• Tartalom

2017. évi CXLV. törvény

2017. évi CXLV. törvény

egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról1

2019.01.02.

1. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

1. §2

2–5. §3

6. §4

7. §5

2. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

8–10. §6

11. § (1)7

(2)8

12. §9

13. §10

14–16. §11

17. §12

18. §13

19. §14

20. §15

21. §16

3. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

22–26. §17

27. §18

28. §19

29. §20

30. §21

4. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

31–63. §22

64. §23

65–67. §24

5. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

68–70. §25

6. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

71. §26

7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

72–75. §27

8. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

76. §28

77. § (1)29

(2)30

(3)31

(4)32

78. §33

79. § (1)34

(2)35

(3)36

(4)37

(5)38

80. §39

81. §40

82. § (1)41

(2)42

83. §43

84. § (1)44

(2)45

(3)46

(4)47

(5)48

(6)49

(7)50

(8)51

85. §52

86. §53

87. §54

88. §55

9. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

89–110. §56

111–113. §57

114–116. §58

117. §59

118. §60

119. §61

10. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

120. §62

121. §63

122. §64

123. §65

124. §66

125. §67

126–130. §68

131. §69

132. §70

133. §71

134. §72

11. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

135–139. §73

12. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

140. §74

141. §75

142. § (1)76

(2)77

(3)–(8)78

143–144. §79

145–147. §80

148–149. §81

150–152. §82

153–154. §83

155. §84

156. §85

157. § (1)86

(2)87

158–163. §88

164. §89

165–168. §90

169. §91

170. §92

171–181. §93

182. §94

183–193. §95

194. §96

195–197. §97

198–199. §98

200. §99

201. §100

202. §101

203. §102

204. §103

205. § (1)104

(2)–(4)105

206. §106

207–208. §107

209. §108

210. §109

211. §110

212. §111

213. §112

214. §113

215. §114

13. A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény módosítása

216. § Nem lép hatályba a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény 48. §-a és 49. § (5) bekezdése.

14. Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi XXXIX. törvény módosítása

217. § Nem lép hatályba az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi XXXIX. törvény 26. alcíme.

15. Záró rendelkezések

218. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) A 2–5. §, a 8–10. §, 13. §, 18. § és a 21. § 2018. január 3-án lép hatályba.

(6) A 27. §, 30. § és a 182. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

(7) A 78. § és 87. § b) pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

219. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíjhatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

c) a biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i 2016/97/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

d) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2366/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

e) a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikk,

f) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

g) a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelv.

1. melléklet a 2017. évi CXLV. törvényhez115

2. melléklet a 2017. évi CXLV. törvényhez116

3. melléklet a 2017. évi CXLV. törvényhez117

4. melléklet a 2017. évi CXLV. törvényhez118

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 31-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. november 13.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 22–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 27. § 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 28. § a 2017: CLXXXII. törvény 77. § (4) bekezdése alapján nem lép hatálya.

20

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 31–63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 65–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 68–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 72–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 77. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 77. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 77. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 77. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 78. § a 2017: CXCI. törvény 14. §-a alapján nem lép hatályba.

34

A 79. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 79. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 79. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 79. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 79. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 81. § a 2017: CXCI. törvény 14. §-a alapján nem lép hatályba.

41

A 82. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 82. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 84. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 84. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 84. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 84. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 84. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 84. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 84. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 84. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 89–110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 111–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 114–116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 126–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 135–139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 142. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 142. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 142. § (3)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 143–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 145–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 148–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 150–152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 153–154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 157. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 157. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 158–163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 165–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 171–181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 183–193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 195–197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 198–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 205. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 205. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 207–208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére