• Tartalom

1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Városban új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása érdekében támogatás biztosításáról

2017.06.27.

A Kormány a Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 5. pontja alapján egyetért új interaktív könyvtár és levéltár létrehozásával Szekszárd Megyei Jogú Város Illyés Gyula Megyei Könyvtárának, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárának egy épületben történő elhelyezésével, amelynek érdekében

1. egyetért az új interaktív könyvtár és levéltár kialakítására vonatkozó fejlesztési programmal (a továbbiakban: fejlesztési program), és támogatja annak 2019. december 31-ig történő megvalósítását;

2. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – a Modern Városok Program keretében a fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 263 207 500 forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: kedvezményezett) részére;

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében a Modern Városok Program szakmai céljaira szolgáló fejezeti kezelésű előirányzaton 2018-ban rendelkezésre álló összeg terhére gondoskodjon a fejlesztési program 2018. évi megvalósításához szükséges 1 734 735 333 forint forrás biztosításáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához a 2019. évben szükséges 2 106 770 192 forint forrás biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint a fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fejlesztési program megvalósítását szolgáló támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a fejlesztési program megvalósítása ütemében

7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén – a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2017–2019. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 4 104 713 025 forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:

a) a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 263 207 500 forint,

b) a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 1 734 735 333 forint,

c) a 2019. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 2 106 770 192 forint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a Modern Városok Program Bizottság döntését követően

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére