• Tartalom

1334/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

1334/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról

2017.06.09.

A Kormány elfogadja a számára bemutatott Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: DKFS), és annak megvalósítása érdekében a következő feladatokat határozza meg:

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával dolgozza ki a DKFS nyomonkövetési rendszerét;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. június 30.

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Központi Statisztikai Hivatal elnöke útján, a DKFS első éves áttekintése során vizsgálja meg a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve a digitális kereskedelemhez kapcsolódó GDP, foglalkoztatás és belföldi értékesítés mérhetőségét hatékonyabbá tevő fogalomhasználat, kutatási-mérési programok szükségességét, és ennek fennállása esetén tegyen azokra javaslatot;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. március 31.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve vizsgálja meg a DKFS-ben meghatározott, magyar kereskedők digitális piacra lépésének, a fennálló digitális kereskedők piacbővítésének, a hagyományos kereskedők digitális kereskedővé válásának, kereskedők infokommunikációs technológia beszerzéseinek jelenlegi lehetőségeit és jövőbeli ösztönzési lehetőségeit, valamint készítse el és terjessze a Kormány elé a támogatás jelenlegi és lehetséges – hazai vagy egyéb fejlesztési forrásból megvalósítható – formáiról szóló jelentést;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. július 31.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg a DKFS-ben meghatározott elektronikus kereskedelem képzési program elindításának lehetőségét, valamint készítse el és terjessze a Kormány elé a hazai kereskedők digitális képességeinek fejlesztésére irányuló iskolarendszerű, valamint egyéb képzési programok megvalósítására vonatkozó intézkedési tervet;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. augusztus 31.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, az igazságügyi miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával vizsgálja meg a belföldi digitális kereskedőkre vonatkozó szabályozás fejlesztésének, jogkövetés segítésének, különösen a belföldi digitális kereskedelemmel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésének és a kereskedelem környezeti fenntarthatósága erősítésének lehetőségeit;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. november 30.

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával vizsgálja meg a belföldi lakosság belföldi digitális kereskedőktől való – elsősorban belföldi eredetű áru – vásárlására ösztönzésének, valamint a belföldi helyi termék forgalom digitális kereskedelemben történő növelésének lehetőségét.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2018. január 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére