• Tartalom

1542/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

1542/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző szerv tevékenységének ellátásához szükséges feladatokról, valamint a működéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról

2017.08.18.

A Kormány

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét a feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program) származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző szerv (a továbbiakban: Társaság) kialakításához szükséges feladatok elvégzésére, azaz a kijelölt társasággal kapcsolatban a feladata ellátásához szükséges cégbírósági változásbejelentések megtételére, a Társaság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatának a Társaság szabályozott irányításához és felügyeletéhez szükséges módosítására,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím, 5. Gazdasági társaságok által ellátott horizontális feladatok támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítéséről,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Társaság feladatainak ellátása érdekében gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím, 5. Gazdasági társaságok által ellátott horizontális feladatok támogatása jogcímcsoporton 50,0 millió forint rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2. pont szerinti címrendi kiegészítést követően azonnal

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére