• Tartalom

2017. évi CLIX. törvény

2017. évi CLIX. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról1

2018.07.26.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

3. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

5. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

26. §27

6. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

27. §28

28. §29

29. §30

7. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

30. §31

8. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

31. §32

9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

32. §33

33. §34

34. §35

10. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

35. §36

36. §37

11. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

37. §38

12. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

38. §39

39. §40

13. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

40. §41

14. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

41. §42

15. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

16. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

54. §55

17. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

55. §56

56. §57

18. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

57. §58

58. §59

59. §60

19. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

60. §61

61. §62

20. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

62. §63

63. §64

64. §65

65. §66

66. §67

67. §68

21. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

68. §69

69. §70

70. §71

71. §72

72. § A Tao. törvény

1. 73
2. 74
3. 75
4. 76
5–7. 77
8. 78
lép.

73. §79

22. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

74. §80

75. §81

23. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

76. §82

24. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

77. §83

78. §84

25. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

79. §85

80. §86

26. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

81. §87

82. §88

83. §89

84. §90

27. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

85. §91

86. §92

87. §93

88. § A Tbj.

1. 94
2. 95
3–18. 96
lép.

89. §97

28. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

90. §98

91. §99

92. §100

29. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

93. §101

94. §102

95. §103

30. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

96. §104

31. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

97. §105

32. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

98. §106

33. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

99. §107

100. §108

34. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

101. §109

102. §110

103. §111

104. §112

105. §113

106. §114

107. §115

35. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

108. §116

36. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

109. § (1)–(2)117

(3)118

110. §119

37. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

111. §120

38. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása

112. §121

39. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

113. §122

114. §123

40. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

115. §124

41. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

116. §125

42. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

117. §126

43. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

118. §127

44. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

119. §128

45. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

120. §129

121. §130

46. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

122. §131

47. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

123. §132

48. A regisztrációs adó részleges visszatérítéséről szóló 2006. évi CXXX. törvény módosítása

124. §133

49. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

125. §134

50. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

126. §135

127. §136

51. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

128. §137

129. §138

130. §139

131. §140

132. §141

133. §142

134. §143

52. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

135. §144

53. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

136. §145

137. §146

138. §147

139. §148

140. §149

141. §150

142. §151

143. §152

144. §153

145. §154

146. §155

147. §156

148. §157

149. §158

150. §159

151. §160

152. § (1)161

(2)162

153. §163

154. §164

54. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

155. §165

156. §166

157. §167

158. §168

55. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

159. §169

160. §170

56. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény módosítása

161. §171

57. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosítása

162. §172

58. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

163. §173

164. §174

165. §175

59. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

166. §176

60. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

167. §177

61. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása

168. §178

62. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

169. §179

63. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

170. §180

64. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvény módosítása

171. §181

65. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

172. §182

66. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

173. §183

174. §184

67. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

175. §185

68. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

176. §186

177. §187

178. §188

179. §189

180. §190

69. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

181. §191

70. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

182. §192

183. §193

184. §194

71. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

185. §195

72. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

186. §196

73. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosítása

187. §197

188. §198

74. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

189. §199

75. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

190. §200

191. §201

76. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

192. §202

77. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

193. §203

194. §204

78. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

195. §205

196. §206

197. §207

198. §208

199. §209

79. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

200. §210

80. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

201. §211

81. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

202. §212

82. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

203. §213

83. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

204. §214

84. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

205. §215

85. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

206. §216

86. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása

207. §217

87. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

208. §218

209. §219

88. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

210. §220

89. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosítása

211. §221

90. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

212. §222

213. §223

214. §224

215. §225

216. §226

217. §227

91. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

218. §228

219. §229

92. Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény módosítása

220. §230

93. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

221. §231

94. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

222. §232

95. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

223. §233

96. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

224. §234

97. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

225. §235

226. §236

98. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

227. §237

228. §238

229. §239

230. §240

99. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

231. §241

100. Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény módosítása

232. § Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény 65. § (3) bekezdése nem lép hatályba.

101. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

233. §242

102. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

234. §243

103. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

235. §244

236. §245

237. §246

238. §247

239. §248

240. §249

241. §250

242. §251

243. §252

244. §253

245. §254

246. §255

247. §256

104. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény módosítása

248. §257

105. A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló

2016. évi XCIII. törvény módosítása

249. §258

250. §259

106. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

251. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 131. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a Vht.-t kell alkalmazni. Ha a végrehajtást az állami adóhatóság foganatosítja, eljárására e törvény végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

107. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

252. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény

24. 473. §-a.

108. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2017. évi LXXVII. törvény módosítása

253. § Nem lép hatályba az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény

1. 51. §-ában a „137. §-a,” szövegrész,

109. Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény módosítása

254. §260

110. Záró rendelkezések

255. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 109. § (3) bekezdése, a 151. §, a 152. § (2) bekezdése és a 6. melléklet 2018. július 1-jén lép hatályba.

(4)261

256. § A 202. § (1) és (2) bekezdése a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálja.

257. § (1) E törvény 212. §-a az adózás területén való közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 6-i 2016/2258/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 243. §-a, 245. §-a és 247. §-a az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv 27. cikk (1) bekezdésének a) pontjának való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez262

2. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez263

3. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez264

4. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez265

5. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez266

6. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez267

7. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez268

8. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez269

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. november 23. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 59. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 10–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 32–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 55–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 57–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 57–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 60–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 60–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 62–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 62–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 62–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 62–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 62–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 62–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 68–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 68–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 68–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 68–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 72. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 72. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 72. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 72. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 72. § 5–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 72. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 74–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 74–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 77–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 77–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 79–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 79–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 81–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 81–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 81–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 81–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 85–87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 85–87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 85–87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 88. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 88. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 88. § 3–18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 90–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 90–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 90–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 93–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 93–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 93–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 99–100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 99–100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 101–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 101–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 101–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 109. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 109. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 120–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 120–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 126–127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 126–127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 152. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 152. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 154. § a 2018: XLI. törvény 258. § 3. pontja alapján nem lép hatályba.

165

A 155–158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 155–158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 155–158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 155–158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 159–160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 159–160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 163–165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 163–165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 163–165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 173–174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 173–174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 176–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 176–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 176–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 176–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 176–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 182–184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 182–184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 182–184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 187–188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 187–188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 190–191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 190–191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 193–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 193–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 196–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 196–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 196–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 196–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 208–209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 208–209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 215–217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 215–217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 215–217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 218–219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 218–219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 225–226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 225–226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 227–230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 227–230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 227–230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 227–230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 248. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 249–250. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 249–250. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 255. § (4) bekezdését a 2018: XLI. törvény 99. §-a hatályon kívül helyezte.

262

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 7–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 7–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére