• Tartalom

1455/2017. (VII. 18.) Korm. határozat

1455/2017. (VII. 18.) Korm. határozat

a Szerencsejáték Felügyelet központi költségvetési szerv létrehozásával összefüggő költségvetési intézkedésekről

2017.07.18.

A Kormány a létrehozandó Szerencsejáték Felügyelet központi hivatal jogállású központi költségvetési szerv működésének biztosítása érdekében

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjét, hogy gondoskodjon a szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körébe tartozó feladatok átadásával összefüggő költségvetési megállapodás megkötéséről, valamint a feladat átadás-átvételi jegyzőkönyv előkészítéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

Határidő: a Szerencsejáték Felügyelet létrejöttét megelőző nappal mint fordulónappal

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet címrendjét a 17. Szerencsejáték Felügyelet címmel egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Szerencsejáték Felügyelet hatósági feladatainak ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében gondoskodjon 2017. évben 322,5 millió forint rendelkezésére állásáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 17. Szerencsejáték Felügyelet cím, 2018. és a további években 498,1 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 17. Szerencsejáték Felügyelet cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. évi forrás biztosítása tekintetében azonnal

2018. évi forrás biztosítása tekintetében 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során

2019. és a további években az éves központi költségvetés tervezése során

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Szerencsejáték Felügyelet új hatásköreivel összefüggő feladatok személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése érdekében gondoskodjon a 2018. évben 81,3 millió forint rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 17. Szerencsejáték Felügyelet cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körébe tartozó feladatok zavartalan működésének támogatása, a 7. pont szerinti önálló informatikai működés előkészítése és kidolgozása céljából gondoskodjon a működéssel összefüggő egyszeri dologi, valamint informatikai jellegű többletköltségek fedezetére 2017. évben legfeljebb 300,0 millió forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 17. Szerencsejáték Felügyelet cím javára elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: forrásigény felmerülésének ütemében

6. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti címrendmódosítás megvalósulásáig az érintett előirányzatok terhére új, e határozat közzétételét követő időszakot érintő kötelezettségvállalásra csak a nemzeti fejlesztési miniszter egyetértésével kerülhet sor;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

Határidő: azonnal

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy a Szerencsejáték Felügyelet és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján tekintse át a Szerencsejáték Felügyelet önálló informatikai működéséhez, valamint a 4. pont szerinti új hatósági feladatok ellátásához szükséges megoldási lehetőségeket, és az ezek megvalósításához szükséges költségvetési többletforrás biztosítása érdekben nyújtson be előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. szeptember 15.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére