• Tartalom
Oldalmenü

1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

2018.09.26.

A Kormány

1.1

2.2

3.3

4.4

5.5

6. egyetért azzal, hogy az MTK a Kerepesi úti Sportpark fejlesztésére az általa 2017. február 7-én kiírt közösségi értékhatárt elérő értékű, nyílt tervpályázati eljárás nyertesével a Beruházás kivitelezőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás dokumentációjához szükséges kiviteli tervek elkészítésére kössön szerződést, ennek érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy

a) a tervpályázat lefolytatása érdekében gondoskodjanak további 300 000 000 forint,

b) a kiviteli tervek elkészítése érdekében gondoskodjanak további bruttó 1 333 500 000 forint,

c) a nemzeti fejlesztési minisztériumot terhelő tranzakciós illetékre és kincstári díjakra 5 717 250 forint

biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 2. Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a) és b) alpontok összevont összege tekintetében 289 700 000 forint erejéig azonnal, 1 343 800 000 forint erejéig a 2017. évben a felmerülés ütemében a c) alpont tekintetében 1 013 950 forint erejéig azonnal, 4 703 300 forint erejéig a 2017. évben a felmerülés ütemében

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kössön egységes támogatási szerződést az MTK-val a 6. pont a) és b) alpontjában nyújtott források terhére az ott meghatározott célok megvalósulása érdekében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a nemzeti fejlesztési miniszter számára, hogy a 2017. év tekintetében legfeljebb 1 633 500 000 forint kötelezettséget vállaljon;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

8. egyetért azzal, hogy a Beruházás kivitelezésének teljes költségigénye legfeljebb bruttó 30 090 618 000 forint, mellyel összefüggésben

a) az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímét 65. Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése jogcímmel egészíti ki,

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével gondoskodjon

ba) a 2017. évben a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 65. Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése jogcímcsoporton legfeljebb 1 925 250 150 forint forrás rendelkezésre állásáról,

bb) a 2018. évben szükséges legfeljebb 12 844 887 961 forint forrás rendelkezésre állásáról a 2018. évi központi költségvetésben,

bc) a 2019. évben szükséges legfeljebb 15 320 479 889 forint forrás rendelkezésre állásáról a 2019. évi központi költségvetésben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2017–2018. években szükséges források biztosítása tekintetében a felmerülés ütemében

a 2019. évben a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében kössön háromoldalú támogatási szerződést az NSK-val és az MTK-val a 8. pontban nyújtott forrás terhére, és az Áht. 36. § (2) bekezdésében, illetve az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a nemzeti fejlesztési miniszter számára, hogy a 2017. év tekintetében legfeljebb 1 925 250 150 forint kötelezettséget, a 2018–2019. évek tekintetében pedig legfeljebb 28 165 367 850 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

10.6

11.7

12. egyetért azzal, hogy a Játékok előkészítő rendezvényeként nemzetközi kiállítás és kulturális programsorozat kerüljön megszervezésre a Maccabi VAC által, mellyel összefüggésben felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2017. évben legfeljebb 35 000 000 forint, a 2018. évben legfeljebb 20 000 000 forint, a 2019. évben legfeljebb 20 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról gondoskodjanak a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

1

Az 1. pontot az 1468/2018. (IX. 26.) Korm. határozat 7. pontja visszavonta.

2

A 2. pontot az 1468/2018. (IX. 26.) Korm. határozat 7. pontja visszavonta.

3

A 3. pontot az 1468/2018. (IX. 26.) Korm. határozat 7. pontja visszavonta.

4

A 4. pontot az 1468/2018. (IX. 26.) Korm. határozat 7. pontja visszavonta.

5

Az 5. pontot az 1468/2018. (IX. 26.) Korm. határozat 7. pontja visszavonta.

6

A 10. pontot az 1468/2018. (IX. 26.) Korm. határozat 7. pontja visszavonta.

7

A 11. pontot az 1468/2018. (IX. 26.) Korm. határozat 7. pontja visszavonta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás