630 190

0

420.

Kiscsécs

244 057

0

421.

Fony

623 816

419 381

422.

Baktakék

4 399 860

0

423.

Tokaj

31 512 272

7 941 944

424.

Uppony

969 746

0

425.

Mezőnagymihály

578 438

0

426.

Göncruszka

461 057

0

427.

Kupa

396 116

0

428.

Tornanádaska

998 839

0

429.

Boldogkőújfalu

207 153

0

430.

Ricse

281 572

0

431.

Ziliz

241 684

0

432.

Galvács

271 425

0

433.

Tiszaladány

349 924

0

434.

Mezőkövesd

13 937 404

12 629 389

435.

Krasznokvajda

3 188 175

0

436.

Alsódobsza

1 818 592

0

437.

Hernádvécse

3 799 013

0

438.

Alsóberecki

355 823

0

439.

Sárazsadány

251 735

0

440.

Sajóvámos

1 088 932

0

441.

Csobaj

599 335

0

442.

Gibárt

287 541

0

443.

Alsózsolca

659 271

0

444.

Vizsoly

717 503

0

445.

Karcsa

2 562 058

0

446.

Homrogd

697 703

0

447.

Prügy

2 382 030

2 382 030

448.

Szikszó

13 497 959

7 995 739

449.

Múcsony

3 508 573

3 508 573

450.

Girincs

943 876

0

451.

Sajókápolna

743 897

0

452.

Tarcal

596 849

0

453.

Megyaszó

4 341 285

0

454.

Hernádkércs

286 776

0

455.

Fulókércs

173 562

0

456.

Hejce

617 801

0

457.

Erdőhorváti

822 968

0

458.

Balajt

399 634

0

459.

Onga

11 142 750

11 142 750

460.

Kisgyőr

846 283

0

461.

Korlát

206 855

0

462.

Rudabánya

6 028 817

4 258 530

463.

Alsóregmec

213 263

0

464.

Bodroghalom

843 367

0

465.

Semjén

745 939

0

466.

Büttös

227 285

0

467.

Négyes

504 298

0

468.

Mikóháza

2 451 904

355 025

469.

Pányok

303 380

0

470.

Hernádszurdok

255 366

0

471.

Hangony

755 790

0

472.

Bánhorváti

411 208

358 490

473.

Erdőbénye

1 108 873

0

474.

Igrici

210 519

0

475.

Méra

650 330

0

476.

Hidvégardó

178 061

0

477.

Arka

215 672

0

478.

Abaújszolnok

369 971

0

479.

Berzék

989 677

0

480.

Nagykinizs

251 708

0

481.

Köröm

806 104

0

482.

Sajókeresztúr

5 159 295

0

483.

Novajidrány

2 529 801

0

484.

Sajóecseg

1 728 430

0

485.

Putnok

32 839 962

19 640 139

486.

Sárospatak

15 584 894

0

487.

Sajóvelezd

865 095

0

488.

Bükkaranyos

603 340

0

489.

Nekézseny

734 220

0

490.

Tolcsva

2 712 581

0

491.

Litka

270 760

0

492.

Gagybátor

132 275

0

493.

Tiszalúc

1 038 461

0

494.

Csernely

209 741

0

495.

Teresztenye

234 952

0

496.

Taktakenéz

1 975 281

0

497.

Alsószuha

131 588

0

498.

Kishuta

1 079 625

0

499.

Tornyosnémeti

1 382 736

0

500.

Tiszacsermely

1 431 024

0

501.

Vágáshuta

194 909

0

502.

Nagybarca

240 568

0

503.

Kesznyéten

1 086 768

0

504.

Beret

435 573

0

505.

Rakaca

2 070 860

0

506.

Alsóvadász

1 501 625

0

507.

Vajdácska

861 832

0

508.

Hercegkút

892 948

0

509.

Borsodszentgyörgy

155 288

0

510.

Tiszatarján

1 725 646

0

511.

Miskolc

122 222 612

115 605 255

512.

Forró

2 535 724

0

513.

Borsodbóta

950 429

0

514.

Szerencs

13 606 346

13 606 346

515.

Szalaszend

1 510 677

0

516.

Hollóháza

1 778 563

0

517.

Hernádnémeti

4 790 507

4 790 507

518.

Szegilong

712 023

0

519.

Zemplénagárd

637 282

0

520.

Felsőkelecsény

213 752

0

521.

Olaszliszka

1 794 065

0

522.

Répáshuta

556 050

0

523.

Debréte

180 003

0

524.

Királd

1 019 050

0

525.

Serényfalva

954 594

0

526.

Encs

12 042 598

0

527.

Nagyrozvágy

863 194

0

528.

Perkupa

533 217

0

529.

Bodrogkisfalud

1 763 702

0

530.

Szegi

285 352

0

531.

Rudolftelep

205 315

0

532.

Farkaslyuk

672 960

0

533.

Csanádalberti

1 886 759

0

534.

Ruzsa

3 375 613

0

535.

Mórahalom

17 621 660

17 621 660

536.

Csongrád

29 639 592

13 088 468

537.

Csanádpalota

9 323 866

6 903 740

538.

Zákányszék

1 775 607

0

539.

Magyarcsanád

1 882 707

0

540.

Pitvaros

126 510

0

541.

Pusztamérges

1 607 053

0

542.

Makó

3 142 959

0

543.

Óföldeák

358 388

0

544.

Derekegyház

2 463 527

0

545.

Bordány

4 204 751

0

546.

Hódmezővásárhely

25 244 660

25 244 660

547.

Földeák

5 424 551

2 962 562

548.

Kövegy

165 932

0

549.

Ásotthalom

2 513 474

0

550.

Maroslele

336 364

0

551.

Szatymaz

543 010

0

552.

Nagylak

502 150

0

553.

Ópusztaszer

3 100 981

0

554.

Röszke

139 839

0

555.

Apátfalva

870 791

0

556.

Szentes

28 532 195

0

557.

Újszentiván

2 636 698

0

558.

Ambrózfalva

333 108

0

559.

Nagymágocs

1 773 587

0

560.

Zsombó

1 692 722

0

561.

Fábiánsebestyén

8 004 044

0

562.

Üllés

3 424 234

0

563.

Mindszent

4 594 322

0

564.

Csanytelek

4 827 494

3 954 236

565.

Felgyő

1 027 774

0

566.

Eperjes

1 132 566

0

567.

Balástya

2 162 613

0

568.

Deszk

47 172 813

47 172 813

569.

Mártély

1 663 723

0

570.

Tömörkény

646 725

0

571.

Kiszombor

2 525 999

0

572.

Pusztaszer

698 438

0

573.

Baks

1 144 340

0

574.

Nagytőke

1 156 261

0

575.

Dóc

446 454

0

576.

Kistelek

8 711 326

8 711 326

577.

Öttömös

1 732 854

0

578.

Sándorfalva

4 942 757

0

579.

Csengele

2 092 898

0

580.

Szegvár

927 540

0

581.

Forráskút

745 519

0

582.

Szeged

19 432 545

0

583.

Kincsesbánya

464 484

0

584.

Vajta

849 145

0

585.

Vértesacsa

230 610

0

586.

Enying

6 248 613

2 660 169

587.

Söréd

203 830

0

588.

Vereb

1 099 835

0

589.

Martonvásár

5 337 950

5 337 950

590.

Csákberény

734 941

734 941

591.

Mezőkomárom

625 625

0

592.

Füle

816 490

0

593.

Csősz

136 345

0

594.

Nagykarácsony

1 871 133

0

595.

Baracs

2 356 505

51 734

596.

Lepsény

119 044

0

597.

Lajoskomárom

833 672

0

598.

Beloiannisz

225 688

0

599.

Baracska

805 816

0

600.

Bakonycsernye

1 752 285

700 406

601.

Adony

2 660 686

2 660 686

602.

Csór

1 947 081

0

603.

Cece

12 300 775

9 449 369

604.

Vértesboglár

294 698

0

605.

Tabajd

315 961

0

606.

Gyúró

844 209

0

607.

Jenő

445 161

0

608.

Káloz

2 394 243

0

609.

Mátyásdomb

493 460

0

610.

Aba

3 300 375

2 104 191

611.

Újbarok

340 615

0

612.

Polgárdi

2 825 645

2 825 645

613.

Mezőfalva

3 319 392

0

614.

Igar

105 829

0

615.

Pusztavám

795 465

0

616.

Mór

4 060 132

4 060 132

617.

Szabadhídvég

377 629

0

618.

Perkáta

2 028 266

0

619.

Csákvár

1 970 844

0

620.

Seregélyes

2 104 308

0

621.

Tordas

2 410 692

0

622.

Kajászó

640 365

0

623.

Csókakő

297 319

0

624.

Hantos

780 593

0

625.

Mány

192 737

0

626.

Nagyveleg

177 227

0

627.

Ercsi

425 231

0

628.

Sárbogárd

6 964 799

6 964 799

629.

Velence

2 738 531

2 738 531

630.

Sárosd

3 211 487

928 930

631.

Nagyvenyim

322 272

0

632.

Magyaralmás

382 814

0

633.

Szabadbattyán

3 022 392

3 022 392

634.

Pátka

1 416 121

0

635.

Pusztaszabolcs

6 922 975

0

636.

Mezőszilas

330 965

0

637.

Zámoly

2 310 302

0

638.

Sárkeresztes

385 135

0

639.

Iszkaszentgyörgy

1 679 004

1 587 319

640.

Nagylók

1 567 201

0

641.

Soponya

2 023 599

1 749 795

642.

Zichyújfalu

1 328 129

0

643.

Nagybajcs

896 420

0

644.

Kisbabot

274 872

0

645.

Mórichida

583 686

0

646.

Szilsárkány

205 396

0

647.

Rábcakapi

497 420

0

648.

Csorna

8 720 236

3 625 896

649.

Bogyoszló

515 423

0

650.

Lázi

465 482

0

651.

Mosonmagyaróvár

32 229 338

22 384 276

652.

Rábacsanak

1 273 909

0

653.

Bakonyszentlászló

1 587 842

0

654.

Barbacs

405 259

0

655.

Bodonhely

188 391

0

656.

Vadosfa

234 082

0

657.

Börcs

116 270

0

658.

Jobaháza

527 744

0

659.

Markotabödöge

178 227

0

660.

Kisbodak

552 503

0

661.

Sopron

7 306 536

2 201 028

662.

Sikátor

418 966

0

663.

Győrasszonyfa

163 923

0

664.

Fertőd

3 275 552

2 514 040

665.

Hövej

123 768

0

666.

Csáfordjánosfa

249 269

0

667.

Dunasziget

169 604

0

668.

Bezi

271 535

0

669.

Beled

14 476 914

12 715 122

670.

Fertőboz

101 496

0

671.

Kóny

10 929 474

10 929 474

672.

Szakony

317 357

0

673.

Abda

2 666 805

2 666 805

674.

Kajárpéc

1 285 586

0

675.

Hédervár

272 074

0

676.

Sokorópátka

1 370 380

358 490

677.

Csikvánd

135 548

0

678.

Magyarkeresztúr

312 682

0

679.

Táp

446 045

0

680.

Pinnye

215 634

0

681.

Rábakecöl

1 641 206

0

682.

Babót

465 534

0

683.

Egyházasfalu

171 443

0

684.

Rábaszentandrás

644 946

0

685.

Rábatamási

299 802

0

686.

Pér

275 378

0

687.

Szárföld

1 367 973

0

688.

Töltéstava

879 938

0

689.

Écs

7 866 437

7 706 932

690.

Zsebeháza

137 274

0

691.

Rábaszentmiklós

322 575

0

692.

Románd

530 201

0

693.

Várbalog

277 035

0

694.

Tét

7 547 732

5 989 285

695.

Szil

505 317

0

696.

Győrsövényház

2 032 558

0

697.

Nyalka

971 630

0

698.

Rábasebes

281 178

0

699.

Egyed

491 765

0

700.

Mérges

290 063

0

701.

Gyömöre

341 738

0

702.

Ikrény

1 238 705

0

703.

Dunaszeg

1 130 238

0

704.

Ravazd

1 015 685

0

705.

Darnózseli

1 900 383

0

706.

Tápszentmiklós

1 513 930

0

707.

Edve

233 374

0

708.

Kisbajcs

334 461

334 461

709.

Pásztori

637 128

0

710.

Sobor

570 064

0

711.

Koroncó

866 260

0

712.

Rábapatona

403 551

0

713.

Rajka

1 818 374

0

714.

Halászi

239 985

239 985

715.

Kapuvár

9 337 310

6 778 697

716.

Sarród

788 796

0

717.

Fenyőfő

232 431

0

718.

Lövő

802 309

802 309

719.

Győrság

301 084

0

720.

Kunsziget

383 500

383 500

721.

Győrújfalu

431 289

0

722.

Árpás

592 460

0

723.

Acsalag

431 750

0

724.

Nagyszentjános

3 365 316

3 365 316

725.

Mosonszentmiklós

146 353

0

726.

Rábaszentmihály

563 541

0

727.

Tarjánpuszta

354 750

354 750

728.

Bőny

1 107 759

0

729.

Farád

872 619

0

730.

Komádi

6 540 568

6 540 568

731.

Kaba

21 117 741

21 117 741

732.

Balmazújváros

28 842 954

17 618 050

733.

Hajdúböszörmény

8 453 309

0

734.

Földes

698 947

0

735.

Ártánd

966 198

0

736.

Zsáka

1 677 188

0

737.

Hajdúszoboszló

22 884 341

7 008 091

738.

Derecske

4 190 702

0

739.

Létavértes

8 621 015

0

740.

Nyíradony

16 644 288

16 644 288

741.

Hosszúpályi

8 508 433

1 004 732

742.

Nagyrábé

3 230 532

777 739

743.

Nagykereki

1 210 932

0

744.

Körösszegapáti

509 942

0

745.

Vámospércs

8 700 832

1 808 646

746.

Püspökladány

28 775 974

22 680 363

747.

Hajdúhadház

12 234 477

10 790 029

748.

Vekerd

275 123

0

749.

Újtikos

1 740 228

0

750.

Csökmő

1 172 098

0

751.

Berettyóújfalu

22 529 447

16 652 445

752.

Hajdúdorog

14 464 723

0

753.

Nyíracsád

1 447 194

0

754.

Bojt

344 099

0

755.

Ebes

302 092

0

756.

Darvas

1 374 520

0

757.

Debrecen

70 219 145

0

758.

Bakonszeg

869 760

0

759.

Kismarja

1 382 286

0

760.

Egyek

2 644 651

0

761.

Görbeháza

2 813 550

0

762.

Hajdúszovát

1 436 293

0

763.

Gáborján

428 395

0

764.

Berekböszörmény

207 490

0

765.

Tetétlen

1 927 223

0

766.

Biharkeresztes

8 178 781

7 749 701

767.

Bagamér

1 521 660

0

768.

Újléta

765 276

0

769.

Hajdúnánás

4 499 880

4 499 880

770.

Polgár

13 691 595

0

771.

Téglás

2 779 195

0

772.

Újiráz

1 373 356

0

773.

Biharnagybajom

228 648

0

774.

Sáránd

1 049 236

0

775.

Bihardancsháza

199 771

0

776.

Told

420 069

0

777.

Monostorpályi

3 483 352

0

778.

Konyár

638 373

0

779.

Sáp

1 169 497

0

780.

Hajdúbagos

2 981 554

0

781.

Nádudvar

10 301 423

9 589 918

782.

Hencida

1 730 311

0

783.

Bihartorda

469 826

0

784.

Tiszagyulaháza

1 064 965

0

785.

Mezőpeterd

702 768

0

786.

Nyírábrány

2 436 660

0

787.

Újszentmargita

7 720 957

0

788.

Szerep

1 524 699

0

789.

Bedő

160 222

0

790.

Folyás

698 856

0

791.

Bükkszék

490 352

0

792.

Egerfarmos

289 671

0

793.

Füzesabony

9 133 986

9 133 986

794.

Boldog

2 918 468

0

795.

Hevesvezekény

124 488

0

796.

Gyöngyös

13 992 242

13 992 242

797.

Szilvásvárad

2 670 550

1 993 845

798.

Vécs

162 563

0

799.

Átány

5 321 071

0

800.

Apc

441 819

0

801.

Parád

1 023 789

0

802.

Domoszló

915 082

915 082

803.

Sirok

2 457 181

0

804.

Demjén

444 854

0

805.

Tarnaszentmária

276 210

0

806.

Recsk

1 035 448

0

807.

Tófalu

305 349

0

808.

Szűcsi

1 083 995

0

809.

Balaton

2 191 715

0

810.

Pétervására

10 013 186

7 258 067

811.

Tarnalelesz

2 390 725

1 512 031

812.

Gyöngyösoroszi

1 001 855

0

813.

Egerszólát

114 873

0

814.

Tenk

1 210 330

0

815.

Tarnaörs

2 334 998

0

816.

Heves

4 683 751

2 104 202

817.

Kömlő

2 385 280

0

818.

Mátraderecske

1 837 923

0

819.

Ludas

545 518

0

820.

Atkár

1 122 918

0

821.

Tarnaszentmiklós

486 004

0

822.

Markaz

476 498

0

823.

Egercsehi

1 590 972

1 590 972

824.

Csány

241 968

0

825.

Tarnazsadány

516 055

0

826.

Kisköre

817 747

0

827.

Gyöngyössolymos

1 819 770

1 819 770

828.

Pély

2 153 042

0

829.

Mátraballa

924 556

0

830.

Erk

153 522

0

831.

Parádsasvár

109 261

0

832.

Eger

46 213 310

0

833.

Feldebrő

1 161 820

0

834.

Zagyvaszántó

794 976

0

835.

Poroszló

7 322 222

5 095 274

836.

Boconád

385 446

0

837.

Tarnaméra

1 234 202

0

838.

Zaránk

568 800

0

839.

Verpelét

8 725 595

0

840.

Erdőtelek

597 332

0

841.

Abasár

10 628 223

9 244 177

842.

Nagykökényes

902 869

0

843.

Mezőszemere

783 217

0

844.

Nagyfüged

694 803

0

845.

Váraszó

293 315

0

846.

Ostoros

454 199

0

847.

Újlőrincfalva

144 781

0

848.

Rózsaszentmárton

2 523 263

0

849.

Nagyvisnyó

638 976

0

850.

Novaj

643 819

0

851.

Lőrinci

1 265 028

1 265 028

852.

Nagyréde

4 580 149

0

853.

Mónosbél

186 560

0

854.

Mezőtárkány

10 355 660

10 355 660

855.

Kál

6 365 391

5 143 489

856.

Bélapátfalva

4 390 973

2 863 968

857.

Petőfibánya

1 593 987

0

858.

Kocs

1 364 712

0

859.

Komárom

4 391 866

0

860.

Ete

146 234

0

861.

Bokod

556 149

0

862.

Bársonyos

3 908 449

0

863.

Tát

751 078

751 078

864.

Dorog

9 721 431

7 489 223

865.

Kerékteleki

805 112

0

866.

Lábatlan

899 343

899 343

867.

Várgesztes

392 920

0

868.

Kisbér

12 121 760

9 866 028

869.

Tatabánya

28 481 524

26 547 444

870.

Csolnok

348 864

348 864

871.

Tata

7 279 641

7 279 641

872.

Tárkány

158 089

0

873.

Szomor

895 620

0

874.

Piliscsév

709 077

0

875.

Nagyigmánd

1 371 243

1 371 243

876.

Bakonyszombathely

1 545 994

0

877.

Dág

1 028 245

0

878.

Mocsa

1 098 053

0

879.

Mogyorósbánya

103 609

0

880.

Baj

945 172

0

881.

Vértestolna

649 110

0

882.

Epöl

364 650

0

883.

Réde

3 598 286

0

884.

Bana

414 358

0

885.

Súr

1 540 536

0

886.

Szákszend

2 132 032

0

887.

Annavölgy

319 385

0

888.

Bercel

1 232 000

0

889.

Ludányhalászi

871 965

0

890.

Őrhalom

1 483 444

0

891.

Ipolytarnóc

479 728

0

892.

Bokor

277 090

0

893.

Héhalom

1 894 038

0

894.

Ecseg

1 095 448

0

895.

Mátraszőlős

175 206

0

896.

Nógrád

310 879

0

897.

Szendehely

195 184

0

898.

Litke

304 196

0

899.

Csitár

725 705

665 715

900.

Palotás

3 368 398

0

901.

Egyházasgerge

162 965

0

902.

Tolmács

968 963

0

903.

Szécsény

13 237 921

8 297 462

904.

Patak

757 108

0

905.

Debercsény

311 333

0

906.

Pásztó

4 458 657

0

907.

Jobbágyi

6 711 010

4 403 391

908.

Karancskeszi

544 457

0

909.

Szente

699 116

699 116

910.

Nézsa

2 097 071

0

911.

Borsosberény

2 541 744

0

912.

Szarvasgede

505 563

0

913.

Piliny

730 406

0

914.

Kétbodony

169 826

0

915.

Nógrádmegyer

4 612 364

4 404 083

916.

Ságújfalu

2 908 591

0

917.

Hont

631 070

0

918.

Mihálygerge

702 030

0

919.

Balassagyarmat

24 963 413

9 151 579

920.

Horpács

462 006

0

921.

Kozárd

170 395

0

922.

Buják

186 440

0

923.

Szátok

501 912

0

924.

Etes

3 460 723

0

925.

Hugyag

1 180 630

0

926.

Egyházasdengeleg

1 160 759

0

927.

Szügy

857 293

857 293

928.

Szurdokpüspöki

2 015 186

0

929.

Mátranovák

157 671

0

930.

Kutasó

644 806

0

931.

Szalmatercs

313 445

0

932.

Mátramindszent

2 265 333

0

933.

Csesztve

199 320

0

934.

Nagylóc

2 321 351

2 321 351

935.

Szirák

461 395

0

936.

Zabar

462 660

0

937.

Erdőtarcsa

301 560

0

938.

Erdőkürt

353 502

0

939.

Szécsénke

674 121

0

940.

Nagyoroszi

11 156 476

11 156 476

941.

Felsőpetény

391 215

0

942.

Mátraszele

181 544

0

943.

Bánk

724 020

0

944.

Dorogháza

218 322

0

945.

Endrefalva

1 156 112

0

946.

Galgaguta

102 410

0

947.

Salgótarján

38 025 790

38 025 790

948.

Kisbárkány

257 675

0

949.

Iliny

272 855

0

950.

Karancsság

894 994

0

951.

Magyargéc

866 705

0

952.

Ipolyvece

1 301 025

0

953.

Csécse

1 235 383

0

954.

Legénd

303 381

0

955.

Vanyarc

134 109

0

956.

Keszeg

326 755

0

957.

Nógrádkövesd

649 952

0

958.

Cserhátszentiván

182 405

0

959.

Bér

479 848

0

960.

Felsőtold

125 979

0

961.

Bátonyterenye

12 961 073

12 961 073

962.

Nagykeresztúr

592 295

0

963.

Tápiószőlős

583 680

0

964.

Iklad

1 148 321

0

965.

Tárnok

1 588 013

0

966.

Márianosztra

646 954

0

967.

Domony

645 546

0

968.

Kisnémedi

512 119

0

969.

Örkény

3 812 712

3 812 712

970.

Pilisszántó

341 307

0

971.

Váckisújfalu

268 785

0

972.

Felsőpakony

689 152

0

973.

Pomáz

5 970 650

0

974.

Szentlőrinckáta

465 095

0

975.

Isaszeg

5 896 739

0

976.

Bag

2 197 097

0

977.

Lórév

374 578

0

978.

Dabas

7 448 855

5 842 089

979.

Tura

1 029 139

0

980.

Hernád

159 846

0

981.

Monor

7 292 347

3 281 716

982.

Vámosmikola

730 923

0

983.

Majosháza

830 532

0

984.

Kiskunlacháza

4 002 816

0

985.

Jászkarajenő

529 809

0

986.

Cegléd

12 827 192

11 485 619

987.

Budakeszi

1 000 423

1 000 423

988.

Szigethalom

14 754 393

0

989.

Galgagyörk

103 125

0

990.

Nagykáta

10 001 638

6 457 107

991.

Pilisvörösvár

3 970 049

3 970 049

992.

Tápiószentmárton

419 389

0

993.

Nagybörzsöny

1 037 304

0

994.

Zebegény

1 774 663

0

995.

Tápióbicske

2 218 202

0

996.

Aszód

7 378 567

5 807 385

997.

Ráckeve

8 508 858

3 345 147

998.

Dány

2 626 191

0

999.

Bernecebaráti

1 059 685

0

1000.

Tésa

644 600

0

1001.

Galgahévíz

1 413 699

0

1002.

Újlengyel

1 490 727

0

1003.

Nagykőrös

11 127 335

0

1004.

Ceglédbercel

1 688 069

0

1005.

Szada

1 760 226

0

1006.

Tóalmás

2 082 462

0

1007.

Sülysáp

3 251 843

0

1008.

Zsámbok

952 179

0

1009.

Szigetújfalu

3 731 882

0

1010.

Vasad

4 004 146

0

1011.

Letkés

354 252

0

1012.

Budaörs

284 285

284 285

1013.

Budakalász

218 878

0

1014.

Göd

8 013 739

0

1015.

Szob

8 974 899

8 974 899

1016.

Vác

3 268 894

0

1017.

Bénye

1 326 358

0

1018.

Gyál

9 739 929

2 457 932

1019.

Szigetmonostor

2 463 315

0

1020.

Szigetbecse

668 501

0

1021.

Vecsés

919 713

919 713

1022.

Kosd

410 752

0

1023.

Káva

211 804

0

1024.

Perbál

958 613

0

1025.

Úri

496 464

0

1026.

Szigetszentmiklós

3 815 513

0

1027.

Dömsöd

2 578 203

2 578 203

1028.

Gyömrő

5 902 458

5 902 458

1029.

Tököl

5 058 879

0

1030.

Kisoroszi

1 938 145

0

1031.

Kartal

3 801 936

0

1032.

Taksony

1 194 392

0

1033.

Albertirsa

1 010 056

1 010 056

1034.

Nagymaros

2 051 354

2 051 354

1035.

Tápiószecső

3 388 614

0

1036.

Dánszentmiklós

750 904

0

1037.

Inárcs

2 615 334

0

1038.

Kocsér

872 203

0

1039.

Csomád

2 731 392

0

1040.

Apaj

286 175

0

1041.

Verőce

1 541 000

0

1042.

Kerepes

358 131

0

1043.

Sávoly

1 033 088

0

1044.

Csombárd

282 460

0

1045.

Somogyszil

1 516 502

0

1046.

Balatonvilágos

3 601 508

0

1047.

Csákány

109 117

0

1048.

Somogyzsitfa

921 701

0

1049.

Somogyudvarhely

1 306 688

0

1050.

Taszár

3 351 732

0

1051.

Karád

1 446 202

0

1052.

Kánya

863 190

0

1053.

Somogyaracs

268 448

0

1054.

Szőkedencs

320 864

0

1055.

Csokonyavisonta

16 243 340

12 278 260

1056.

Zamárdi

1 469 459

0

1057.

Ádánd

1 332 312

0

1058.

Patalom

295 577

0

1059.

Kaposszerdahely

3 491 230

3 491 230

1060.

Gamás

1 121 353

0

1061.

Gálosfa

598 524

0

1062.

Somogyszentpál

152 657

0

1063.

Visz

255 131

0

1064.

Bélavár

596 159

0

1065.

Balatonföldvár

10 696 796

7 099 557

1066.

Újvárfalva

403 998

0

1067.

Balatonkeresztúr

3 882 572

2 020 415

1068.

Nemesdéd

389 631

0

1069.

Tab

5 931 880

3 139 864

1070.

Kaposfő

470 103

0

1071.

Komlósd

151 511

0

1072.

Hetes

1 116 044

0

1073.

Lulla

319 007

0

1074.

Torvaj

674 128

0

1075.

Magyaratád

1 347 515

0

1076.

Csurgónagymarton

288 991

0

1077.

Ecseny

214 249

0

1078.

Lakócsa

917 282

0

1079.

Szőlősgyörök

577 327

0

1080.

Kéthely

2 169 543

2 111 979

1081.

Igal

5 957 136

5 957 136

1082.

Zala

218 632

0

1083.

Szenta

1 010 468

0

1084.

Porrog

443 183

0

1085.

Balatonőszöd

303 255

0

1086.

Kaposkeresztúr

440 735

0

1087.

Drávagárdony

266 460

0

1088.

Polány

451 232

0

1089.

Porrogszentkirály

313 342

0

1090.

Felsőmocsolád

520 125

0

1091.

Őrtilos

843 437

0

1092.

Kercseliget

1 481 922

0

1093.

Zákány

3 391 326

0

1094.

Fonyód

4 131 203

4 131 203

1095.

Látrány

2 108 767

0

1096.

Ságvár

911 043

911 043

1097.

Szólád

215 724

0

1098.

Patosfa

268 902

0

1099.

Somogysámson

695 927

518 870

1100.

Drávatamási

223 396

0

1101.

Somogydöröcske

313 420

0

1102.

Mesztegnyő

2 336 823

1 556 134

1103.

Lad

244 690

0

1104.

Balatonszabadi

459 903

0

1105.

Hedrehely

300 060

0

1106.

Kelevíz

540 120

0

1107.

Nemesvid

277 569

0

1108.

Siófok

1 766 448

0

1109.

Nagyatád

45 888 166

21 264 706

1110.

Somogyfajsz

1 070 657

0

1111.

Bolhó

1 045 644

0

1112.

Kötcse

299 125

0

1113.

Kaposmérő

3 989 036

2 518 204

1114.

Marcali

14 482 491

9 923 399

1115.

Somogyszob

2 656 100

0

1116.

Szegerdő

425 130

0

1117.

Hács

311 962

0

1118.

Visnye

218 776

0

1119.

Homokszentgyörgy

1 432 919

0

1120.

Balatonendréd

1 745 535

0

1121.

Osztopán

147 514

0

1122.

Somogygeszti

371 360

0

1123.

Kaposvár

32 087 237

32 087 237

1124.

Nagycsepely

285 315

0

1125.

Rinyaújlak

182 850

0

1126.

Bedegkér

568 865

0

1127.

Balatonfenyves

2 037 009

0

1128.

Csurgó

8 041 541

8 041 541

1129.

Balatonszentgyörgy

2 539 451

0

1130.

Nagyberki

244 784

0

1131.

Nagybajom

5 705 248

4 798 607

1132.

Fonó

272 147

0

1133.

Bonnya

198 108

0

1134.

Siójut

330 696

0

1135.

Pusztaszemes

821 615

0

1136.

Mernye

4 729 650

4 469 223

1137.

Gyugy

175 464

0

1138.

Teleki

247 129

0

1139.

Csököly

1 397 832

0

1140.

Bálványos

571 574

0

1141.

Kisbárapáti

394 389

0

1142.

Orci

627 216

0

1143.

Tapsony

282 266

0

1144.

Heresznye

253 888

0

1145.

Balatonszárszó

2 980 071

0

1146.

Magyaregres

198 399

0

1147.

Nemeskisfalud

238 705

0

1148.

Cserénfa

194 817

0

1149.

Hajmás

143 080

0

1150.

Kaposhomok

190 919

0

1151.

Gadány

228 441

0

1152.

Inke

2 335 948

2 335 948

1153.

Kadarkút

4 375 623

0

1154.

Böhönye

3 897 702

2 241 919

1155.

Lengyeltóti

21 557 566

17 778 391

1156.

Kazsok

262 820

0

1157.

Segesd

3 698 217

0

1158.

Somogysimonyi

546 587

0

1159.

Zimány

640 254

0

1160.

Iharosberény

511 177

0

1161.

Lábod

1 104 662

0

1162.

Potony

208 409

0

1163.

Andocs

2 891 408

0

1164.

Kaposgyarmat

184 686

0

1165.

Kutas

3 204 418

1 955 233

1166.

Somogyjád

10 886 381

10 886 381

1167.

Péterhida

127 626

0

1168.

Vízvár

799 571

0

1169.

Berzence

3 754 453

0

1170.

Babócsa

2 521 939

0

1171.

Gölle

1 658 300

0

1172.

Kisberény

255 049

0

1173.

Gyékényes

4 526 200

1 641 556

1174.

Mosdós

768 157

0

1175.

Fiad

272 415

0

1176.

Baté

525 143

0

1177.

Tengőd

721 568

0

1178.

Szilvásszentmárton

552 420

0

1179.

Somogybabod

548 982

0

1180.

Somogytúr

227 912

0

1181.

Rinyakovácsi

240 474

0

1182.

Barcs

32 310 304

0

1183.

Nagykorpád

911 843

0

1184.

Zics

473 942

0

1185.

Miklósi

267 605

0

1186.

Kapoly

1 100 553

0

1187.

Balatonboglár

7 678 510

0

1188.

Balatonlelle

10 097 887

3 993 567

1189.

Alsóbogát

136 189

0

1190.

Szántód

256 635

0

1191.

Zákányfalu

498 037

0

1192.

Baktalórántháza

16 375 850

10 046 068

1193.

Biri

348 743

0

1194.

Bátorliget

884 785

0

1195.

Géberjén

207 171

0

1196.

Nyírpilis

488 560

0

1197.

Tarpa

4 325 313

0

1198.

Tiszakerecseny

1 361 880

0

1199.

Gelénes

749 443

707 565

1200.

Nagyar

570 515

0

1201.

Szakoly

163 951

0

1202.

Garbolc

345 366

0

1203.

Nyírderzs

133 980

0

1204.

Gégény

2 769 322

0

1205.

Gávavencsellő

5 260 194

0

1206.

Zajta

100 485

0

1207.

Tiszadada

1 249 538

0

1208.

Nagyecsed

16 281 929

15 248 389

1209.

Vállaj

884 340

0

1210.

Kocsord

1 732 666

0

1211.

Mérk

2 792 418

0

1212.

Berkesz

1 838 650

0

1213.

Tiszavasvári

22 113 080

0

1214.

Gyulaháza

166 755

0

1215.

Nyírcsaholy

980 540

0

1216.

Lövőpetri

486 543

0

1217.

Ajak

1 411 512

0

1218.

Tiszakóród

1 631 477

0

1219.

Vámosoroszi

280 308

0

1220.

Tiborszállás

442 349

0

1221.

Túrricse

2 523 016

0

1222.

Rápolt

214 390

0

1223.

Tiszaeszlár

3 097 321

0

1224.

Nyírgyulaj

2 289 297

0

1225.

Kisvárda

26 375 732

26 375 732

1226.

Aranyosapáti

1 758 178

0

1227.

Ilk

660 861

0

1228.

Cégénydányád

1 516 396

0

1229.

Császló

256 231

0

1230.

Újkenéz

175 769

0

1231.

Győrtelek

4 349 883

2 909 601

1232.

Szamossályi

5 206 429

0

1233.

Fülesd

338 767

0

1234.

Olcsvaapáti

1 466 416

0

1235.

Nyírlövő

1 871 407

701 172

1236.

Pócspetri

4 119 912

0

1237.

Bököny

2 647 760

0

1238.

Hermánszeg

271 755

0

1239.

Pátroha

659 550

0

1240.

Nyírmada

10 651 557

10 573 966

1241.

Tiszadob

3 541 253

3 541 253

1242.

Csaholc

2 001 820

0

1243.

Gemzse

673 324

0

1244.

Hodász

1 496 239

0

1245.

Zsurk

213 043

0

1246.

Szamosszeg

5 757 336

0

1247.

Jéke

179 988

0

1248.

Tunyogmatolcs

1 472 808

0

1249.

Tiszaszalka

3 495 477

0

1250.

Túristvándi

16 937 736

15 870 083

1251.

Gacsály

935 110

0

1252.

Pusztadobos

2 374 983

0

1253.

Tiszatelek

1 668 617

0

1254.

Rakamaz

2 307 876

2 307 876

1255.

Nyírbéltek

2 309 916

0

1256.

Balsa

1 528 575

0

1257.

Kisnamény

1 653 117

0

1258.

Záhony

29 159 818

29 159 818

1259.

Szamoskér

1 188 798

0

1260.

Nyírvasvári

264 226

0

1261.

Magy

1 031 731

0

1262.

Penészlek

1 121 395

0

1263.

Nyíregyháza

89 657 960

89 657 960

1264.

Porcsalma

1 313 732

0

1265.

Petneháza

720 383

0

1266.

Rozsály

14 451 433

10 805 868

1267.

Demecser

9 022 791

9 022 791

1268.

Tiszabecs

970 729

0

1269.

Mándok

3 022 445

218 679

1270.

Szamosangyalos

1 142 719

0

1271.

Vásárosnamény

12 017 410

3 065 236

1272.

Eperjeske

656 905

0

1273.

Vaja

9 323 189

0

1274.

Mátészalka

16 983 533

16 983 533

1275.

Fehérgyarmat

22 915 795

21 651 760

1276.

Szabolcs

677 050

0

1277.

Nábrád

693 904

0

1278.

Kisar

2 583 813

0

1279.

Gyügye

417 121

0

1280.

Buj

7 195 154

4 375 764

1281.

Kemecse

1 005 420

0

1282.

Tiszabezdéd

1 679 664

0

1283.

Tivadar

468 726

0

1284.

Apagy

2 068 244

0

1285.

Beregsurány

4 832 955

4 079 879

1286.

Beszterec

612 811

0

1287.

Laskod

741 613

0

1288.

Szamosbecs

916 675

0

1289.

Szabolcsbáka

689 365

0

1290.

Botpalád

438 364

0

1291.

Ófehértó

12 487 702

9 061 748

1292.

Komlódtótfalu

284 268

0

1293.

Fényeslitke

361 115

0

1294.

Nagycserkesz

3 215 370

0

1295.

Fábiánháza

1 839 739

0

1296.

Tiszalök

4 768 391

0

1297.

Kömörő

1 293 131

0

1298.

Pátyod

328 836

0

1299.

Kótaj

3 152 173

0

1300.

Sonkád

10 687 474

9 702 369

1301.

Csengersima

862 725

0

1302.

Tiszacsécse

247 390

0

1303.

Timár

165 991

0

1304.

Nagykálló

21 761 318

21 761 318

1305.

Ibrány

10 867 464

0

1306.

Nyírkércs

1 163 470

0

1307.

Nyírcsászári

1 098 754

0

1308.

Lónya

8 813 315

8 546 642

1309.

Csegöld

884 569

0

1310.

Nyírmihálydi

3 581 225

0

1311.

Ömböly

200 126

0

1312.

Csengerújfalu

1 371 016

0

1313.

Balkány

1 070 522

0

1314.

Nagyhódos

225 978

0

1315.

Vasmegyer

886 325

0

1316.

Komoró

637 811

0

1317.

Nagyhalász

4 336 870

3 665 220

1318.

Kálmánháza

4 452 545

0

1319.

Pap

9 071 427

7 506 487

1320.

Nagyszekeres

706 624

0

1321.

Nyírtass

7 655 919

0

1322.

Kék

1 196 390

0

1323.

Kisléta

3 454 465

0

1324.

Ura

1 230 900

0

1325.

Csaroda

206 951

0

1326.

Gulács

1 936 581

0

1327.

Panyola

759 149

0

1328.

Méhtelek

2 072 062

0

1329.

Tákos

265 815

0

1330.

Anarcs

3 543 162

3 543 162

1331.

Magosliget

2 186 855

0

1332.

Szamostatárfalva

788 429

0

1333.

Csenger

27 716 000

21 848 315

1334.

Levelek

582 927

181 123

1335.

Székely

294 740

0

1336.

Nyírbogát

18 391 493

14 672 734

1337.

Szatmárcseke

1 261 519

0

1338.

Szamosújlak

252 395

0

1339.

Tyukod

2 311 514

0

1340.

Kállósemjén

2 818 882

0

1341.

Nyírjákó

1 434 862

0

1342.

Milota

321 530

0

1343.

Ramocsaháza

8 688 827

6 274 035

1344.

Paszab

1 654 093

0

1345.

Encsencs

3 062 967

0

1346.

Nyírkáta

4 651 241

0

1347.

Mezőladány

562 905

0

1348.

Penyige

234 377

0

1349.

Kérsemjén

661 953

0

1350.

Nyírpazony

233 124

0

1351.

Márokpapi

1 046 513

0

1352.

Martfű

2 677 275

0

1353.

Tiszapüspöki

1 256 241

0

1354.

Mezőtúr

8 758 312

8 758 312

1355.

Karcag

37 765 112

37 765 112

1356.

Szászberek

1 350 613

0

1357.

Cserkeszőlő

25 333 067

0

1358.

Nagyrév

2 115 325

0

1359.

Kengyel

2 352 753

0

1360.

Tomajmonostora

331 051

0

1361.

Tiszatenyő

1 422 489

0

1362.

Kőtelek

747 193

0

1363.

Abádszalók

8 872 610

3 912 854

1364.

Csépa

934 916

0

1365.

Tiszaföldvár

8 733 967

0

1366.

Rákóczifalva

1 564 497

0

1367.

Zagyvarékas

874 015

0

1368.

Újszász

6 557 381

0

1369.

Nagykörű

1 298 709

0

1370.

Tiszaörs

653 251

0

1371.

Jászboldogháza

1 676 528

0

1372.

Tiszaderzs

747 175

0

1373.

Fegyvernek

19 898 205

7 115 125

1374.

Kenderes

10 203 896

0

1375.

Tiszasüly

677 060

0

1376.

Tiszaroff

1 690 993

0

1377.

Szelevény

752 940

0

1378.

Tiszainoka

727 377

0

1379.

Jászladány

15 429 092

3 686 299

1380.

Tiszasas

5 440 868

0

1381.

Nagyiván

1 280 435

0

1382.

Jászapáti

3 938 322

0

1383.

Kunhegyes

7 485 043

5 248 373

1384.

Tiszaszentimre

3 328 764

0

1385.

Jászkisér

5 211 515

0

1386.

Jászágó

2 011 776

0

1387.

Cibakháza

8 800 979

0

1388.

Jásztelek

904 591

0

1389.

Kunmadaras

8 957 770

0

1390.

Jászfelsőszentgyörgy

631 020

0

1391.

Jászivány

569 813

0

1392.

Jászjákóhalma

1 153 795

0

1393.

Alattyán

2 730 193

0

1394.

Kisújszállás

877 502

0

1395.

Törökszentmiklós

24 952 639

18 275 307

1396.

Szolnok

84 377 401

56 431 008

1397.

Öcsöd

3 520 930

0

1398.

Túrkeve

7 329 308

0

1399.

Tiszaigar

1 488 460

0

1400.

Tiszajenő

1 387 397

0

1401.

Örményes

712 256

0

1402.

Tiszafüred

18 007 666

10 758 263

1403.

Tiszakürt

4 319 330

118 918

1404.

Tiszavárkony

463 650

0

1405.

Kunszentmárton

6 521 541

0

1406.

Hunyadfalva

534 025

0

1407.

Nak

457 737

0

1408.

Kistormás

303 388

0

1409.

Iregszemcse

2 654 033

0

1410.

Paks

14 546 447

14 546 447

1411.

Ozora

4 379 156

0

1412.

Gerjen

1 582 941

0

1413.

Magyarkeszi

531 961

0

1414.

Bonyhád

9 740 692

9 740 692

1415.

Bölcske

4 042 518

0

1416.

Varsád

566 723

0

1417.

Tengelic

390 991

0

1418.

Mucsi

280 209

0

1419.

Dombóvár

26 887 182

14 199 000

1420.

Értény

473 767

0

1421.

Bátaszék

8 540 881

5 116 421

1422.

Őcsény

3 581 592

0

1423.

Pálfa

756 441

0

1424.

Várdomb

2 844 842

685 014

1425.

Dunaszentgyörgy

2 458 383

0

1426.

Pári

114 840

0

1427.

Szakcs

1 358 060

0

1428.

Kölesd

928 516

0

1429.

Tolnanémedi

2 233 999

0

1430.

Alsónyék

534 755

0

1431.

Csibrák

477 730

0

1432.

Kajdacs

468 792

0

1433.

Harc

750 401

0

1434.

Závod

704 198

0

1435.

Szálka

531 025

0

1436.

Bonyhádvarasd

1 008 810

0

1437.

Szakadát

465 987

0

1438.

Felsőnána

354 310

0

1439.

Szedres

254 839

0

1440.

Keszőhidegkút

220 627

0

1441.

Kisdorog

802 500

0

1442.

Felsőnyék

1 160 170

0

1443.

Nagydorog

4 934 517

0

1444.

Kaposszekcső

698 850

0

1445.

Pincehely

3 843 250

0

1446.

Pusztahencse

2 151 907

0

1447.

Kurd

1 632 732

0

1448.

Simontornya

5 606 366

5 606 366

1449.

Sárszentlőrinc

896 404

0

1450.

Koppányszántó

426 258

0

1451.

Udvari

208 546

0

1452.

Zomba

3 147 862

0

1453.

Kéty

627 855

0

1454.

Szekszárd

10 586 969

10 586 969

1455.

Kapospula

158 360

0

1456.

Kalaznó

398 376

0

1457.

Fácánkert

113 658

0

1458.

Tamási

35 393 083

34 566 769

1459.

Tolna

5 169 987

5 169 987

1460.

Sióagárd

478 363

0

1461.

Izmény

349 937

0

1462.

Kisszékely

844 820

0

1463.

Belecska

311 988

0

1464.

Dalmand

3 923 663

3 923 663

1465.

Madocsa

1 638 067

0

1466.

Alsónána

122 980

0

1467.

Csikóstőttős

125 276

0

1468.

Gyönk

1 892 198

0

1469.

Gyulaj

2 298 226

0

1470.

Kisvejke

684 640

0

1471.

Dunaföldvár

4 427 617

1 541 457

1472.

Váralja

2 747 982

2 526 332

1473.

Mőcsény

499 832

0

1474.

Pörböly

323 604

0

1475.

Bük

260 102

260 102

1476.

Szatta

129 649

0

1477.

Kenéz

290 686

0

1478.

Duka

356 500

0

1479.

Döröske

240 254

0

1480.

Borgáta

203 130

0

1481.

Rábahídvég

780 770

0

1482.

Magyarlak

478 280

0

1483.

Molnaszecsőd

592 610

0

1484.

Csörötnek

971 248

0

1485.

Vasvár

9 726 442

9 726 442

1486.

Bozsok

230 835

0

1487.

Balogunyom

996 408

0

1488.

Tömörd

327 257

0

1489.

1 012 605

0

1490.

Kőszegdoroszló

259 981

0

1491.

Bozzai

246 830

0

1492.

Jákfa

122 807

0

1493.

Bögöte

428 677

0

1494.

Viszák

1 200 433

0

1495.

Hegyhátszentpéter

155 719

0

1496.

Apátistvánfalva

775 545

0

1497.

Peresznye

687 921

0

1498.

Csénye

870 697

0

1499.

Vásárosmiske

585 591

0

1500.

Tokorcs

716 980

0

1501.

Nagygeresd

546 805

0

1502.

Sárfimizdó

276 585

0

1503.

Chernelházadamonya

228 025

0

1504.

Szalafő

628 788

0

1505.

Pusztacsó

117 038

0

1506.

Bejcgyertyános

261 262

0

1507.

Rum

704 999

0

1508.

Őriszentpéter

1 850 162

0

1509.

Nick

243 247

0

1510.

Kisrákos

393 313

0

1511.

Gór

146 542

0

1512.

Ikervár

1 823 863

0

1513.

Petőmihályfa

165 000

0

1514.

Jánosháza

4 493 196

3 163 029

1515.

Kemenesmagasi

886 793

0

1516.

Zsennye

184 962

0

1517.

Andrásfa

424 423

0

1518.

Tompaládony

303 660

0

1519.

Csehimindszent

1 020 816

0

1520.

Kondorfa

955 603

0

1521.

Őrimagyarósd

364 797

0

1522.

Körmend

17 587 576

17 587 576

1523.

Ják

2 892 937

0

1524.

Pápoc

6 514 965

5 682 084

1525.

Hegyháthodász

227 156

0

1526.

Nagymizdó

216 746

0

1527.

Vasegerszeg

129 113

0

1528.

Kiszsidány

251 954

0

1529.

Pósfa

550 376

0

1530.

Tanakajd

420 137

0

1531.

Szaknyér

273 770

0

1532.

Kőszeg

922 011

922 011

1533.

Bajánsenye

1 065 768

0

1534.

Magyarszecsőd

533 346

0

1535.

Rábatöttös

426 361

0

1536.

Hegyhátszentjakab

272 745

0

1537.

Velemér

462 055

0

1538.

Csehi

638 165

0

1539.

Olaszfa

197 800

0

1540.

Kerkáskápolna

281 403

0

1541.

Vashosszúfalu

597 573

0

1542.

Vasasszonyfa

190 559

0

1543.

Döbörhegy

429 987

0

1544.

Hosszúpereszteg

680 908

0

1545.

Szakonyfalu

1 334 548

0

1546.

Kemenespálfa

144 458

0

1547.

Szentpéterfa

670 355

0

1548.

Sárvár

4 925 888

0

1549.

Uraiújfalu

1 193 667

0

1550.

Zsédeny

237 573

0

1551.

Nyőgér

952 387

721 010

1552.

Kemestaródfa

114 847

0

1553.

Alsóújlak

198 638

0

1554.

Pankasz

661 010

0

1555.

Nemescsó

255 194

0

1556.

Csempeszkopács

230 759

0

1557.

Rátót

513 511

0

1558.

Nemeskolta

220 869

0

1559.

Magyarszombatfa

364 176

0

1560.

Meggyeskovácsi

564 933

0

1561.

Vassurány

315 172

0

1562.

Velem

423 225

0

1563.

Kőszegpaty

173 260

0

1564.

Nagysimonyi

262 750

0

1565.

Gérce

327 813

0

1566.

Kercaszomor

113 687

0

1567.

Rábagyarmat

1 075 030

0

1568.

Simaság

372 790

0

1569.

Csánig

639 143

0

1570.

Gyanógeregye

442 926

0

1571.

Celldömölk

23 862 739

21 727 259

1572.

Szergény

372 873

0

1573.

Sorkikápolna

642 015

0

1574.

Vasszécseny

1 583 391

1 583 391

1575.

Halastó

202 450

0

1576.

Iklanberény

264 808

0

1577.

Felsőmarác

177 034

0

1578.

Nagyrákos

240 410

0

1579.

Káld

359 358

0

1580.

Mikosszéplak

392 291

0

1581.

Sitke

144 987

0

1582.

Megyehíd

464 611

0

1583.

Gasztony

349 635

0

1584.

Gersekarát

1 333 544

0

1585.

Nemesmedves

178 332

0

1586.

Szentgotthárd

11 365 688

11 365 688

1587.

Ivánc

1 240 198

0

1588.

Mesterháza

222 643

0

1589.

Keléd

228 525

0

1590.

Táplánszentkereszt

2 076 394

1 850 239

1591.

Bérbaltavár

605 827

0

1592.

Hegyfalu

1 014 585

0

1593.

Meszlen

150 160

0

1594.

Nagykölked

625 294

0

1595.

Tormásliget

131 204

0

1596.

Hegyesd

638 391

0

1597.

Tótvázsony

1 262 276

1 067 764

1598.

Balatoncsicsó

589 050

0

1599.

Szentantalfa

377 850

0

1600.

Malomsok

174 185

0

1601.

Balatonhenye

346 055

0

1602.

Raposka

602 899

0

1603.

Küngös

503 655

0

1604.

Litér

2 028 751

1 043 146

1605.

Ábrahámhegy

1 156 008

0

1606.

Mihályháza

517 455

0

1607.

Borszörcsök

588 047

0

1608.

Megyer

456 091

0

1609.

Balatonkenese

2 682 695

2 682 695

1610.

Somlójenő

424 561

0

1611.

Nemeshany

737 143

0

1612.

Révfülöp

703 570

0

1613.

Káptalantóti

693 413

0

1614.

Nemesgörzsöny

1 060 431

0

1615.

Balatonalmádi

12 603 040

10 572 233

1616.

Dörgicse

387 317

0

1617.

Ajka

4 777 518

0

1618.

Városlőd

277 856

0

1619.

Szentbékkálla

243 539

0

1620.

Bakonykoppány

248 939

0

1621.

Papkeszi

120 968

0

1622.

Bazsi

384 521

0

1623.

Halimba

738 899

0

1624.

Kisapáti

1 086 168

0

1625.

Nagygyimót

171 146

0

1626.

Gecse

250 726

0

1627.

Gyulakeszi

877 558

0

1628.

Vigántpetend

109 777

0

1629.

Farkasgyepű

229 264

0

1630.

Németbánya

245 355

0

1631.

Egyházaskesző

326 315

0

1632.

Pula

571 555

0

1633.

Várpalota

14 579 585

11 426 829

1634.

Vöröstó

280 889

0

1635.

Veszprém

38 612 659

25 005 012

1636.

Balatonederics

1 013 799

0

1637.

Takácsi

506 231

0

1638.

Káptalanfa

116 623

0

1639.

Kapolcs

1 325 198

0

1640.

Pénzesgyőr

346 920

0

1641.

Balatonudvari

660 356

0

1642.

Vilonya

242 191

0

1643.

Barnag

305 943

0

1644.

Csajág

1 046 712

0

1645.

Szápár

432 878

0

1646.

Oroszi

241 870

0

1647.

Vászoly

312 287

0

1648.

Gic

117 068

0

1649.

Tagyon

288 735

0

1650.

Dabronc

299 656

0

1651.

Lesencefalu

484 275

0

1652.

Lesencetomaj

2 767 258

0

1653.

Gógánfa

9 396 362

4 401 749

1654.

Lókút

276 711

0

1655.

Kamond

186 120

0

1656.

Kemeneshőgyész

191 353

0

1657.

Pápadereske

109 560

0

1658.

Dáka

469 816

0

1659.

Magyarpolány

733 322

0

1660.

Zánka

1 968 542

1 968 542

1661.

Úrkút

1 457 609

0

1662.

Balatonfüred

6 254 556

6 254 556

1663.

Nagypirit

425 167

0

1664.

Vanyola

249 099

0

1665.

Lesenceistvánd

13 039 652

11 482 668

1666.

Marcaltő

1 177 239

0

1667.

Pécsely

215 209

0

1668.

Monoszló

131 926

0

1669.

Bakonyszentkirály

1 017 473

0

1670.

Béb

239 163

0

1671.

Kővágóörs

1 615 902

0

1672.

Zalaszegvár

159 995

0

1673.

Herend

3 755 362

653 610

1674.

Kiscsősz

290 100

0

1675.

Bakonybél

7 340 986

7 340 986

1676.

Bakonyszentiván

309 700

0

1677.

Nyirád

481 045

0

1678.

Monostorapáti

235 374

0

1679.

Ősi

783 845

0

1680.

Csesznek

390 280

0

1681.

Vinár

268 245

0

1682.

Szigliget

3 283 921

0

1683.

Nagytevel

352 503

0

1684.

Balatonakali

564 441

0

1685.

Öskü

3 464 847

0

1686.

Hárskút

127 501

0

1687.

Sümeg

2 258 642

0

1688.

Kerta

347 047

160 380

1689.

Rigács

419 736

0

1690.

Várkesző

265 595

0

1691.

Zirc

9 612 887

6 417 341

1692.

Somlóvásárhely

336 529

0

1693.

Vaszar

11 414 740

8 119 359

1694.

Mencshely

449 620

0

1695.

Zalagyömörő

363 997

0

1696.

Iszkáz

171 124

0

1697.

Dabrony

222 748

0

1698.

Apácatorna

246 324

0

1699.

Nemesvita

744 068

0

1700.

Pusztamiske

465 808

0

1701.

Nyárád

248 767

0

1702.

Kisberzseny

496 768

0

1703.

Marcalgergelyi

256 015

0

1704.

Tapolca

10 369 569

10 369 569

1705.

Balatonfőkajár

2 202 027

0

1706.

Bakonyjákó

517 077

0

1707.

Bakonyság

300 743

0

1708.

Kislőd

253 264

0

1709.

Kolontár

169 246

0

1710.

Borzavár

381 604

0

1711.

Salföld

197 184

0

1712.

Csabrendek

2 457 865

2 457 865

1713.

Pápa

60 727 575

0

1714.

Devecser

9 143 053

6 841 042

1715.

Berhida

3 143 547

2 511 420

1716.

Egeralja

279 125

0

1717.

Gutorfölde

1 418 083

0

1718.

Maróc

274 035

0

1719.

Mihályfa

877 660

0

1720.

Surd

289 976

0

1721.

Várfölde

624 058

0

1722.

Alibánfa

251 492

0

1723.

Milejszeg

304 239

0

1724.

Magyarszentmiklós

143 984

0

1725.

Lickóvadamos

227 954

0

1726.

Iborfia

257 902

0

1727.

Hévíz

2 971 842

0

1728.

Zalacsány

299 737

0

1729.

Nagylengyel

242 537

0

1730.

Kányavár

504 088

0

1731.

Tormafölde

583 225

0

1732.

Nagygörbő

360 751

0

1733.

Tófej

13 995 852

13 995 852

1734.

Pethőhenye

122 322

0

1735.

Csapi

457 628

0

1736.

Nemesapáti

418 239

0

1737.

Eszteregnye

141 556

0

1738.

Pusztamagyaród

2 038 574

0

1739.

Vindornyalak

143 939

0

1740.

Zalaszentlászló

1 582 930

0

1741.

Nemeshetés

299 567

0

1742.

Murarátka

104 500

0

1743.

Bucsuta

7 512 660

7 136 669

1744.

Szentliszló

271 865

0

1745.

Alsószenterzsébet

306 593

0

1746.

Gelsesziget

291 555

0

1747.

Kerkaszentkirály

623 761

0

1748.

Kisgörbő

276 788

0

1749.

Borsfa

1 016 466

0

1750.

Hahót

3 574 608

0

1751.

Vasboldogasszony

223 451

0

1752.

Zalakomár

319 433

0

1753.

Vállus

604 395

0

1754.

Boncodfölde

233 159

0

1755.

Lispeszentadorján

259 246

0

1756.

Hagyárosbörönd

267 224

0

1757.

Szentpéterúr

807 773

0

1758.

Hosszúvölgy

302 851

0

1759.

Szécsisziget

607 695

0

1760.

Felsőpáhok

494 439

0

1761.

Zalakaros

4 053 158

3 005 725

1762.

Vindornyaszőlős

532 785

0

1763.

Gyűrűs

258 610

0

1764.

Lenti

8 697 904

0

1765.

Türje

2 446 098

2 225 072

1766.

Nagybakónak

1 256 415

1 256 415

1767.

Galambok

585 374

0

1768.

Magyarszerdahely

854 155

0

1769.

Zalaszentlőrinc

398 729

0

1770.

Zalavár

1 487 995

0

1771.

Iklódbördőce

288 828

0

1772.

Sénye

305 195

0

1773.

Várvölgy

585 310

0

1774.

Szentmargitfalva

680 870

0

1775.

Vaspör

627 085

0

1776.

Pálfiszeg

307 392

0

1777.

Nagyrécse

3 023 066

0

1778.

Baktüttös

267 651

0

1779.

Kerkafalva

466 185

0

1780.

Esztergályhorváti

627 172

0

1781.

Dötk

312 895

0

1782.

Kisvásárhely

395 302

0

1783.

Nagyrada

262 144

0

1784.

Fűzvölgy

383 514

0

1785.

Pórszombat

246 126

0

1786.

Zalaigrice

259 488

0

1787.

Balatongyörök

322 737

0

1788.

Zalavég

607 595

0

1789.

Zalaapáti

299 210

0

1790.

Gombosszeg

174 109

0

1791.

Nemesrádó

308 170

0

1792.

Karmacs

1 082 136

0

1793.

Zalaszentjakab

109 557

0

1794.

Keszthely

19 203 831

9 276 227

1795.

Zalaszentmihály

205 037

0

1796.

Zalaszentbalázs

951 668

0

1797.

Szentgyörgyvölgy

1 522 858

0

1798.

Zalaköveskút

471 082

0

1799.

Alsórajk

278 538

0

1800.

Ozmánbük

571 557

0

1801.

Petrikeresztúr

190 205

0

1802.

Kustánszeg

107 470

0

1803.

Alsónemesapáti

627 404

0

1804.

Nemespátró

452 912

0

1805.

Gétye

312 792

0

1806.

Kiskutas

279 892

0

1807.

Szalapa

207 790

0

1808.

Nagykapornak

2 328 290

0

1809.

Kistolmács

245 521

0

1810.

Kisbucsa

345 369

0

1811.

Sümegcsehi

401 740

0

1812.

Felsőrajk

1 203 470

0

1813.

Kálócfa

262 138

0

1814.

Mikekarácsonyfa

177 911

0

1815.

Nagykutas

686 682

0

1816.

Böde

194 158

0

1817.

Zalaszabar

897 425

0

1818.

Kacorlak

311 438

0

1819.

Becsehely

2 520 799

2 017 704

1820.

Gyenesdiás

3 388 029

0

1821.

Almásháza

309 925

0

1822.

Csatár

388 208

0

1823.

Rezi

888 805

0

1824.

Rigyác

768 806

0

1825.

Egeraracsa

751 984

0

1826.

Zalabér

710 581

0

1827.

Zajk

413 751

0

1828.

Pötréte

468 299

0

1829.

Tekenye

239 085

0

1830.

Padár

176 771

0

1831.

Batyk

300 631

0

1832.

Homokkomárom

256 994

0

1833.

Liszó

455 476

0

1834.

Orosztony

480 988

0

1835.

Murakeresztúr

826 287

0

1836.

Kemendollár

634 043

0

1837.

Nemessándorháza

287 228

0

1838.

Dobri

264 943

0

1839.

Valkonya

314 798

0

1840.

Pusztaszentlászló

248 667

0

1841.

Lendvadedes

100 711

0

1842.

Miháld

221 210

0

1843.

Óhíd

2 700 201

0

1844.

Tilaj

310 530

0

1845.

Lovászi

6 162 284

4 682 374

1846.

Ligetfalva

306 802

0

1847.

Hottó

313 838

0

1848.

Zalaboldogfa

518 883

0

1849.

Dióskál

270 100

0

1850.

Páka

1 291 523

0

1851.

Kerkabarabás

624 998

0

1852.

Pat

307 667

0

1853.

Zalatárnok

682 858

0

1854.

Gősfa

227 738

0

1855.

Szentpéterfölde

279 127

0

1856.

Zalalövő

13 879 893

13 879 893

1857.

Petrivente

214 810

0

1858.

Nagykanizsa

27 351 723

12 099 319

1859.

Semjénháza

123 127

0

1860.

Pölöskefő

393 823

0

1861.

Csonkahegyhát

1 915 126

0

1862.

Bocska

108 455

0

1863.

Rédics

2 011 766

1 054 208

1864.

Zalamerenye

311 444

0

1865.

Pacsa

8 755 839

6 615 069

1866.

Márokföld

758 275

0

1867.

Zalaegerszeg

36 136 078

17 825 259

1868.

Kávás

310 668

0

1869.

Vindornyafok

258 748

0

1870.

Újudvar

843 224

0

1871.

Külsősárd

238 792

0

1872.

Kilimán

330 513

0

1873.

Zalaszentgrót

3 598 186

3 598 186

1874.

Tornyiszentmiklós

433 727

0

1875.

Nemesnép

249 845

0

1876.

Dobronhegy

630 960

0

1877.

Kisrécse

321 087

0

1878.

Kehidakustány

3 732 985

0

1879.

Nemesbük

589 325

0

1880.

Zalaszentgyörgy

213 960

0

1881.

Zalaszántó

579 735

0

1882.

Csörnyeföld

932 207

353 815

1883.

Balatonakarattya

596 075

0

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére