• Tartalom

2017. évi CXLVIII. törvény

2017. évi CXLVIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről1

2018.01.01.

1. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 34 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-háromszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 34 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-háromszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2018. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 458,5 millió Ft-ban, azaz négyszázötvennyolcmillió-ötszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 458,5 millió Ft-ban, azaz négyszázötvennyolcmillió-ötszázezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2018. évi

a) kiadási előirányzatát 1 120,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszázhúszmillió forintban,

b) bevételi előirányzatát 1 120,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszázhúszmillió forintban

hagyja jóvá.

(3) Az 1. § a) pontjában és az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését az 1. melléklet, az 1. § b) pontjában és az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a (2) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi előirányzat részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az MTVA 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 80 871,7 millió Ft-ban, azaz nyolcvanmilliárd-nyolcszázhetvenegymillió-hétszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 80 871,7 millió Ft-ban, azaz nyolcvanmilliárd-nyolcszázhetvenegymillió-hétszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az MTVA 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2018. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2018. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi CXLVIII. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

7 100,0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 700,0

3.

Dologi kiadások

11 100,0

4.

Egyéb működési célú kiadások

10 342,0

5.

Beruházások

4 000,0

6.

Felújítások

50,0

7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8,0

Költségvetési kiadások összesen

34 300,0

2. A Médiatanács 2018. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

82,1

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16,4

3.

Dologi kiadások

336,0

4.

Egyéb működési célú kiadások

24,0

Költségvetési kiadások összesen

458,5

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2018. évi kiadási előirányzatok


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 024,0

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

3.

Támogatási pályázati díj

46,0

4.

Kötbér és bírság

29,0

5.

Késedelmi kamat

1,0

6.

Óvadék

15,0

Költségvetési kiadások összesen

1 120,0

2. melléklet a 2017. évi CXLVIII. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 224,4

2.

Közhatalmi bevételek

25 867,4

2.1.

Igazgatási szolgáltatási díjak

639,4

2.2.

Frekvenciadíjak

20 342,9

2.3.

Azonosítók díja

2 500,0

2.4.

Felügyeleti díj

2 007,0

2.5.

Egyéb bírság bevételei

376,1

2.6.

Késedelmi pótlék

2,0

3.

Működési bevételek

6 183,2

4.

Felhalmozási bevételek

11,0

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

14,0

Költségvetési bevételek összesen

34 300,0

2. A Médiatanács 2018. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

168,2

2.

Működési bevételek

290,3

Költségvetési bevételek összesen

458,5

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2018. évi bevételi előirányzatok


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 024,0

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

3.

Támogatási pályázati díj

46,0

4.

Kötbér és bírság

29,0

5.

Késedelmi kamat

1,0

6.

Óvadék

15,0

Költségvetési bevételek összesen

1 120,0

3. melléklet a 2017. évi CXLVIII. törvényhez

1. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. évi bevételi előirányzatai


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Közszolgálati hozzájárulás

71 262,6

2.

Médiaszolgáltatási díj

1 024,0

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

51,0

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat

30,0

5.

Önkéntes befizetések

0,0

6.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

0,0

7.

Egyéb céltámogatások

0,0

8.

Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése

0,0

Költségvetési bevételek összesen

72 367,6

9.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

8 504,1

Költségvetési, kereskedelmi és egyéb bevételek összesen

80 871,7

10.

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából
(2017. december 31.)

0,0

Bevételek összesen

80 871,7

2. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. évi kiadási előirányzatai


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 625,0

1.1.

Médiatanács

168,2

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

2 224,4

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

232,4

2.

Magyar Média Mecenatúra támogatás

3 145,0

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 700,0

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

71 588,5

4.1.

Személyi juttatások és járulékok

14 668,0

4.2.

Dologi kiadások

51 581,2

4.3.

Beruházások, felújítások

5 339,3

5.

Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft. támogatása (ZEI)

871,4

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

134,0

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó

42,4

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

10.

Egyéb céltámogatások felhasználása

0,0

11.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

0,0

12.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

201,2

Költségvetési kiadások összesen

80 871,7

Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés)

0,0

Kiadás összesen

80 871,7

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. november 22.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére