• Tartalom
Oldalmenü

1470/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a TIT Budapesti Planetárium épületén elvégzendő életveszély-elhárító intézkedések támogatásáról

2017.07.25.

A Kormány

1. egyetért a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (a továbbiakban: TIT) közművelődési, köznevelési, tudományos és ismeretterjesztő feladatának elősegítése céljából a TIT Budapesti Planetárium (a továbbiakban: Planetárium) épületén szükséges életveszély-elhárító intézkedések elvégzésével;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban foglalt feladat végrehajtásához 2017. évben 86 197 440 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása alcím, 23. Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport, 5. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása jogcím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: felmerülés ütemében

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás