• Tartalom

1383/2017. (VI. 20.) Korm. határozat

1383/2017. (VI. 20.) Korm. határozat

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési programjának keretében megvalósuló beruházások kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről

2017.06.21.

A Kormány a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési programjainak keretében megvalósuló beruházások kivitelezésének érdekében

1. egyetért a Pannon Park projekt eredeti műszaki tartalmának megvalósításához szükséges többletforrás biztosításával, valamint a projekt 2020. december 31-ig történő megvalósításával;

2. egyetért azzal, hogy a Pannon Park projekt a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésének támogatásáról szóló 1044/2015. (II. 10.) Korm. határozat 1. pontjától eltérően 2015–2020 között összesen legfeljebb 43 725 millió forint felhasználásával valósuljon meg, további 18 725 millió forint költségvetési többletforrás biztosításával;

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Pannon Park projekt teljes körű megvalósításához a 2015–2020. évek között szükséges 43 725 millió forint rendelkezésre állása érdekében a 2015. és 2016. években biztosított forrásokon felül legfeljebb 37 495 millió forint támogatás biztosításáról a központi költségvetésben Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) számára az alábbi ütemezés szerint:

a) 2018-ban 18 477 millió forint,

b) 2019-ben 15 875 millió forint,

c) 2020-ban 3143 millió forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Határidő: a 2018. évben a központi költségvetés végrehajtása során a 2019. és a 2020. év tekintetében a központi költségvetés tervezése során

4.1

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy

a) a Budapest XIV. kerület, 29732/3 helyrajzi számú, Állatkerti körút 12/a szám alatti, a Fővárosi Nagycirkusz elhelyezését szolgáló, 4972 m2 nagyságú,

b) a Budapest XIV. kerület, 29743 helyrajzi számú, az egykori ISZKI Országos Toxikológiai Intézet elhelyezését szolgáló, 2226 m2 nagyságú,

c) a Budapest XIV. kerület, 29737 és 29834/14 helyrajzi számú ingatlanokból a vasúti forgalom számára nem szükséges, a Fővárosi Állat- és Növénykertnek bérbe adott, összesen 1926 m2 nagyságú,

állami vagyonba tartozó ingatlanok, illetve földrészletek a Fővárosi Állat- és Növénykert vagyonkezelésébe kerüljenek a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése és működése céljából;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a Fővárosi Nagycirkusz elköltözését követő 6 hónapon belül a b) és c) alpont tekintetében 2017. december 31-ig

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján folytasson tárgyalásokat az Önkormányzattal az 5. pontban szereplő ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének lehetőségeiről, és a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a Kormányt.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a tárgyalások megkezdése tekintetében azonnal a Kormány tájékoztatása tekintetében 2018. március 31-ig

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére